Iäkkäiden uuden palvelutalon rakentaminen voi käynnistyä ensi syksynä

0
Asumisyksikkö rakennetaan Tyksin Loimaan sairaalan lähelle, niin sanotulla Lindenin tontille. Kuva: LL arkisto.

LOIMAA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (Ara) on myöntänyt ehdollisen investointiavustusvarauksen Loimaan keskustaan suunniteltua iäkkäiden asumisyksikköä varten. Varaus koskee myös valtion takaamaa korkotukilainaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että palvelutalon yksityiskohtainen suunnittelu ja urakkakilpailutuksen valmistelu voidaan aloittaa.

Kohteen varsinaisena rakennuttajana ja omistajana on Suomen Hoiva ja Asunto oy. Kyse on myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan sisältyvästä hankkeesta.

Suomen Hoiva ja Asunto oy:n hankejohtaja Tuomas Terho kertoo, että suunnittelua lähdetään viemään eteenpäin yhdessä Loimaan kaupungin ja hyvinvointialueen kanssa. Hankkeen edetessä suunnitteluun tulee mukaan myös Ara.

Asumisyksikköä suunnitellaan Loimaan keskustaan Vapaudenkadulle, Tyksin Loimaan sairaalan lähelle niin sanotulle Lindenin tontille. Terhon mukaan suunnittelun edetessä tontille on esimerkiksi haettava poikkeuslupa Loimaan kaupungilta.

Terho arvioi, että palvelutalon rakentaminen voi käynnistyä aikaisintaan tulevana syksynä, jos kaikki etenee hyvin. Rakentamisen arvioidaan kestävän runsaan vuoden verran.

Hän pitää realistisempana aikatauluna rakentamisen aloittamiselle ensi vuoden kevättä siinä tapauksessa, jos tulevana syksynä töiden aloitus venyy lähelle talvea.

Ennen rakentamista tarkentuneet suunnitelmat ja urakkakilpailun myötä täsmentynyt hintataso on lähetettävä hyväksyttäviksi Araan. Terhon mukaan vasta viimeksi Arasta haetaan varsinaista rahoituspäätöstä. Mahdollinen investointiin saatava valtion rahoitus vaikuttaa muun muassa siihen, minkälaiseksi asuntojen vuokrataso muodostuu asukkaille.

Investointia on puuhattu jo pitkään, jotta Loimaalle saataisiin lisää iäkkäille suunnattuja ympärivuorokautisen hoivan eli tehostetun palveluasumisen paikkoja. Uudella palvelutalolla korvattaisiin osaltaan Alastarolla sijaitsevien Ilolakotien tehostettu palveluasuminen.

Vapaudenkadun palvelutaloon on alustavasti suunniteltu 69 asuntoa, joista 48 osoitettaisiin ympärivuorokautista huolenpitoa tarvitseville. Loput paikoista olisivat yhteisöllisen palveluasumisen paikkoja, joihin voitaisiin tarvittaessa ohjata esimerkiksi kotihoidon palveluita. Paikkamäärät tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Tarkoituksena on, että Vapaudenkadun palvelutalon toiminta on julkisesti tuotettua. Hyvinvointialue vuokraisi aikanaan tilat rakennuttajalta. Hyvinvointialue puolestaan vuokraisi asunnot edelleen asukkaille.