Traficom näyttää punaista valoa lähijunaliikenteelle

0
Loimaa on mukana taajamajunaliikennetyöryhmässä, jonka tavoitteena on ajaa kaukojunaliikennettä täydentävää taajamajunaliikennettä välille Turku–Toijala–Tampere. Liikennöinti halutaan käyntiin jo 2020-luvun aikana. (Kuva: LL / arkisto)

LOIMAA Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilaamasta selvityksestä käy ilmi, ettei Turku–Loimaa–Toijala-yhteysvälille ole kannattavaa toteuttaa erillistä lähijunaliikennettä nykymuotoisen kaukojunaliikenteen sekaan. Selvityksessä todetaan alueellisen junaliikenteen olevan hyvin kustannustehotonta, koska yhteysvälillä on verrattain vähän joukkoliikennettä tukevaa maankäyttöä. Myös matkustajapotentiaali on arvion mukaan lähiliikenteessä pientä.

Sen sijaan junaliikennettä voisi olla raportin mukaan kannattavampaa kehittää nykyisen kaukojunaliikenteen tarjonnan pohjalta. Tällä hetkellä kaukojunayhteydet palvelevat alueellisia tarpeita paikoin huonosti, sillä junien vuoroväli on pisimmillään kolme tuntia ja asemien määrää on karsittu. Rakentamalla tiheämpi pysäkkiverkosto ja lisäämällä junavuoroja alueita palvelevaa junaliikennettä voisi kehittää hyvinkin kustannustehokkaasti, selvityksessä päätellään.

Huomattavaa on myös se, että yhteysvälillä ainoat infrastruktuuritarpeet liittyvät uusien seisakkeiden toteuttamiseen. Esimerkiksi kaksoisraiteita ei tarvittaisi lähiliikenteen laajentamiseen.

Alueellisen junaliikenteen kehittämistarpeiden ja -mahdollisuuksien selvittäminen on osa valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (2021–2032). Väylävirasto on tehnyt vuonna 2021 kaksi selvitystä alueelliseen junaliikenteeseen liittyen. Silloin mukana oli seitsemän yhteysväliä. Traficomin teettämässä selvityksessä oli mukana 13, joista yksi oli Turku–Loimaa–Toijala-yhteysväli.

Traficomin tilaaman selvityksen tavoitteena oli tarkastella liikennöintikustannuksia ja matkustajapotentiaalia yhdenmukaisella tavalla kaikilla yhteysväleillä. Raportista käy ilmi, että lähes kaikki tarkasteltavat yhteysvälit ovat heikosti tai hyvin heikosti kustannustehokkaita.