Niinijoella pelätään päiväkodin puolesta

0
Kaupungin teettämässä varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksessä Niinijoen päiväkoti lakkautettaisiin viimeistään vuoteen 2032 mennessä yhtä jalkaa koulun kanssa. Kuva: Sari Holappa

LOIMAA/NIINIJOKI Loimaan kaupungissa on kaikessa hiljaisuudessa valmisteltu varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitystä. Mallinnukset uudesta varhaiskasvatusverkosta on tehnyt ulkopuolinen konsulttiyhtiö, joka on työskennellyt yhteistyössä sivistys- ja teknisen toimen muodostaman ohjausryhmän kanssa. Sieltä on toimitettu tarvittava tieto selvitystä varten.

Työ on ollut niin salaista, etteivät valtuutetut, saatikka vanhemmat ole tienneet asiasta mitään. Asia tuli ensimmäisen kerran esiin, kun sen tiimoilta järjestettiin niin sanottu työpaja, johon ohjausryhmä kutsui päiväkotilasten huoltajia ja yksiköiden henkilökuntaa.
Työpajassa mukana ollut, niinijokelainen äiti oli tyrmistynyt nähdessään sinne tuodut vaihtoehdot varhaiskasvatusverkosta. Kaikissa kolmessa Niinijoen päiväkoti oli vedetty yli. Niiden perusteella se on tarkoitus sulkea koulun kanssa yhtä aikaa viimeistään vuonna 2032.

– Konsultti sanoi minulle suoraan, että jos halutaan rakentaa uutta, jotain pitää sulkea.
Uudessa strategiassa kaavaillaan muun muassa uutta elementtipäiväkotia kaupungin keskusta-alueelle.

Huoltaja sanoo, että työpajan aineiston mukaan kehittäminen tarkoittaisikin Niinijoen kohdalla lakkauttamista. Hän kuitenkin toivoo lopullisen päätoksen olevan päinvastainen.
– Tuntuu siltä kuin matto olisi vedetty alta, koska ei ole kuin pari vuotta siitä, kun meille luvattiin koulurauha, hän viittaa jo aiemmin tapetilla olleen Niinijoen koulun lakkauttamisaikeisiin.

SELVITYS on herättänyt hämmästystä myös Niinijoen seudun kyläyhdistyksessä. Puheenjohtaja Riikka Onnela ihmettelee Loimaan ristiriitaisuutta: samaan aikaan, kun on valmisteltu Niinijoen päiväkodin ja koulun lakkauttamista, halutaan toimia lapsiystävällisen kuntamallin mukaan.

– Meillä on 20 vuotta sitten valmistunut koulu- ja päiväkotirakennus, joka on hyvässä kunnossa rakenteeltaan ja sisäilmaltaan. Miksi tällainen selvitys halutaan nyt tehdä, kun sitä ei ole vaadittu edes valtuutettujen toimesta?

Onnela pohtii myös kylän tulevaisuutta, minne kaupunki on melko vasta kaavoittanut lisää tontteja.

– Millä nuoria perheitä houkutellaan tänne enää, jos ei ole päiväkotia ja koulua?

Pelkona on myös se, että jatkossa niinijokelaislapset ripotellaan pitkin poikin Loimaan päiväkoteja, kun omassa yksikössä pistetään ovet säppiin.

– Jo nyt on vanhemmille sanottu, ettei päiväkodissa ole tilaa, vaikka lapsia olisi ollut tulossa, Niinijoen koulun vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsen Taru Mäkelä toteaa ja sanoo, ettei toista ryhmää ole pyynnöistä huolimatta suostuttu perustamaan.

SEN SIJAAN, että kaupunki sulkee pieniä yksiköitä niinijokelaisvanhemmat tietävät niiden olevan vetovoimatekijöitä. Työpajassa mukana ollut äiti sanoo itsekin muuttaneensa aikanaan miehensä kanssa Niinijoelle muun muassa lapsiystävällisten palveluiden vuoksi. Hän ihmetteleekin, miksi Loimaa ei haluta maaseutuskaupunkina tarjota vaihtoehtoisia palvelumuotoja.

– Keskustan päiväkotien ja koulujen rinnalla tulisi säilyttää syrjäseutujen lasten palvelut.

