”Turvallisesta koulutiestä ei ole tietoakaan”

0

– Olen kävellyt lasten koulumatkan aikaan aamukahdeksan ja yhdeksän välillä aamulla paikan ohi ja ollut peloissani, että koska joku pikku koululainen jää auton alle epähuomiossa, Loimaan Lehteen yhteyttä ottanut henkilö ihmettelee Satakunnantien liikennettä Ysitien alikululta Jokikujan, Sepäntien, Työväentalon ja Prisman ohitse.

Hänen mukaansa kevyenliikenteentie, tie raskaalle liikenteelle, parkkialue ja lastausalue on merkattu epäselvästi.

– Rekat joutuvat kääntelemään ja peruuttamaan jopa kevyenliikenteentielle ja pitkin tienvartta parkkeeratut autot vaikeuttavat tien käyttöä viemällä kapeasta tiestä osansa.

– Turvallisesta koulutiestä ei ole tietoakaan.

Tekninen johtaja Antti Korte toteaa, että alue on epämääräinen alikululta Työväentalon kulmalle saakka ja erityisesti kevyen liikenteen osalta jäsentymätön, vaikka kyseessä on koulureitti.

– Alue on ongelmallinen, hän luonnehtii ja näkee sen ”selvästi listoille tulossa olevana” kohteena.

– Nyt ensiapuna sinne on tulossa aluepysäköintikielto ja liikennemerkit laitetaan heti paikalleen, kunhan ne saapuvat.

Loimaan kaupungilla on parhaillaan työn alla liikenneturvallisuussuunnitelma, jonka odotetaan valmistuvan maaliskuun loppuun mennessä. Suunnitelmassa tulee olemaan nopeita turvallisuutta parantavia toimenpiteitä ja toisaalta investointimäärärahoja vaativia kohteita.

Lähiviikkoina työryhmällä on vuorossa maastokäynnit liikenteen pahimmissa paikoissa.

Suunnitelman taustalla on muun muassa asukkaille tehty kysely, jossa asukkaat saivat kertoa kehittämistoiveita ja myös havaintoja vaaranpaikoista.

– Aleksis Kiven katu ja kauppapihojen jäsentymättömyys nousi vahvasti esiin kyselyssä, Antti Korte sanoo.

Kahdestatoista eniten mainintoja saaneesta liikenteen ongelmakohdasta kaikkiaan neljä oli kauppojen pihojen liittymien risteyksiä.

Eniten mainintoja sai Kartanomäenkadun, Juvantien ja Lidlin parkkipaikan risteys, jota moitittiin väistämisvelvollisuudeltaan epäselväksi.

Aleksis Kiven kadun risteyksistä niin Hossinkadun, Kalevalankadun kuin Vesikoskenkadunkin liittymät olivat kyselyyn vastanneiden mielestä turvattomia ja syykin oli sama kuin Lidlin risteyksessä. Hossinkatua taas moitittiin myös vasemmalle kääntymisen hankaluudesta ja Kalevalankadun risteystä ruuhkautumisesta.

Vaaranpaikkoja Loimaalta merkittiin kartalle 798 ja asukkaat raportoivat myös yli sadasta onnettomuudesta tai läheltä piti -tilanteesta. Suurin osa vaaranpaikoista oli taajama-alueella ja muuta seutukuntaa enemmän huolenaiheissa korostuivat turvattomat risteykset tai liittymät ja korkeat ajonopeudet.

FAKTA

Asukkaiden mielestä ongelmallisimmat liikenteen kohdat Loimaalla

1) Kartanonmäenkatu / Juvantie / Lidlin parkkipaikan liittymä (Loimaan kaupunki)

Turvaton risteys (väistämisvelvollisuus epäselvä)

2) Aleksis Kivenkatu / Kalevalankatu / Prisman parkkipaikan liittymä (kaup.)

Turvaton risteys (epäselvät väistämisvelvollisuudet, ruuhkautuminen)

3) Vt 9 / Kutojankatu (ELY, kaup.)

Turvaton risteys (vasemmalle kääntymiset, valaistuksen puute)

4) Mt 12607 (Turuntie), koko tie (ELY)

Tien huono kunto, jalankulku- ja pyöräilyväylän puute, ylinopeudet

5) Mt 2262 (Karhulankyläntie), väli mt 12607 (Turuntie) – Alhonkedontie (ELY)

Tien huono kunto

6) Mt 12609 (Juvantie), väli Moisionkatu – mt 2103 (Vanhankirkontie) (ELY)

Ylinopeudet, jalankulku- ja pyöräilyväylän puute, tien huono kunto

7) Mäenpääntie, Loimijoen silta (kaup.)

Kapea silta, sillan huono kunto

8) Kaunismäenkatu, koko tie (kaup.)

Ylinopeudet, väistämisvelvollisuuden noudattamattomuus (ei kolmioita)

9) Aleksis Kivenkatu / Hossinkatu liittymä (kaup.)

Turvaton risteys (vasemmalle kääntymiset)

10) Mt 213 (Pikatie) / Kartanonmäenkatu / Myrskylinnankatu liikennevaloliittymä (ELY, kaup.)

Turvaton risteys (ruuhkautuminen, vasemmalle kääntymiset)

11) Aleksis Kivenkatu / Vesikoskenkatu / Prisman parkkipaikan liittymä (kaup.)

Turvaton risteys (epäselvät väistämisvelvollisuudet)

12) Mt 213 (Hämeentie), ammattiopiston kohta (ELY)

Jalankulku- ja pyöräilyväylän puute

Suluissa merkittynä tiestä tai liikenteen kohdasta vastaava taho.