Vesikosken ja Vanhan kirkon siltojen korjaus vaikuttaa liikenteeseen

0
Hirvikoskella Vanhan kirkon sillan valmistavat työt olivat käynnissä maanantaina aamupäivästä, ja ajouraa oli jo kavennettu. Työmaa sijaitsee Hirvikoskentiellä, seututiellä 210.

LOIMAA Varsinais-Suomen Ely-keskus aloittaa Vesikosken sillan ja Vanhan kirkon sillan korjaustyöt.
Valmistelevat työt ovat alkaneet molemmissa kohteissa ja varsinaiset korjaustyöt käynnistyvät sen jälkeen. Korjaustöiden aikana uusitaan molempien siltojen reunapalkit, vesieristys, päällyste ja kaiteet. Lisäksi tehdään muita pieniä korjaus- ja huoltotöitä.
Vanhan kirkon ja Vesikosken silloille tehtiin erikoistarkastus vuonna 2020. Molemmissa silloissa havaittiin korjausta edellyttäviä vaurioita.
Vesikosken silta on valmistunut vuonna 1939 ja Vanhan kirkon silta 1980. Molemmat sillat ovat teräsbetonisia laattasiltoja. Vesikosken sillalle on tehty edellinen peruskorjaus vuonna 1975. Vanhan kirkon sillalle ei ole aiemmin tehty peruskorjausta.
Ely-keskuksen tiedotteessa kerrotaan, että 1970- ja 80-luvuilla rakennetut sillat ovat yleisesti peruskorjausiässä. Peruskorjaustarpeessa olevissa silloissa on tyypillisesti ongelmina vesieristeen vuotaminen, betonin rapautuminen, silta- ja tiekaiteiden huono kunto sekä liian lyhyet ja matalat kaidemitoitukset.

Vesikosken sillan korjaustyöt vaiheistetaan Elyn mukaan siten, että töille jää riittävästi tilaa ja molemmat kaistat voidaan pitää auki liikenteelle koko työn ajan. Urakan loppuvaiheessa tehtävien päällystystöiden aikana on myös tarkoitus tehdä kaistajärjestelyt siten, että liikenne kulkee koko ajan molempiin suuntiin.
Jalankulkijoille ja pyöräilijöille rakennetaan sillan kylkeen erillinen kongimainen jalankulku- ja pyörätieyhteys.
Työmaan kohdalla tien nopeusrajoitusta alennetaan 30 kilometriin tunnissa. Elyn mukaan suuren liikennemäärän vuoksi liikenne saattaa ruuhkautua ajoittain ilman kaistarajoituksiakin, joten tienkäyttäjien kannattaa varata matkoihin riittävästi aikaa.

Loimijoen ylittävä Vesikosken silta sijaitsee Lännentiellä eli seututiellä 213. Taustalla on risteys, josta käännytään huoltoasemalle ja Novidan ammattiopistoon.

Hirvikoskella Vanhan kirkon sillan korjauksen aikana liikenne joudutaan rajoittamaan ajoittain yhdelle kaistalle. Tällöin liikennettä ohjataan liikennevaloilla. Elyn mukaan ajoneuvojen jonotusajat pyritään pitämään mahdollisimman lyhyinä.
Sillalla oleva jalankulku- ja pyöräilyväylä on korjaustöiden aikana normaalisti käytössä, mutta väylää joudutaan ajoittain kaventamaan.
Tien nopeusrajoitusta on alennettu työmaan kohdalla 30 kilometriin tunnissa.
Liikennemäärä Vanhan kirkon sillalla on noin 2 500 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Molempien kohteiden korjaustyöt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.
Tehan oy on urakoitsijana molemmissa siltahankkeissa.

Vesikosken sillalla on huomattava määrä liikennettä, yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.