Maksuttomien liukuesteiden ikäraja alenee Ypäjällä

0

YPÄJÄLLÄ kaikki 65 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat kuntalaiset ovat jatkossa oikeutettuja maksuttomiin kenkiin kiinnitettäviin liukuesteisiin.
Tähän saakka maksuttomien liukuesteiden ikäraja on ollut 70 vuotta. Kunta on tarjonnut niitä yhteistyössä Ypäjän apteekin kanssa.
Kunnanhallitus päätti ikärajan alentamisesta 65:een ikävuoteen.
Syynä on valmistelun mukaan se, että jatkossa yksi kunnan niin sanottuun hyte-kertoimeen vaikuttavista tulosindikaattoreista on kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 täyttäneillä henkilöillä verrattuna 10 000:een vastaavan ikäiseen henkilöön.
Hyte-kertoimella viitataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosaan, joka otettiin kunnissa käyttöön tämän vuoden alusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määritelmän mukaan kerroin on kannustin, joka tarkoittaa sitä, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan.
Kunnanhallitukselle annetun valmistelun mukaan liukuesteiden ikärajan laskeminen 65 ikävuoteen voi osaltaan pienentää kaatumisiin ja putoamisiin liittyviä hoitojaksoja.
Liukuesteet ovat noudettavissa Ypäjän apteekista.