Yhden aikakauden loppu – viimeinen kaupunginvaltuusto ennen sote-uudistusta

0
Voice of Finland -kisassa Loimaata monin tavoin esiintuonut Paavo Laapotti sai valtuuston kokouksessa Loimaa-mitalin ja kukat. Onnittelemassa valtuuston puheenjohtaja Tarja Mäki-Punto-Ristanen ja varapuheenjohtaja Olavi Ala-Nissiliä.

Kaupunginvaltuusto muutti kahta kohtaa Loimaan kaupungin vuodelle 2023 tehdyssä talousarviossa yli kolme tuntia kestäneessä kokouksessaan.

Pekka Ahokas (kesk) ehdotti, että budjettiin sisällytettäisiin määräraha vuokrarivitalon rakentamiselle pelkän suunnittelurahan sijaan, jotta hanke saataisiin etenemään nopeasti.

– Määrärahan varaaminen ei vielä tarkoita sitä, että se rakennetaan, hän sanoi ja totesi, että jos hanke osoittautuu kalliiksi, se voidaan tietenkin jättää rakentamatta.

Marke Tissari (sd) kannatti ehdotusta ja muistutti, että ensi vuosi on valittu asumisen teemavuodeksi. Hän näki rivitalon vaikuttavan siihen, onko Loimaalla jatkossa uusia kuntalaisia.

– Aina voi tietenkin olla tekemättä mitään, hän kuittasi.

Meidän Loimaa -ryhmän Matti Ylitalo ehdotti ja Pasi Markula (Meidän Loimaa) kannatti, että tyydyttäisiin suunnittelurahaan, mutta lisättäisiin budjettiin lause, että suunnittelu riittävällä tasolla pitäisi olla tehtynä huhtikuun loppuun mennessä. Näin hankkeen kohtalo selviäisi jo alkuvuoden aikana.

Valtuuston äänestyksessä Matti Ylitalon ehdotus voitti äänin 21–16.

Toisessa äänestyksessä valtuusto oli yksimielinen: Marke Tissari ehdotti Timo Tammisen kannattamana (sd), että budjettiin lisätään 25 000 euroa henkilöstön koulutusmäärärahoja. Aiemmin hän oli kaupunginhallituksessa ehdottanut summaksi 50 000 euroa ( LL 3.12.)

Monissa puheenvuoroissa kiiteltiin toisia luottamushenkilöitä, virkamiehiä, kaupunkilaisia ja kaupungin työntekijöitä kuluneesta vuodesta. Erityisesti mainittiin ne työntekijät, jotka siirtyvät vuodenvaihteessa uuden hyvinvointialueen palvelukseen.

Kunnat ovat sote-uudistuksen vuoksi ensi vuonna uudessa tilanteessa.

– Tämä oli viimeinen tämänlaatuisen kunnan kaupunginvaltuuston kokous, Tarja Mäki-Punto-Ristanen (kok) totesikin kokouksen loppusanoissaan.

Hän toivotti myös voimia hyvinvointialueen luottamustehtävissä toimiville, jotta nämä tiukasti muistuttaisivat toimessaan loimaalaisten palveluiden tärkeydestä.

– Teille siirtyy iso vastuu tästä salista. Onneksi teitä on monta.

SANOTTUA

Talousarviovuosi 2023 on ylijäämäinen, vuosi 2024 hieman ylijäämäinen ja 2025 tuntuvasti alijäämäinen.

Katja Mäkelä, talousjohtaja, Loimaan kaupunki

Olemme tyytyväisiä, että maanhankintaan on lisätty rahaa, jotta pystymme edistämään kaavoitusta ja tarjoamaan yrityksille ja asukkaille mahdollisuuksia sijoittua Loimaalle.

Anne Onnela, kok

Jos katsotaan vuodesta 2022 vuoteen 2025, niin oltaisiin 2 miljoonaa euroa plussalla. Se ei anna aihetta hurraahuutoihin eikä suurenmoisiin investointeihin. Viimeistään vuonna 2027 osa sote-kiinteistömassasta palautuu takaisin.

Juha Vuorinen, ps/sit

Varhaiskasvatuksen ja koulujen nettokustannukset ovat lähes 20 miljoonaa. Tehostetun tuen piirissä on noin 15% koulujen oppilaista. Työttömyyden kuntaosuusmaksut ovat yli miljoonan vuodessa. Tämän kokoluokan asioista meidän pitäisi jatkossa aktiivisesti keskustella.

Matti Ylitalo, Meidän Loimaa

Emme ole onnistuneet torjumaan pitkäaikaistyöttömyyttä riittävästi ja tähän meidän on tulevina vuosina kiinnitettävä entistä enemmän huomiota, etenkin TE-palveluiden siirtyessä kaupungin vastuulle vuonna 2025.

Maarit Koivisto, vas

Liiallinen varovaisuus ja mörköjen maalailu rampaannuttaa kaiken toiminnan. Tulevaisuudessa menstyvät kaupungit tekevät tänään rohkeita ja omannäköisiään päätöksiä.

Marke Tissari, sd

Uusi liikuntahalli on hyvä asia, mutta kun sitä perustellaan oppilaiden tarpeilla, mietityttää, että pitääkö meidän kouluverkkosuunnitelma tarkistaa, koska silloin ei puhuttu mistään liikuntahallitarpeista

Timo Lahtinen, ps/sit

Loimaan velka on pienentynyt vauhdilla selkeästi alle kuntien keskiarvon, mutta tekemättömien investointien suunnittelua ja toteutusta voidaan kiirehtiä koko kaupungin alueella, painottaen sanaa koko.

Jari Välimäki, kesk

Teemme tänä vuonna ennätyksen, väestö vähenee tänä vuonna 50 vuoden aikana kaikkein eniten. Noin 5 miljoonaa euroa veroja hävitään, kun tuhat ihmistä häviää muualle (2012–2022).

Olavi Suominen, kok

Pieni Oripääkin investoi enemmän kuin me.

Olavi Ala-Nissilä, kesk

Emme me saa kaupunkina ruveta kilpailemaan yrittäjien kanssa vuokrarivitalomarkkinoilla. Me mentäisiin sinne halvoilla hinnoilla, alle kaikkien kustannusten ja kaupunkilaisten verorahoilla.

Jorma Rinne, kok