Taru Mäkelä on samaa mieltä. Lisäksi hän sanoo, ettei toistaiseksi yhdessäkään suomalaisessa tutkimuksessa ole tilastollisin menetelmin tutkittu, onko lakkautuksilla saatu säästöjä.

– Mutta se tiedetään, että pienissä yksiköissä on rauhallisempi ympäristö oppia ja kehittyä. Myös erityisen tuen tarve on silloin vähäisempi.

Viranhaltijat rauhoittelevat lakkautuspelkoja

LOIMAAN kaupungin sivistysjohtaja Manne Pärkö toppuuttelee Niinijoella syntyneitä huolia ja sanoo, ettei varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen tavoitteena ole lakkauttaa päiväkoteja vaan huolehtia muun muassa siitä, että varhaiskasvatukselle löytyvät asianmukaiset tilat eri puolilta Loimaata.

Palveluverkkoselvityksen tiimoilta järjestettiin tämän kuun puolivälissä työpaja, jossa toimituksen saamien tietojen mukaan esillä olleissa kaikissa karttavaihtoehdoissa esimerkiksi Niinijoen koulun ja päiväkodin yli oli vedetty ruksit, mikä tarkoittaisi sitä, että ne suljettaisiin vuoteen 2032 mennessä.

Sivistysjohtaja ei ollut työpajassa paikalla kuin hetken tilaisuuden alussa, mutta hän pystyy vahvistamaan tiedon siitä, että konsultin laatimassa kartta-aineistossa oli vedetty rasteja yli muun muassa Niinijoen kohdalla.

Pärkön mukaan muusta esillä olleesta aineistosta ilmeni paremmin kaupungin viranhaltijoiden kanta, jonka mukaan päiväkotiyksiköitä tullaan tarkastelemaan kokonaisuutena, johon vaikuttaa esimerkiksi päiväkotilasten määrä ja samassa kiinteistössä oleva muu toiminta.

EDELLEEN toimituksen tietojen mukaan työpajan materiaalista ei saanut esimerkiksi ottaa valokuvia. Tämä voi herättää epäilyksiä siitä, että asioita pyritään viemään vaivihkaa eteenpäin ja jälkeenpäin asioista annetaan silotellumpi kuva julkisuuteen.

Pärkö korostaa, ettei asiassa ole mitään salaista. Hän pitää perusteltuna sitä, ettei työpajassa esillä ollutta keskeneräistä valmisteluaineistoa lähdetä levittämään eteenpäin.
Varhaiskasvatusjohtaja Heidi Kauti kertoo, että nimen omaan konsulttien mielipide oli työpajassa, ettei keskeneräistä materiaalia saisi mielellään kuvata.

– Kyse ei ollut siitä, että valmistelu olisi salaista. Työpajan tarkoitus oli aidosti osallistaa muutoksen kohteena olevien yksiköiden huoltajia ja työntekijöitä.

Kauti pitää todella valitettavana sitä, että työpajan myötä on syntynyt pelkoa yksikön lakkauttamisesta Niinijoella.

– Se ei ole ollut meidän tarkoituksemme. Kerroin jo palveluverkkoselvityksen alussa sekä työpajassa selvästi, että meidän ajatuksemme ei ole lakkauttaa yksiköitä. Päinvastoin olen alusta asti korostanut, kuinka tärkeitä meidän nykyiset yksikkömme ovat. Meille on tärkeää niiden toimintaympäristöjen kehittäminen.

SIVISTYSJOHTAJAN mukaan selvityksen akuuteimpia kysymyksiä ovat keskusta-alueen varhaiskasvatuksen järjestäminen sekä Metsämaan ja Virttaan päiväkotien tilakysymykset.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa on selvitetty konsultin voimin viime syksystä saakka, ja parhaillaan järjestetään kaikille avoin kysely ennakkovaikutusten arvioinnista. Kuntalaiset voivat ottaa kantaa kolmeen vaihtoehtoon. Esillä ovat muun muassa kysymykset siitä, pitäisikö Loimaan keskustaan, Virttaalle ja Metsämaalle rakentaa uudet elementtipäiväkodit.

Pärkö ei voi mennä antamaan lupauksia siitä, etteikö päiväkotiverkossa voi tapahtua muutoksia ja keskittämistä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Jos keskittämistä tapahtuu, hän arvioi sen koskevan ennen kaikkea Loimaan keskustan aluetta, jos tänne päätetään rakentaa uusi päiväkoti.