Kaupunki kysyy minkälaisena koet kotikaupunkisi – rakenteilla uusi brändi Loimaalle

0
Loimaan kaupungin kyselyssä pääsee makustelemaan muun muassa sitä, minkävärinen Loimaa on.

LOIMAA Katso ympärillesi, tunnustele sisimpääsi ja kerro minkälaisena sinä koet sielusi Loimaan. Mitkä sanat kuvaavat kaupunkia, mitkä värit ja äänet tulevat ensimmäiseksi mieleesi?

Loimaan kaupunki uudistaa brändiään ja kartoittaa ensimmäiseksi asukkaiden mielipiteitä kyselyssä. Uudistuksen tavoitteena on tehdä Loimaata entistäkin tunnetummaksi niin kaupunkilaisten itsensä kuin muidenkin keskuudessa.

Kyselyyn voi vastata linkistä, joka löytyy kaupungin verkkosivuilta. Pääkirjastossa on tarvittaessa kirjallisia lomakkeita, jos sähköinen vastaaminen ei ole mahdollista.

Kyselyvastaukset ohjaavat sitä, mihin suuntaan brändiä lähdetään viemään ja toimivat polttoaineena tuleville uusille avauksille.

Kaupunkibrändien haaste on tavanomaisuus ja uudistuksella pyritäänkin löytämään Loimaan näköinen ja erottuva brändi. Brändiuudistuksen toteuttajaksi on kilpailutuksen kautta valittu mainostoimisto Staart Oy, jolla on kaupungin mukaan vahva osaaminen ja kokemus kuntamarkkinoinnista, brändiuudistuksista ja osallistamisesta.

– Suomen väki keskittyy yhä kiihtyvällä tahdilla kasvukeskuksiin. Haastajakunnille tämä asettaa tarpeen nousta esiin, kun kilpailu uusista asukkaista kovenee. Tunnistettava ja erottuva brändi on tässä kisassa avainasemassa. Hyvä kuntabrändi erottuu muista kunnan vetovoimatekijöistä käsin ja rakentaa positiivista mielikuvaa sekä kunnan sisällä, että muuttajapotentiaalin keskuudessa – se lisää sekä veto-, että pitovoimaa, Staart Oy:n toimitusjohtaja Juuso Kemi toteaa.

Brändiuudistuksessa on kaksi eri osallistamisvaihetta, joissa kaikki loimaalaiset pääsevät kertomaan näkemyksensä. Prosessissa selvitetään Loimaan todellinen identiteetti ja luodaan uusi visuaalinen ilme. Todellisuuteen perustuva brändi on vahva, tunnistettava ja hyväksyttävä.

– Parhaat kuntabrändit ponnistavat sekä kaupungin ihmisistä, että sen tulevaisuuden tahtotilasta. Asukkaiden ajatukset yhdistettynä tulevaisuuden visioon on oiva pohja rakentaa kestävää kuntabrändiä, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen.

Brändiuudistus on valmis keväällä, jolloin uusi brändi julkistetaan ja tehdään kaikille tutuksi.

Nykyinen Loimaan brändi on kuntaliitoksen ajoilta noin 15 vuoden takaa. Uudistuksen myötä brändi vastaa nykyistä Loimaata ja kaupunkistrategiaa sekä toimii nykyaikaisessa markkinoinnissa ja viestinnässä. Brändi osaltaan vahvistaa myös Loimaan vetovoimaa.