Kokeilu saattaa tuoda kaupunkipyörät Loimaan juna-asemalle

0
Arkistokuva: Salon Seudun Sanomat

LOIMAALLA saatetaan toteuttaa kesän aikana niin sanottu yhden aseman kaupunkipyöräkokeilu, joka liittyy paikallisjunaliikenteen kehittämiseen maakunnassa. Valonia ja Varsinais-Suomen liitto ovat mukana nelivuotisessa Scale up -hankkeen toteutuksessa. Hankkeessa keskitytään sellaisiin ratkaisuihin, jotka helpottavat muun muassa juna-asemien saavutettavuutta, matkojen ketjuttamista ja vähentävät oman auton käyttämistä. Pilottikaupungeiksi on valittu Uusikaupunki ja Loimaa.

VALONIAN kestävän liikkumisen asiantuntija Marja Tommola kertoo ajatuksena olevan, että Loimaan rautatieasemalle hankitaan polkupyöriä, jotka helpottaisivat junamatkustajan jatkoliikkumista.
– Asemalta junamatkustaja voisi ottaa käyttöönsä kaupunkipyörän tietyksi ajaksi. Sen avulla hän kykenisi hoitamaan asioitaan kaupungissa ja palauttamaan pyörän taas pois lähtiessään, Tommola kertoo kaupunkipyörän ideasta.
Loimaa valikoitui mukaan muutama vuosi sitten, kun hanketta lähdettiin suunnittelemaan.
– Yksi tekijä oli, että Loimaan juna-asema on hieman syrjässä ja tällaisen viimeisen kilometrin ratkaisua olisi hyvä kehittää.

KEVÄÄN aikana on tarkoitus pyytää tarjouksia eri toimijoilta ja samalla hahmottaa, millaisia vaihtoehtoja markkinoilla on tarjolla.
– Yritykset kehittävät koko ajan erilaisia toimintamuotoja pyöräparkkiratkaisuissa, joten emme tiedä vielä, millaisia tarjouksia voimme saada, Marja Tommola sanoo ja toteaa, että palvelu voi olla jopa kattavampi, mitä he ovat lähteneet alun perin hakemaan.
– Yrityksilläkin saattaa olla tarve testata uudenlaisia kokeiluja.
Päätös on tarkoitus tehdä toukokuussa ja kokeilu aloittaa kesän aikana. Kokeilun aikana palvelujen käyttäjiltä kerätään palautetta, jotta matkaketjua voidaan kehittää.
Hankkeessa on mukana Loimaan ja Uudenkaupungin lisäksi Turku.