Kuusi kilometriä asfalttia Loimaalle

0
Loimaalle saadaan kuusi kilometriä uutta päällystettä. Kuvituskuva.

LOIMAA Kesän päällystystyöt Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa alkavat huhti-toukokuun vaihteessa. Kohteiden joukossa on yksi päällystettävä tieosuus Loimaalla. Se on Mellilän ja Karhulan välinen kuuden kilometrin kohde valtatie 9:llä.

Rahaa teiden päällystämiseen on Lounais-Suomessa käytettävissä noin 16 miljoonaa euroa, mikä on noin neljäsosan viimevuotista vähemmän. Samaan aikaa kustannukset ovat Lounais-Suomen Ely-keskuksen mukaan nousseet huomattavasti.

Päällystysohjelman pituus on noin 135 km, mikä on alle puolet viimevuotisesta. Päällystystyöt painottuvat vilkkaasti liikennöidyille teille. Vilkkailla pääteillä on korkeammat kuntovaatimukset, siksi niiden päällystyskierto on lyhyempi. Muiden teiden korjaus on päällysteiden paikkauksen varassa.

Korkean kustannustason vuoksi päällystysmäärä jää tulevana kesänä ennätysalhaiseksi. Päällystysohjelma on lyhin vuosikymmeniin. Esimerkiksi asfaltin sideaineena käytettävän bitumin, avotulikuumennuksessa käytettävän nestekaasun ja liikennepolttoaineiden hinnat ovat korkealla. Maantieverkolla on jo entuudestaan huomattavasti korjausvelkaa, joten tilanne heikkenee nyt nopeasti erityisesti keskivilkkailla ja vähäliikenteisillä maanteillä.