Suunnitelmat Ysitien riista-aidan rakentamisesta ovat menneet pitkälle uusiksi

0
Jari-Pekka Nummila, Eino Eskola, Veikko Anttila, Ilkka Koskinen, Toivo Ahonen ja Pauli Salminen ovat kokoontuneet Ysitien levikkeelle. Nummila, Eskola, Koskinen, Ahonen ja Salminen korostavat, etteivät paikalliset ole vastustaneet riista-aidan rakentamista. Kyse on ollut siitä, että alkuperäisten suunnitelmien toteuttaminen olisi hankaloittanut kohtuuttomasti paikallisten elämää. Srva-yhdyshenkilönä toimiva Anttila tuntee, kuinka kolariherkästä alueesta on kyse.

LOIMAA – Paikallisasukkaat ovat tyytyväisiä uusiin järjestelyihin, metsämaalainen Pauli Salminen summaa Varsinais-Suomen Ely-keskuksen uusia suunnitelmia riista-aidan rakentamisesta.

Ely-keskus kilpailuttaa parhaillaan Ysitien riista-aitojen rakentamista Metsämaan suunnalla.

Tiesuunnitelmat menivät uusiksi sen jälkeen, kun viime keväänä osoittautui, etteivät Elyn rahat riittäneet riista-aidan rakentamiseen alkuperäisten suunnitelmien pohjalta.

Ysitien tuntumassa, Koskenrannan päässä asuvien asukkaiden kannalta merkittävä muutos on siinä, etteivät uudet suunnitelmat katkaise liittymiä sellaisilta yksityisteiltä, jotka johtavat asutuksen luo.

Uusiin suunnitelmiin sisältyy neljän riistaritilän rakentaminen valtatieltä poikkeaville yksityisteille. Riistaritilät on tarkoitus rakentaa Asuntolantien liittymän molemmin puolin sekä Palmusmäentien ja Kunnalliskodintien liittymiin.

Riistaritilät nostettiin Elystä esille jo viime syksynä (LL 27.10.2022), mutta tuolloin esimerkiksi niiden määrä oli vielä avoinna.

Kyseisten teiden varsilla asuvat Ilkka Koskinen , Toivo Ahonen , Jari-Pekka Nummila ja Eino Eskola suhtautuvat suopeasti näihin muutoksiin.

Alkuperäisten suunnitelmien mukaan riista-aitaosuudelta olisi katkaistu kaikkiaan kymmenkunta yksityistie sekä pelto- ja metsäliittymää. Vanhassa tiesuunnitelmissa osoitettiin korvaavia yhteyksiä ja valtion rakennettavaksi muutamia uusia yksityisteitä. Uusiin suunnitelmiin tällaisia uusia yksityisteitä ei enää sisälly.

Jos riista-aita olisi toteutettu vanhojen suunnitelmien mukaan ja liittymiä olisi katkaistu, Koskiselle olisi tullut kiertoa vajaat pari kilometriä suuntaansa, Ahoselle noin 2,5 kilometriä ja Eskolalle runsaat kaksi kilometriä. Nummilalle kiertomatkaa olisi tullut eniten, noin neljä kilometriä suuntaansa.

Salmisen mukaan riistaritilöiden myötä vältytään aiheuttamasta myös turhaa luontokatoa, kun valtatien viereen ei tarvitse tehdä kallista ja turhaa 3,5 metriä leveää yksityistietä.

– Vähät varat voidaan käyttää alkuperäiseen tarkoitukseen eli riista-aitaan. Liikenneturvallisuus paranee.

Uuden tiesuunnitelman olennaisiin muutoksiin sisältyy myös se, että nyt riista-aitaa on tarkoitus rakentaa vain noin 2,5 kilometrin verran eli osuuden pituus puolittuu aiemmasta. Rakennettava riista-aita lähtee Koskenrannasta, Metsämaantien liittymän tienoilta ja ulottuu jonkin matkaa Palmusmäentien liittymästä Humppilan suuntaan.

