PÄÄKIRJOITUS Uusiksi vai matalaksi?

0
LL Arkisto

Uusi valtuustokausi on puolivälissä kesällä. Edellinen kaupunginhallitus selvitti Loimaan kaupungintalon tilannetta ja esimerkiksi sitä, voiko kaupungintalon suojelumerkinnälle tehdä jotakin.

Voi, ja kaupunki esittääkin merkinnän poistoa kaavaluonnoksessa (LL 21.1.). Se mahdollistaisi rakennuksen purkamisen ja tontin kehittämisen.

Museoviranomaiset ja Ely-keskus kuitenkin toivovat, että kaupungintalon rakennushistoriallinen arvo huomioitaisiin ja korjausmahdollisuuksia vielä selvitettäisiin.

Niin, Lapiduksen kiinteistön tarinakin on tässä kohtaa hyvä muistaa. Rakennuksen puhuttiin päätöksenteossa monta vuotta olevan niin huonokuntoinen, että se pitäisi purkaa. Sitten kävikin ilmi, ettei se olekaan niin huonossa kunnossa ja käyttöä jatketaan.

Kaupungintaloa päältäpäin katsoen ja sisällä vierailleena on vaikea nähdä sen rakennushistoriallista arvoa. Sen verran monia remontteja ja muutoksia siellä on tehty, ja jouduttaisiin edelleen tekemään riippumatta siitä, millaiseen käyttötarkoitukseen taloa kaavailtaisiin.

Aina pitäisi tähdätä mahdollisimman pitkiin elinkaariin rakennuksissa ja ensisijaisesti tietenkin korjata vanhaa ja vieläpä tehdä se niin, että korjausten korjauksilta vältyttäisiin. Maailmalla syntyy merkittäviä ilmastopästöjä, kun rakennuksia puretaan muutaman vuosikymmenen käytön jälkeen ja rakennetaan taas uusia niiden tilalle. Ja joku rakennusrumbankin maksaa.

Jälleen pitää kaupunkilaisten puolesta nostaa esiin sekin, että veronmaksajien rahoja pitää käyttää tietenkin järkevästi – mikä tahansa rahankäyttö ei ole investointi.

Investointi on investointi, jos se tuottaa – ei välttämättä rahaa, mutta esimerkiksi uusia asukkaita tai hyvinvointia tai esimerkiksi lisää vireyttä. Taloa koskevissa päätöksissä myös sen pitäisi merkitä, miten tulevalla käytöllä palvellaan keskustan elinvoimaa.

Investointi on investointi, jos se tuottaa käytettyihin euroihin nähden tarpeeksi hyötyä. Kaupungintalon korjauskustannuksiksi on arvioitu jopa 6 miljoonaa euroa.

Mitä sillä saadaan ja jos summa ollaan valmiita käyttämään yksittäiseen investointiin (valtuuston viimeaikaisten kokousten perusteella voisi arvioida, että ei), onko rahan paikka kaupungintalossa?