Työntekijä joutuu maksamaan takaisin noin 6 000 euroa liikaa maksettua palkkaa

0

LOIMAAN kaupunki on maksanut työntekijälleen virheellisesti liikaa palkkaa 13 kuukauden ajalta. Tapauksessa on kyse työnantajan tekemästä virheestä.
Kaupunki perii liikaa maksetun palkan kokonaisuudessaan takaisin työntekijältä. Hän työskenteli sote-puolella.
Kaupunginjohtaja Jari Rantala kertoo, että takaisinperittävä summa on yhteensä noin 6 000 euroa.
– Tähän on mahdollista saada maksuaikaa, hän sanoo ja huomauttaa, ettei summasta peritä korkoa.
Työntekijä oli tehnyt kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimuksen, joka koski päätöstä palkan takaisinperinnästä.
Kaupunginjohtaja kertoo, että oikaisuvaatimuksessa esitettiin muun muassa, että takaisinperinnästä luovuttaisiin tai asiaa soviteltaisiin esimerkiksi kohtuullistamalla takaisinperittävää summaa.

Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus hylkäsi työntekijän oikaisuvaatimuksen. Hallituksen mukaan päätös palkan takaisinperinnästä on Loimaan kaupungin virheellisesti maksettuja palkkoja koskevien menettelytapojen mukainen.
Hallitukselle annetussa valmistelussa perustellaan muun muassa, että yleisenä toimintamallina kaupungin palkkahallinnossa on, että kaikki palkkoja koskevat virheet oikaistaan. Niissä ei ole esimerkiksi kohtuullistamismenettelyä, sillä koko henkilöstöä on kohdeltava yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti.
Valmistelun mukaan kaikissa vastaavissa tapauksissa on peritty kokonaisuudessaan liikaa maksetut palkat takaisin sekä toisaalta myös maksettu palkansaajalle, jos palkkaa on jäänyt saamatta.

Kaupunginhallituksen päätös oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä syntyi vasta äänestyksen jälkeen, sillä hallituksen jäsen Marke Tissari (sd.) esitti, että takaisinperintä kohtuullistetaan 40 prosenttiin kokonaissummasta ja työntekijälle annetaan kirjallisesti selkeä selvitys siitä, mistä summa koostuu. Lisäksi työntekijän kanssa sovittaisiin kohtuullinen takaisinmaksuaikataulu.
Tissarin mielestä työnantajan pitäisi käyttää asiassa tapauskohtaista harkintaa. Hän huomautti, että virhe on johtunut täysin työnantajasta. Hänen mukaansa työntekijän on voitava luottaa siihen, että palkka ja muut etuudet hoidetaan virheettömästi ilman, että työntekijän on erikseen varmistettava joka ikinen palkkakuitti kerrallaan.
Tissarin muutosesitys hävisi äänin 7–4. Muutosesityksen puolesta äänestivät Tissarin lisäksi Esko Lundgren (vas.), Kari Leppäjoki (ps.) ja Sini Peltonen (ps.).
Alkuperäisen esityksen eli oikaisuvaatimuksen hylkäämisen puolesta äänestivät Teija Ek-Marjamäki (kesk.), Anne Onnela (kok.), Pekka Ahokas (kesk.), Raimo Huhtala (kesk.), Jorma Rinne (kok.), Päivi Vanha-Perttula (kesk.) ja Matti Ylitalo (ml.).