Alkuperäisten tiesuunnitelmien mukaan riista-aidan piti ulottua Rantalankulmantien risteykseen saakka, lähelle Humppilan rajaa.

Jäljelle jäävä osuus ei jää tyystin vaille liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, sillä Varsinais-Suomen Ely-keskuksen projektipäällikkö Kauko Marttila kertoo, että Palmusmäentien jälkeiseltä osuudelta tullaan raivaamaan puustoa tiealueelta aina Rantalankulmantielle saakka. Näin parannetaan autoilijoiden näkemäaluetta metsän suuntaan.

Vastaavia raivaustoimenpiteitä Ely-keskus toteutti viime kesänä Ysitiellä esimerkiksi Mellilän suunnalla (LL 7.7.2022).

Syy tiesuunnitelmien muutoksiin on Marttilan mukaan siinä, että viime kevään kilpailutuksessa riista-aitahankkeen kustannukset nousivat korkeiksi eivätkä Elyn rahat riittäneet aidan toteuttamiseen alkuperäisellä mallilla.

Sen jälkeen toimenpiteitä on mahdutettu Elyn käytössä olevaan noin 250 000 euron summaan, joka sillä on käytettävissä Loimaan alueelle Ysitielle jo aiemmin toteutettujen kolmen riista-aitaosuuden jälkeen.

– Hiukan voimme tähän saada lisää rahaa, Marttila sanoo, mutta kyse ei ole merkittävistä lisäyksistä.

Marttilan mukaan riistaritilät ovat edullisempi ratkaisu yksityisteiden liittymissä kuin esimerkiksi alikulkutunnelit ja ylityspaikat. Lisäksi asutusteiden liittymissä riistaritilät ovat parempia kuin suljettavat ja avattavat riista-aitojen portit, jotka soveltuvat puolestaan esimerkiksi vähemmällä käytöllä oleviin maatalousteiden liittymiin.

Monissa paikallisissa asukkaissa herättivät vastustusta vanhat, alkuperäiset suunnitelmat, joita Pauli Salminen luonnehtii ylimitoitetuiksi ja asukkaiden kannalta kohtuuttomiksi. Etenkin suunnitelmat tieliittymien katkaisemisesta harmittivat alueen kiinteistönomistajia.

Vuosien varrella Salminen on toiminut kyläläisten asiamiehenä siitä lähtien, kun 23 paikallista valitti hallinto-oikeuteen riista-aitojen alkuperäisistä suunnitelmista. Valitus ei mennyt läpi.

Hankkeen aikana Salminen on pettynyt paikallisiin poliitikkoihin.

– Alueen asukkaita on suuresti ihmetyttänyt, että vain yhden käden sormilla laskettu joukko Loimaan luottamushenkilöistä on ollut kiinnostunut asiasta, vaikka järjestelyt koskevat jopa 150 henkilön liikkumista.

Hänestä riista-aitojen toteuttamisessa olisi vaadittu vuorovaikutusta alusta saakka.

– Tässä on Ely-keskuksellakin sisäisen arvioinnin paikka, hän huomauttaa ja havainnollistaa, kuinka asukkaiden toivoma katselmus paikan päällä saatiin toteutumaan vasta viime keväänä.

Käynnissä olevassa Elyn kilpailutuksessa määräaika tarjousten jättämiselle on maaliskuun puolivälissä.

Riista-aidan rakentaminen voi käynnistyä aikaisintaan huhtikuussa. Rakennustöiden on tarkoitus valmistua syyskuun aikana.

Koska tiesuunnitelmat ovat muuttuneet niin paljon aiemmasta, Marttila kertoo, että aiheen tiimoilta järjestetään toinen maantietoimitusta koskeva kokous maaliskuun lopussa maatalousmuseo Sarassa.

Hän luottaa siihen, että tällä kertaa riista-aidan rakentamisessa päästään liikkeelle.