PÄÄKIRJOITUS Kiri käynnissä

0

Varsinais-Suomen maakuntaennuste on jo 30 vuotta luodannut maakunnan yritysten tuntoja ja odotuksia, ja tuoreimmat luvut kertovatkin historiallisen alhaisista talouden kasvuodotuksista (s. 7). Kyselyyn vastasi 767 yritystä, joista lähes 70 oli Loimaan seutukunnalta.

Yritykset uskovat kannattavuutensa ja liikevaihtonsa heikkenevän niin, että odotukset lähentelevät 1990-luvun lama-ajan lukuja. Investointiaikeissa mennään jopa niiden alle.

Henkilöstön määrään liittyvissä odotuksissa ollaan sentään vielä kaukana 1990-luvun miinuksista. Merkillepantavaa on, että Loimaan seutukunnalta kyselyyn vastanneista yrityksistä vajaa kolmannes arvioi luovansa vähintään yhden tai useamman työpaikan. Sillä prosentilla noustiin korkeimmalle sijalle maakunnan seutujen joukossa.

Jotain seutukunnalla tehdään muutenkin oikein, sillä yrittäjät arvioivat sen yrittäjyysilmapiirin parantuneen eniten viime vuodesta – jopa niin paljon, että sen edellä on enää Turun seutu.

Myös arviot yritysten ja kuntien välisestä yhteistyöstä ovat parantuneet Loimaan seutukunnalla enemmän kuin muualla ja seutu nousikin maakunnan kärkeen yhteistyöllä mitattuna.

Loimaa pärjää maakunnan isoimpien kaupunkien joukossa – arviot Loimaan kaupungin yrittäjyysilmapiiristä ja kunnan ja yrittäjien välisestä yhteistyöstä parantuivat rutkasti enemmän kuin muissa kaupungeissa.