Aurinkopuisto keskellä metsää on metsäkatoa

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Loimaan kaupunki on myöntämässä Korven kylän Viipurin metsään 50 vuoden vuokrasopimuksen aurinkopuistohankkeelle (KH 6.2.2023 esityslista). Vuokrasopimus koskee 170 hehtaarin kokonaista kiinteistöä metsävaltaisella alueella. Aurinkoenergia on hyvä ja kannatettava energiantuotantomuoto, mutta erityisesti aurinkopuistojen sijoitteluun liittyy kestävyysongelmia. Hyvätkin ilmastohankkeet saattavat aiheuttaa tavoitteita heikentäviä tekoja kuten metsäkatoa.

Viipurin metsä on osa lähes 2 000 hehtaarin laajuista metsäistä vyöhykettä kolmen kunnan alueella Korven kylän, Onkijoen, Ypäjänkylän ja Humppilan välimaastossa. Yhtenäiset metsäiset vyöhykkeet ovat merkittäviä luonnon monimuotoisuuden kannalta, sillä ne muodostavat ekologisia yhteyksiä niin kasveille kuin eläimillekin. Laajat metsäalueet ovat merkittäviä vesistöille ja Viipurin metsiä ympäröivältä alueelta virtaavat vedet Koijoen, Onkijoen kuin Ypäjoen suuntiin. Laajat metsäalueet luovat myös retkeily- ja virkistyskäyttöreittejä.

Hanke edistäisi kaupungin tavoitteita uusiutuvan energian käyttöönotosta, mutta toisaalta tällä menettelyllä kaupunki edistää metsäkatoa. Ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustavoitteiden kannalta metsäkatoa ei saisi aiheutua lainkaan ja tärkeintä on säästää jo olemassa olevat metsäiset alueet metsänä. Aurinkopuiston alle jäävä alue ei vuosikymmeniin palaudu metsäksi, ja hanke vaikuttaa myös reuna- ja lähimetsiin.

Aurinkopuiston sijoittaminen laajalle metsäiselle vyöhykkeelle pirstoo elinympäristöjä, siksi sijoittelussa tulisi tarkastella jo rakennettuja alueita, jolloin uutta maankäyttöä ei tarvita ja vältytään metsäkadolta. Myös laajat puuttomat alueet, kuten turvetuotannosta poistetut alueet voivat olla sopivia tuotantoalueita aurinkoenergialle.

Toki näissäkin on pohdittava turvetuotantoalueen muu potentiaali esimerkiksi kosteikkoviljelyyn tai lintuvesikosteikkona. Pelto-, metsä- ja suopinta-ala pitäisi käyttää aurinkoenergiantuotannon rakenteisiin vain harkiten.

Loimaan kaupunki on sitoutunut kansallisiin ilmastotavoitteisiin ja on osa Hinku (Hiilineutraali kunta) -verkostoa, mutta olemme myös sitoutuneet pysäyttämään luontokadon ja lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Viipurin metsän kaltaisessa tapauksessa metsäkato on syytä välttää sijoittamalla aurinkopuisto toisenlaiseen ympäristöön.

Erityisesti kaupungin julkisena toimijana on huomioitava päätöksissään kestävyystavoitteiden erilaiset näkökulmat, jotta ne välittyisivät myös kuntalaisille päätöksenteon tueksi.

Katariina Yli-Heikkilä
Metsätalousinsinööri, DI