Vallox laajentaa tonttiaan tulevaisuutta silmällä pitäen

0
Valloxin viimeisintä tehdaslaajennusta rakennettiin keväällä 2021. Kuva: LL arkisto.

LOIMAA Ilmanvaihtokoneita valmistava Vallox oy ostaa Loimaan kaupungilta lisämaata vajaan 1,6 hehtaarin verran tehtaan pohjoispuolelta.

Kaupunginhallitus hyväksyi kiinteistökaupan sopimuksen maanantai-iltana. Kauppahinta on 17 825 euroa eli 1,15 euroa neliöltä.

Kiinteistökauppa solmitaan Valloxin ja Loimaan kaupungin aiemmin solmiman esisopimuksen pohjalta. Lisäpinta-alan ohessa kauppa tuo lisää rakentamisoikeutta koko kiinteistölle.

Lisäksi yhtiö tekee vastaavan kiinteistökaupan esisopimuksen vajaan 2,2 hehtaarin kokoisesta alueesta, joka sijoittuu nyt ostettavan määräalan jatkoksi sen pohjoispuolelle. Kaupunginhallitus hyväksyi kyseisen kiinteistökaupan esisopimuksen, joka on viisivuotinen.

Valloxin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Korja perustelee maan hankintaa varautumisella liiketoiminnan laajentamiseen tulevaisuudessa. Hän ei lähde sen tarkemmin avaamaan suunnitelmia, mutta toteaa yhtiöllä olevan joitain ajatuksia aiheen tiimoilta.

Korja muistuttaa, ettei laajentaminen ole enää mahdollista yhtiön nykyisellä noin neljän hehtaarin suuruisella tontilla, koska sen rakentamisoikeus on käytetty loppuun viimeisimmän tehdaslaajennuksen myötä. Lisäksi esisopimus nyt ostettavasta puolentoista hehtaarin määräalasta oli umpeutumassa.

Uutta esisopimusta runsaan kahden hehtaarin määräalasta hän perustelee sillä, että yhtiö pystyy toteuttamaan mahdolliset tulevaisuuden laajenemistarpeet yhtenäisellä tontilla, nykyisen tehtaan yhteydessä.

Yhtiöllä ei ole kiirettä lähteä toteuttamaan mahdollisia investointeja, sillä puolentoista hehtaarin kiinteistökauppaa koskevan määräalan rakentamisvelvoite täyttyy jo Valloxin nykyisellä rakennuskannalla.

Tulevaisuuden suunnitelmien toteuttamiseen vaikuttaa markkinatilanne, jota toimitusjohtaja luonnehtii rakennusalalle tuotteitaan toimittavan Valloxin kohdalla sumeaksi.

– Synkkiä pilviä on, hän huomauttaa ja perustelee arviotaan sillä, että rakennusliikkeet ovat ilmoitelleet muutosneuvotteluista ja uusien rakennuskohteiden aloitukset ovat laskeneet viime vuoden loppua kohden.

Yhtiön edellinen lähes 2 000 neliön tehdaslaajennus valmistui viime vuoden alussa. Tehtaan eteläpäähän sijoittuneella investoinnilla laajennettiin yrityksen lähettämö- ja varastotiloja (LL 10.4.2021). Laajennuksen myötä tontin eteläpää on käytetty loppuun.

Viimeisimpänä investointina yritys uusi konttorin katon viime vuoden lopulla. Konttoria ei siis lähdetä purkamaan mahdollisten tulevaisuuden tehdaslaajennusten myötä, vaan sen paikka pysyy. Korja sanoo, että konttoriin suunnitellaan parhaillaan tilojen modernisointia.

Kaiken kaikkiaan yhtiöllä on toimitiloja noin 19 000 neliön verran.

Yrityksessä työskentelee noin 150 henkilöä, ja yhtiön liikevaihto oli 46 miljoonaa euroa viime vuonna. Liikevaihto nousi noin 16 prosentilla edellisvuodesta, mikä selittyy osittain kustannusten yleisellä nousulla.

Vallox oli Loimaan toiseksi suurin yhteisöveronmaksaja vuonna 2021. Tuolloin yhtiön verotettava tulo oli runsaat 4,8 miljoonaa euroa, ja veroa se maksoi lähes miljoonan (LL 12.11.2022).