Vaihtoehdon puuttuessa työmatka tehdään autolla – paikallisjuna kiinnostaisi tulijoita

0
Monille vastaajille juna olisi todellinen vaihtoehto, jos paikallisliikennettä lisättäisiin.

LOIMAA Loimaan kaupungin suurimpien työnantajien työmatkaliikkumista selvitettiin osana Valonian Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2022 -hanketta. Kysely toteutettiin lokakuussa ja siihen vastasi 506 henkilöä. Vastauksissa nousi esiin etenkin vaihtoehtojen puute.

Reilu puolet vastaajista asuu Loimaalla, jolloin työmatka on melko lyhyt. Autolla kulkijoita on paljon. Vaihtoehtojen puute on suurin syy oman auton valitsemiseen.

Kyselyssä 64 prosenttia ilmoitti kotikunnakseen Loimaan. Seuraavaksi eniten vastaajia oli Turusta ja kolmanneksi eniten Pöytyältä. Varsinais-Suomen lisäksi useampia vastauksia tuli myös muun muassa Huittisista, Tampereelta, Säkylästä, Punkalaitumelta, Humppilasta, Jokioisilta, Forssasta, Tammelasta, Ypäjältä, Salosta ja Helsingistä.

Reilu puolet vastaajista työskenteli Loimaan kaupungilla. Vastaajista lähes puolet asui enintään 10 kilometrin päässä työpaikaltaan. Yli 30 kilometrin työmatkan ilmoitti 26 prosenttia, joista seitsemän prosenttia ilmoitti työmatkan pituudeksi jopa 70 kilometriä tai yli.

Vastaajista 72 prosenttia kulkee työmatkansa useimmiten autolla. Seuraavaksi suosituin kulkuneuvo on tavallinen tai sähköavusteinen polkupyörä. Vain yksi vastaaja ilmoitti käyttävänsä linja-autoa.

Kulkutavan valintaan vaikuttaa eniten vaihtoehtojen puuttuminen. Lähes puolet vastaajista valitsi sen toiseksi kahdesta tärkeimmästä kulkutavan valintaan vaikuttavasta tekijästä. Seuraavaksi tärkeimpiä olivat nopeus ja helppous. Mikäli käytettävissä olisivat paremmat joukkoliikenneyhteydet, työmatkansa autoilevista vastaajista 35 prosenttia valitsisi tämän vaihtoehdon oman auton sijaan.

Työmatkalle auton valinnan vaihtoehdoksi nousi myös työnantajan taloudellinen tuki pyöräilyyn, sujuva yhteys rautatieaseman ja työpaikan välillä sekä autoilun kustannusten nousu. Vaihtoehdossa jokin muu nostettiin esiin muun muassa turvallisemmat ja valaistut pyörätiet, peseytymismahdollisuudet työmatkapyöräilijöille työpaikalla ja junien tiheämmät vuorovälit.

Myös paikallisjunan käyttöä työmatkoilla selvitettiin. Kaikista vastanneista paikallisjunaa jollain todennäköisyydellä käyttäisi 93 vastaajaa (20 prosenttia). Kun tarkasteltiin Turku–Tampere-radanvarsikuntien asukkaita eli heitä, joilla on todellinen potentiaali paikallisjunan käyttöön, kiinnostus nousi merkittävästi: lähes 50 prosenttia vastaajista käyttäisi junaa jonkinlaisella todennäköisyydellä. Vastauksista loimaalaiset on suljettu pois.

Kyselyssä selvitettiin myös, mikäli saapuu Loimaalle junalla, millä kulkumuodolla mieluiten jatkaa työpaikalleen. Loimaan kaupungin työntekijöistä alle viiden kilometrin päässä juna-asemalta sijaitsevien työpisteiden työntekijät kulkisivat asemalta mieluiten (69 prosenttia) kävellen töihin ja yli viiden kilometrin päässä sijaitsevien työpisteiden työntekijät mieluiten (49 prosenttia) tavallisella tai sähköavusteisella polkupyörällä. Myös kaupungin tai työnantajan järjestämä yhteiskuljetus sai paljon vastauksia.

Kyselyssä kerättiin tietoa työntekijöiden työmatkaliikkumistottumuksista tarkoituksena kehittää liikkumisen palveluja, jotka tukisivat kestävää työmatkaliikkumista. Kyselyn tulokset auttavat palvelujen kehittämisessä. Kyselyn toteutti Valonia yhteistyössä Loimaan kaupungin kanssa.