Peurakolarien määrä jatkaa laskuaan Loimaan seudulla

0
Peurat seikkailivat Hirvikoskella heinäkuun alussa 2022. Kuva: Pekka Takala

Loimaan seutu

Loimaan ja Alastaron alueella sattui viime vuonna 273 peurakolaria, joista 96 Alastaron ja Virttaan alueella. Oripäässä niitä oli 67.

Ennätysvuodesta 2018 (401 kpl) lähtien pudotusta on tällä alueella tullut määrissä joka vuosi noin 10–20 tapauksen verran – viime vuonna Loimaan ja Oripään alueella kolareita oli vuoteen 2021 verrattuna 16 vähemmän.

Loimaan poliisin alueella kolareita sattui viime vuonna 821. Alue sisältää Loimaan ja Oripään lisäksi Pöytyän, Marttilan sekä Kosken kunnat ja mukana ovat myös Auran kolarit.

Vaikka tilastot näyttävätkin laskua muualla paitsi Koskella ja Marttilassa, niitä on edelleen paljon: vielä viime vuoden kolarimääräkin oli lähes kaksinkertainen esimerkiksi vuoden 2013 lukuihin verrattuna (821, 421).

– Vakkatie, Ysitie erityisesti Mellilä–Loimaa -välillä, Oripääntie, Kantatie 41 ja Kanteenmaantie. Myös Tampereentiellä Ysitien läheisellä aukealla ja Pahkapirtin kohdalla on ollut useampia kolareita, vanhempi konstaapeli Raimo Anttila listaa kolarialttiimpia paikkoja ja muistuttaa, että riista-aitojen päät ovat myös vaaranpaikkoja.

Hän suosittelee, että teiden reunoja tarkkailtaisiin aina – myös riista-aitojen sisäpuolella ajaessa.

– Riista-aitojen estämien kolarien määrää on vaikea arvioida. Varmasti ne ovat estäneet joitakin kolareita, mutta riista-aitojen välissä ajaessakaan ei tule luoda itselleen sellaista turvallisuuden tunnetta, että kolaria ei tapahtuisi.

Riista-aitoja ja hirvieläinvaarasta varoittavia liikennemerkkejä ei hänen mukaansa turhaan pystytetä – liikenteessä pitää aina olla valppaana ja aidatullakin alueella on tapahtunut kolareita.

– Vakavimpana voidaan kaiketi pitää joulukuun tapausta, jossa auto oli törmännyt peuraan ja sen seurauksena peura oli lentänyt vastaantulevan henkilöauton tuulilasista sisään. Onneksi vakavilta henkilövahingoilta säästyttiin, mutta siinä oli todella vakavan onnettomuuden ainekset.

– Syksyn metsästyskautena on syyskuun alun ja vuoden lopun välillä Loimaan riistanhoitoyhdistyksen alueella kaadettu 1062 valkohäntäpeuraa. Kaudella 2021 kaadettiin 1960 peuraa ja kaudella 2020 2034.

Raimo Anttila uskoo, että viime vuoden lukuihin tullaan pääsemään nytkin varsinkin jos lumi pysyy maassa, sillä kautta on jäljellä vielä lähes puolitoista kuukautta.

Riistakeskus on hänen mukaansa myöntänyt vuodesta 2019 lupia seuroille avokätisesti ja tehostettu metsästys on alkanut näkyä – kaikkia lupia ei ole enää välttämättä saatu edes käytettyä.

– Itsekin metsästäjänä olen havainnut, että oman seuran alueella on ollut nähtävissä kannan tippumista, vaikka peuraa tuntuu vielä kuitenkin olevan. Vähemmän niitä kyllä näkee kuin aikaisempina vuosina.

Eläinonnettomuudet ovat useimmiten peurakolareita, mutta metsäkauriskanta on Raimo Anttilan mukaan myös kasvanut Loimaan seudulla ja osa ilmoitetuista peurakolareista onkin ollut metsäkauriskolareita.

– Tarkkaa tietoa ei ole, miten paljon näistä kolareista ovat kauriskolareita, yleensä niitä on kymmenkunta vuosittain.

Hirvikolareita Loimaan alueella kirjattiin viimevuonna kaksi.

– Niiden määrä on pysynyt Loimaan alueella melko tasaisena, eikä niitä onneksi satu usein.

Loimaan alueella on tehty myös runsaasti susihavaintoja.

– Eniten Niinijoen suunnilla, mutta yksittäisiä vaeltajia on havaittu koko alueella.

Viimeisen viiden vuoden aikana on poliisin tietoon tullut kaksi susikolaria, toinen Aurasta ja toinen Oripäästä.

Raimo Anttila nostaa esiin myös villisikaonnettomuuksien mahdollisuuden, sillä niistä on ajoittain tehty havaintoja myös Loimaan alueella.

– Jos ajat kolarin ja epäilet eläimen olleen villisika, älä nouse pois autosta. Merkitse paikka esimerkiksi käyttämällä puhelimessa olevia karttapohjia ja soita välittömästi hätäkeskukseen.

Jos villisika on jäänyt kolarin jälkeen tapahtumapaikalle, eläintä ei saa missään tapauksessa lähestyä.

– Loukkaantunut villisika on erittäin vaarallinen, koska se saattaa tulla päälle.

Muista!

Jos ajat hirvieläinkolarin

Hirvieläinkolarista tulee aina ilmoittaa hätäkeskukseen.

Onnettomuuspaikka tulisi merkitä selkeästi, jotta riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä Suurriistavirka-apu (SRVA) voi lähteä jäljittämään loukkaantunutta eläintä oikeasta kohdasta.

Ilmoitus hätäkeskukseen tulee tehdä mahdollisimman pian kolarin tapahduttua. Loukkaantuneen eläimen jäljittäminen hankaloituu huomattavasti, jos kolarista ilmoitetaan vasta tuntien päästä.

FAKTA

Näin kolaroitiin 2022

1. Pöytyä, 290 peurakolaria (2021: 316, 2020: 312)

2. Loimaa, 273 (280, 301)

3. Koski TL, 95 (86, 83)

5. Oripää, 67 (76, 78)

6. Marttila, 63 (63, 56)

7. Aura, 40 (48, 48)

Lähde: Loimaan poliisin toiminta-alueen hirvieläintehtävät, epävirallinen tilasto, vanhempi konstaapeli Raimo Anttila

FAKTA

Lähes 9400 kolaria viidessätoista vuodessa

Vuosien 2006–2022 välillä peurakolareita on tullut Loimaan poliisin tietoon sen alueella kaikkiaan 9369.

Ennätyspaljon kolareita oli koko alueella vuonna 2020, 878 kappaletta – siis enemmän kuin kaksi kolaria päivässä.

Eniten kolareita sattui viime vuonna marraskuussa, 146 – melkein viisi kolaria päivässä. Marraskuu on reilun viidentoista vuoden tilastoissa kärjessä, yhteensä 1798 kolaria. Vähiten hirvieläinnnettomuuksia oli samalla aikavälillä maaliskuussa, 230 kappaletta.

Pöytyällä sattui vuonna 2022 kolareita enemmän kuin muualla Loimaan poliisin alueella, 290 kappaletta. Vain lokakuussa kolareita oli vähemmän (30) kuin tilastokakkonen Loimaalla (49).

Kolarit ovat yleistyneet reilun viidentoista vuoden aikana huimasti: 2006 vuonna kolareita sattui koko alueella 313, kun yksistään Loimaalla ajettiin peräti 333 peurakolaria niiden ennätysvuonna 2018.