Ensimmäiset vesinäytteet on lähetetty Oripäästä Kaukoitään

0
Tero Kuosalta voi hakea vettä Oripäästä ilmaiseksi aamukahdeksasta alkaen, mutta mukaan pitää ottaa omat astiat. Kuva: LL arkisto.

ORIPÄÄN kunnan ja kansainvälisille vientimarkkinoille tähtäävän vesialan firman yhteistyö on hahmottunut, kun kunnanhallitus hyväksyi yrityksen vedenottoa koskevan sopimuksen.

Kyse on yrityksestä, jonka on tarkoitus viedä Oripään pohjavettä Kaukoidän, kuten Kiinan, markkinoille, mutta myös muualle maailmalle.

Kunnan sopimusosapuolena on tässä vaiheessa Maple Root oy, jonka paikallinen edustaja ja osakas on Tero Kuosa. Yrityksen nimi on tarkoitus muuttaa Wild Things Finland oy:ksi, ja sitä koskevat paperit ovat parhaillaan sisällä Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Oripään kunnanjohtaja Timo Tolppanen kertoo, että sopimuksen nojalla kunta voi myydä vettä yritykselle sata kuutiota vuorokaudessa yhden euron kuutiohinnalla. Yritys maksaa vedestä enemmän, jos sen veden tarve on tätä suurempi.

Tolppasen mukaan kunta voi vähentää vedenkäyttöä yritykseltä, jos näyttää siltä, että pohjavesivarannot alkaisivat ehtyä esimerkiksi kuivan kesän myötä. Kuosa kertoo, että mahdollisista olennaisista vedenkäyttöä koskevista muutoksista tullaan keskustelemaan ja sopimaan kunnan kanssa.

– Pidämme huolen, että kunnassa ollaan ajan tasalla.

Lisäksi sopimukseen sisältyy se, että yritys voi hyödyntää Oripään kunnan logoa markkinoinnissaan.

Yritys sai kunnalta selkänojaa toiminnalleen jo puolisentoista vuotta sitten, kun kunta päätti ryhtyä sen kumppaniksi. Tuolloin ei vielä sovittu sen tarkemmin yhteistyön yksityiskohdista (LL 14.10.2021).

Tolppanen sanoo, ettei sopimuksen myötä voida puhua enää kumppanuudesta, vaan kyse on lähinnä veden myynnistä yritykselle.

Kunta ei esimerkiksi ryhdy rahoittamaan yrityksen toimintaa eikä takaa sen lainoja.

– Meille on kuitenkin tärkeää, että yrityksen kotipaikka on Oripää, Tolppanen huomauttaa.

Viime syksynä sopimusta sorvattaessa esillä oli myös kysymys siitä, että sopimuksessa pitäisi määritellä se, ettei Oripäänkankaan pohjavesivarantoihin pääse käsiksi mikään kolmas osapuoli (LL 22.9.2022). Tällä huolella viitataan esimerkiksi siihen, jos jokin iso kansainvälinen toimija ostaisi aikanaan yrityksen ja pahimmillaan pumppaisi Oripään pohjavesivarannot tyhjiin.

Kuosa sanoo heidän ja Oripään kunnan pitävän huolen siitä, että toiminta Oripäänkankaalla noudattaa kestävän kehityksen periaatteita.

Alkuperäinen tavoite yrityksellä oli saada ensimmäiset vesituotteet Oripäästä maailmalle viime vuoden aikana.

Vaikka varsinainen toiminta Oripäänkankaalla ei ole vielä alkanut, Kuosa sanoo, että ensimmäiset vesinäytteet on jo lähetetty Kaukoitään, jossa veden laatua on tutkittu. Hän sanoo yrityksen saaneen tehtyä myös muutamia niin sanottuja esisopimuksia.

– Kansainvälistä peliä on jo avattu.

Kuosa tavoittelee, että varsinainen toiminta saataisiin käyntiin tämän vuoden aikana, mutta se riippuu muun muassa Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelystä sekä sen jälkeen haettavista investointituista.

Yritys toimii Kuosan entisen yrityksen Oripään Veden toimitiloissa.

Kuosa sanoo yrityksen rahoituksen olevan jo sijoittajien puolesta kasassa. Hän sanoo yritysten omistajien olevan pääsääntöisesti kotimaisia. Hänen mukaansa firman hallituksessa on hallitusammattilaisia, joilla on kansainvälistä osaamista Euroopasta, Kaukoidästä ja arabimaista.

Vesituotteillaan yritys hakee Kuosan mukaan uudennäköistä lähestymistapaa markkinoille, millä viitataan muun muassa pakkausten ekologisuuteen. Hän sanoo, että yritys pyrkii luopumaan muovista ja lasista ajan myötä.