Novidalta meni sähköyhtiö alta ennen talvea – isoihin säästötoimiin ei ole tarvinnut ryhtyä

0
Novidan koulutusyksiköistä eniten sähköä kuluu Myllykyläntien toimipisteessä Loimaalla. Kone- ja tuotantotekniikan opiskelija Tommi Haavisto oli koneistamossa ja opetteli jyrsimen käyttöä työstämällä arpakuutioita eri materiaaleista.

LOIMAAN Toisen asteen ammatillista koulutusta tarjoava Novida joutui viime syksynä vaihtamaan sähköyhtiötä, kun sen silloinen sähköntoimittaja Karhu Voima oy asetettiin konkurssiin.
Koulutuskuntayhtymä pisti sähkösopimusasiansa uusiksi huonoon saumaan ajatellen sähkömarkkinoiden tuolloista tilannetta, kun hinnat olivat nousussa.
Väliaikaisena järjestelynä kuntayhtymä liittyi sähkösopimusasioita hoitavan meklariyhtiön yhteishankintaan, jossa sähkönmyyjänä on Fortum, ja kyseisen sopimuksen piirissä yhtymä on edelleen.
Sitä ennen yhtymä yritti saada sähkösopimusasiansa kuntoon kilpailuttamalla meklarin välityksellä sähköenergian toimittajan. Kilpailutus poiki vain yhden tarjouksen.
– Se oli aika kallis. Sähkösopimusasioitamme hoitava meklariyhtiö hylkäsi tarjouksen puolestamme, koulutuskuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapala kertoo.
Huolimatta sähköntoimittajan konkurssista yhtymässä ei tarvinnut pelätä sitä, että sähköt olisivat vallan katkenneet.

KOULUTUSYHTYMÄN tämänhetkinen sähkösopimus on vaihtuvahintainen pörssisähkösopimus, jota Novidan sähkösopimusasioita hoitava meklariyhtiö tarjosi Karhu Voiman sopimuksen tilalle. Aivan puhtaasta markkinahinnasta ei voida välttämättä puhua, sillä Haapala sanoo sopimukseen sisältyvän hintasuojauksia. Yhteishankintasopimuksen sisältö on salainen.
Vastaavanlainen sähkösopimus yhtymällä oli myös konkurssiin menneen Karhu Voiman kanssa, mutta vanha syksyllä 2019 solmittu sopimus oli Haapalan mukaan edullisempi kuin nykyinen.
– Sopimuksien hintaero syntyy hintakiinnityksistä ja sähköyhtiöiden marginaaleista.
Yhtymässä oltiin tyytyväisiä vanhaan sopimukseen, jonka piti jatkua tämän vuoden loppuun saakka. Tyytyväisyydestä kertoi se, että yhtymässä oli jo ehditty päättää hyödyntää määräaikaiseen sopimukseen sisältyvät optiot vuosille 2024 ja 2025.
– Todellinen kilowattitunnin hinta oli siinä aika pieni.
Koulutuskuntayhtymän kannalta onni on ollut se, että Novidan kiinteistöjen pääasiallinen lämmitysmuoto on kaukolämpö eikä sähkö.

NOVIDASSA on eletty uuden sähkösopimuksen kanssa lokakuun alusta saakka.
– Edellisvuoden vastaaviin ajankohtiin kilowattituntien hinnat ovat 3–5-kertaistuneet, Haapala havainnollistaa ja sanoo, että esimerkiksi joulukuu oli kallis, kun taas tammikuussa pörssisähkö on ollut paikoin hyvinkin halpaa.
Sähkön hinnan nousuun yhtymä on varautunut budjetoimalla tälle vuodelle 300 000–400 000 euroa energiakustannuksiin eli pyöreästi 3–4-kertaisen määrän aiempaan verrattuna.
Esimerkiksi syyskuusta 2021 elokuuhun 2022 ulottuvalla vuoden mittaisella jaksolla, kun aiempi sähkösopimus Karhu Voiman kanssa oli vielä voimassa, kuntayhtymä maksoi sähköenergiasta arvonlisäverottomana runsaat 110 000 euroa. Summaan ei sisälly sähkön siirtoa.
Kokonaisuutta ajatellen sähkökustannukset eivät muodosta kovin suurta osaa koko yhtymän 20 miljoonan euron budjetista. Haapala arvioi, etteivät kohonneetkaan sähkökustannukset välttämättä haukkaa kuin vajaa pari prosenttia koko yhtymän rahoituksesta.

SÄHKÖSOPIMUKSEN heikennyttyä yhtymässä on käyty kiinteistöhuollon ja asiantuntijoiden kanssa läpi toimenpiteitä sähkön säästämiseksi. Toistaiseksi henkilöstölle ei ole tarvinnut laatia ohjeistuksia.
Pidemmän päälle Haapala nostaa säästökeinoiksi muun muassa sen, että tilojen loisteputkivalaistusta lähdetään vähitellen vaihtamaan ledeihin ja niissä kiinteistöissä, jotka osin lämpenevät sähköllä, lämpötilaa on laskettu.
Novidan käyttämän sähkön määrä on vajaan 3 000 megawattitunnin luokkaa vuodessa, kun mukaan lasketaan Loimaan yksiköiden lisäksi Liedon ja Uudenkaupungin toimipisteet.

YHTYMÄSSÄ aiotaan irtautua yhteishankinnasta ja kilpailuttaa meklariyhtiön avustuksella uudelleen yhtymän sähkösopimus tämän kevään aikana.
– Odotamme, että markkinat rauhoittuvat ja kesä laskee sähkön hintaa, Haapala suunnittelee.
Vanhan sopimuksen määräaikaisuuden perusteella yhtymä on hakenut korvauksia eli ryhtynyt Karhu Voiman konkurssipesän velkojaksi. Korvausvaade perustuu vanhan ja uuden sähkötoimittajan hinnan väliseen erotukseen. Haapala kertoo, ettei päätöstä korvauksista ole toistaiseksi saatu.

Myllykyläntien yksikössä sijaitsevat muun muassa tekniikan ja cateringin koulutusalat, joiden isot koneet kuluttavat sähköä. Kone- ja tuotantotekniikkaa opiskeleva Artturi Kouri harjoitteli sorvaamalla kappaleita kahden sadasosan tarkkuuteen. Hän tarkisti tarkkuutta vaativan työn tuloksen mikrometrillä ja muut mitat työntömitalla.