Loimijoen rantaan, Mäenpäähän kaavoitetulta omakotialueelta avautuu näköala viljavarastojen suuntaan. Asuinalueen laajennus tulee vanhemman asuinalueen jatkoksi. Kuva: LL arkisto.

LOIMAA Turun hallinto-oikeus on hylännyt valituksen, joka oli tehty Loimaan kaupunginvaltuuston puolisentoista vuotta sitten hyväksymästä Mäenpään asuinalueen laajentamista koskevasta asemakaavasta.

Yksityishenkilön tekemässä valituksessa pyydettiin hallinto-oikeutta kumoamaan valtuuston päätös (LL 26.8.2021). Valitus koski muun muassa alueen katu- ja tiejärjestelyjä sekä kaavan lainmukaisuutta.

Joulukuun lopulla antamassaan ratkaisussaan hallinto-oikeus on muun muassa sitä mieltä, ettei kaupunginvaltuuston päätös ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Asemakaavan sisällön osalta hallinto-oikeus katsoo, ettei valtuuston päätös ole lainvastainen valituksessa esitetyillä perusteluilla.

Hallinto-oikeuden päätös ei ole vielä saanut lainvoimaa.

Asemakaavan laajennuksella kaupunki osoittaa keskustan tuntumaan Mäenpään asuinalueelle muun muassa kymmenen omakotitonttia, joista kahdeksan on rantatontteja Loimijoen tuntumassa. Asuinalueen läpi kulkevasta Sieppalankadusta puolestaan tulee päättyvä tie, eli se ei yhdisty Sieppalantiehen.

Rantatontit ovat jo ehtineet herättää kiinnostusta, ja kaupunki on saanut niistä kyselyjä. Alueelle on kuitenkin rakennettava kunnallistekniikka ja Sieppalankadun jatke ennen kuin yksityiset pääsevät rakentamaan alueelle omakotitaloja (LL 12.3.2022).

Budjetissa kaupunki on varannut suunnittelurahaa kunnallisteknisiä töitä varten tälle vuodelle. Varsinaista toteuttamista varten on varattu alustavasti rahaa vasta ensi vuodelle.

Kaupungininsinööri Osmo Hongisto kertoo kaupungin aikovan järjestää tämän talven aikana puitesopimuskierroksen suunnittelutoimistojen kanssa, minkä myötä voidaan valita suunnittelija Mäenpään kohteelle.

Jos asiat etenevät suunnitellusti, kunnallisteknisten töiden suunnittelu voisi alkaa keväällä. Suunnittelun myötä tarkentuu myös kustannusarvio.

– Työnähän tämä ei ole kovin ihmeellinen, Hongisto summaa Mäenpäätä suunnittelukohteena.

Kunnallisteknisten töiden myötä alueelle rakennetaan muun muassa teitä, vesi- ja viemäriverkostoa sekä sähköverkkoa. Varsinaisen toteutusvaiheen urakoitsijasta järjestetään myöhemmin oma kilpailutuksensa.

Loimaan kaupunki viettää tänä vuonna asumisen teemavuotta, ja Mäenpään rantatonttien mahdollisimman pikaiseen toteuttamiseen voi olettaa kohdistuvan jonkinlaisia poliittisia paineita.

Hongisto toteaa, että jos alueen varsinaista rakentamista halutaan jouduttaa ja työt aloittaa jo tämän vuoden puolella, se edellyttää määrärahamuutoksia kaupungin talousarvioon. Hän muistuttaa, että kunnallistekniseen hankkeeseen osallistuvalla Loimaan vesiliikelaitoksella voi olla myös oma sanansa sanottavanaan aikatauluista.

Tonttien Hongisto arvioi tulevan myyntiin vasta sitten, kun ollaan lähempänä varsinaista toteutusta.

Hän uskoo Mäenpään uusien omakotitonttien herättävän kiinnostusta. Hän muistuttaa, että Mäenpään vanhemmalta asuinalueelta on jo tontit myyty eikä kaupungilla yleisestikään ole liiaksi rantatontteja tarjolla.