Annika Saarikko kokoontui yhteiskuvaan ukrainalaisten kanssa. Saarikkoa kiinnosti kansanopistossa muun muassa se, miten ukrainalaiset on vastaanotettu hänen kotikonnuillaan.

LOIMAA Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) vieraili maanantaina Loimaan Evankelisessa Kansaopistossa, jossa hän tutustui sotaa paenneisiin ukrainalaisiin.

Tapaamisen taustalla vaikutti se, että laajamittaisen sodan alkamisesta Ukrainassa tulee tämän viikon perjantaina kuluneeksi vuoden verran. Ukrainalaiset voivat pian hakea kotikuntaa Suomesta.

Ukrainalaisille puhunut Saarikko kertoi, että suomalaiset haluavat seisoa ukrainalaisten rinnalla ja tukea heitä, jotta Ukraina voittaisi sodan.

– Meitä on aikanaan autettu, ja nyt me haluamme auttaa teitä, hän suhteutti ja sanoi Suomen lähettäneen Ukrainaan paljon aseita ja muuta apua.

Ministeri kertoi halunneensa tavata ukrainalaisia ja kuulla heitä nimen omaan ennen kuin hän riensi virkamiestapaamiseen pakolaisasioiden tiimoilta.

Kaikkiaan Loimaalla on noin 230 ukrainalaista, joista arviolta 70 on saapunut tänne ennen sodan alkamista. Koko Suomessa on nyt vajaat 47 000 ukrainalaista.

Hirvikoskella kansanopistossa on sotaa paenneita ukrainalaisia yhteensä noin 140. Ensimmäiset ukrainalaiset saapuivat kansanopistoon maaliskuun alkupuolella viime vuonna.

Ministeriä askarruttaneisiin kysymyksiin vastasivat ukrainalaisista suomen kielellä Hanna, Kateryna ja Oksana.

Hanna saapui viime maaliskuussa Suomeen tuolloin vajaan vuoden ikäisen tyttärensä kanssa, Katerynalla oli mukanaan kaksi poikaansa ja Oksanalla poika.

He kertoivat saaneensa Suomessa hyvän vastaanoton ja olivat kiitollisia saamastaan avusta. Kohta kansanopistossa päättyvien suomen kielen opintojen jälkeen he kaikki halusivat hakeutua joko töihin tai opiskelemaan.

Saarikkoa kiinnosti muun muassa se, miten ukrainalaiset pitävät yhteyttä kotimaahaan jääneisiin sukulaisiin ja tuttuihin. Kateryna kertoi soittavansa Ukrainaan päivittäin. Hanna kertoi tilanteen olevan vaikea, sillä hänen miehensä ei pääse lähtemään Ukrainasta ja joutuu olemaan erossa heidän pienestä tyttärestään.

Kysymykseen siitä, aikovatko ukrainalaiset jäädä Suomeen tai palata kotimaahan, Hanna epäili, olisiko elämä Ukrainassa turvallista sen jälkeenkään, kun sota on joskus päättynyt. Hän arveli päätöksenteon hetken koittavan viimeistään silloin, kun tytär aloittaa kouluaan.

Ministeri oli hyvillään siitä, että Loimaalla tarjotaan suomen kielen koulutusta ukrainalaisille, mikä on tärkeä tieto myös alueen työpaikoille.

– Kielitaito on avain työelämään.

Hän oli huolissaan siitä, että valtakunnallisesti valitettavan harva ukrainalainen on suomen kielen koulutuksen parissa.

Kansanopiston koulutuspäällikkö Kimmo Vanha-Juhe antoi ministerille sellaiset terveiset, että hallitustasolla Ukrainan pakolaisasiaa on hoidettu hyvin ja myös ruohonjuuritasolla Loimaalla ukrainalaiset toivotetaan tervetulleiksi. Hänen mukaansa ongelmana on kuitenkin viranomaisten ja byrokratian kankeus näiden kahden välissä. Jos hallitus sanoo jotain, se ei välttämättä välity alaspäin.

Ministerille tämä havainto ei vaikuttanut tulevan yllätyksenä, sillä hän kertoi itsekin pelänneensä sitä.