Artikkelista ”Siirretäänkö Keskuspuiston kuntoiluvälineet muualle?”

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Torstain 9.2. Loimaan Lehdessä julkaistiin artikkeli ”Siirretäänkö Keskuspuiston kuntoiluvälineet muualle?” Kuntoiluvälineiden siirtoa on artikkelin mukaan alettu miettimään mm. kaupungin loppuvuodesta teettämän kyselyn vastausten perusteella. Kysely oli jaoteltu neljään osioon: yleiset puistoalueet, keskustan torialue, leikkipaikat ja ulkoliikuntapaikat. Kyselyllä kerrotaan olleen 46 vastaajaa, joista selkeän enemmistön todetaan olleen iältään 40–64-vuotiaita. Mitä kautta kyselyyn on vastaajia kerätty ei käy kirjoituksesta ilmi.
Parannusehdotuksiksi torin ja Keskuspuiston viihtyvyyden lisäämiseksi on kirjoituksessa mainittu muun muassa kesäkukkien lisääminen ja suihkulähteen rakentaminen. Haastateltu kaupungin virkamies myös pohtii artikkelin mukaan, että esimerkiksi katukoripallokentälle voisi olla kyseisellä paikalla enemmän käyttöä, mikäli ulkokuntoiluvälineet päätetään siirtää. Leikkipuistoihin kehittämistoiveina on mainittu valaistuksen parantaminen, istumapaikkojen ja eväidensyöntimahdollisuuden lisääminen. Hyviä ja tarpeellisia kehittämisehdotuksia on siis tuotu esille.
Torin ja Keskuspuiston elävöittäminen sekä uuden lasten leikkipaikan perustaminen olivat viime syksyn ja loppuvuoden aikana paljon esillä myös sosiaalisessa mediassa muun muassa ”Liikennepuisto Loimaalle” -kuntalaisaloitteeseen liittyen. Aloitteessa on ehdotettu lasten liikennepuiston rakentamista Loimaalle. Keskusta-alueen elävöittämiseksi liikennepuistolle on aloitteessa pohdittu keskeistä sijaintia esimerkiksi (huom. esimerkiksi!) Keskuspuistossa.
Kuntalaisaloite on toimitettu eteenpäin kaupungille Kuntalaisaloite-palvelun kautta 12.1.2023 sen kerättyä 195 allekirjoitusta. Kaupungilta vastattiin kuntalaisaloitteen lähettäjälle (allekirjoittanut), että aloite on kirjattu kaupungin diaariin numerolla 58/2023 ja se on lähetetty tekniselle valmisteltavaksi.
Kaikki kuntalaisaloitteen allekirjoittaneet eivät ehkä pidä juuri Keskuspuistoa parhaana liikennepuiston sijoituspaikkana. Paikallisessa Facebook-ryhmässä tuli esille muitakin varteenotettavia sijaintiehdotuksia liikennepuistolle. Ryhmässä julkaistiin myös erittäin havainnollistava luonnoskuva, miten liikennepuisto mahtuisi Keskuspuistoon varsinkin, jos kuntoiluvälineet siirrettäisiin toisaalle.
Liikennepuisto Loimaalle -aloitteen saama kannatus 195 allekirjoituksineen ja aiheesta käydyt runsaat julkiset some-keskustelut ovat sitä luokkaa, että mielestäni myös ehdotus lasten liikennepuistosta ansaitsee jatkossa tulla mainituksi mietittäessä loimaalaisilta tulleita parannusehdotuksia yleisiin puistoalueisiin, keskustan torialueeseen, leikkipaikkoihin ja ulkoliikuntapaikkoihin liittyen, suunniteltaisiinpa liikennepuistoa joskus tulevaisuudessa sijoitettavaksi sitten mihin päin kaupunkia tahansa.
Ystävällisin ja kehittämismielisin terveisin,

Janitta Vigren