Siirretäänkö Keskuspuiston liikuntavälineet muualle? – kaupunki sai ulkoalueiden hoidosta kohtalaisen arvosanan

0
Loimaalaisille tehdyn kyselyn vastauksissa (LL 9.2.) nostettiin esiin kysymys siitä, pitäisikö keskuspuiston ulkoliikuntavälineet siirtää johonkin muuhun paikkaan. KUVA: Lari Kiviranta

LOIMAAN kaupungin toteuttaman kyselyn perusteella asukkaat ovat kohtalaisen tyytyväisiä kaupungin ulkoalueiden hoitoon.
Viime vuoden lopulla järjestetty kysely oli jaoteltu neljään osioon: yleisiin puistoalueisiin, keskustan torialueeseen, leikkipaikkoihin ja ulkoliikuntapaikkoihin.
Esimerkiksi 90 prosenttia vastaajista piti Kauppatorin alueen hoitotasoa, siisteyttä ja istutuksia vähintään kohtalaisina. Kolmannes vastaajista piti torialueen viihtyisyyttä huonona.
Liikuntapaikat saivat kokonaisuudessaan parhaan arvioinnin: noin 40 prosenttia piti niitä erinomaisina tai hyvinä. Huonoja arvioita oli alle kymmenen prosenttia. Eniten huonoja arvioita tuli liikuntapaikkojen välineistä.
Liikuntapaikkoja koskevissa kehittämisideoissa toivottiin parannuksia pururadoille. Esille nousi myös Urheilukeskus ja erityisesti sen kuntosali, joiden todettiin olevan käyttöikänsä päässä.
Puistojen kohdalla kehittämistarpeista eniten kommentteja keräsivät pitkää heinää kasvavat alueet, joiden osalta toivottiin lähinnä niiden tiheämpää leikkaamista.
Kauppatorin osalta kyselyssä ei noussut esille yhtä selkeää parannusehdotusta. Muun muassa torin ja keskuspuiston karuuteen toivottiin parannusta esimerkiksi kesäkukkien avulla. Vanhaa, vuosia sitten purettua suihkulähdettäkin kaivattiin takaisin.
Kaupungin ylläpitämien leikkipuistojen kunnostamisesta vastaajat antoivat kiitosta, mutta niiden kehittämiseksi toivottiin valaistuksen parantamista. Vastauksissa toivottiin leikkipuistoihin myös enemmän istumapaikkoja ja eväiden syöntimahdollisuuksia.

Kyselyn vastauksista ei välttämättä kannata tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä loimaalaisten mielipiteistä, koska otanta on varsin vähäinen: kaupunki sai 46 vastausta kyselyyn. Vastaajista selkeä enemmistö, 63 prosenttia oli iältään 40–64-vuotiaita.
Elinympäristölautakunta sai vastaukset tiedokseen ja päätti, että kyselyssä esitetyt kehittämisideat huomioidaan kunnossapitotöissä ja investointeja suunniteltaessa.
Kaupungininsinööri Osmo Hongisto kertoo, että esimerkiksi leikkipuistojen kehittämistä tullaan jatkamaan. Hän sanoo, että lautakunnassakin nostettiin esille tarve leikkipuistojen valaistuksen parantamisesta.
Mitä tulee Kauppatorin ja yleisemmin Keskuspuiston alueeseen, Hongisto kysyy, onko esimerkiksi ulkokuntosalilaitteiden oikea paikka Keskuspuistossa vai pitäisikö ne siirtää muualle. Samainen kysymys otettiin esiin myös useammassa kyselyn kehittämisehdotuksessa.
– Tätä pitää pohtia, sillä liikuntavälineiden käyttö vaikuttaa aika vähäiseltä Keskuspuistossa, Hongisto perustelee ja miettii, voitaisiinko ne siirtää johonkin sellaiseen paikkaan, jossa ne tukisivat muutakin ulkoliikuntaa.
Jos Keskuspuiston ulkokuntosalivälineet päätetään aikanaan siirtää muualle, Hongiston mielestä niiden tilalle voisi pohtia esimerkiksi katukoripallokenttää.
– Sille voisi olla enemmän käyttöä kyseisellä paikalla.