Oripääläiset pääsevät äänestämään neljästä investointikohteesta

0

ORIPÄÄN kunnanhallitus valitsi osallistuvan budjetointiin neljä hanke-ehdotusta, joista kuntalaiset voivat äänestää suosikkiaan.
Ehdotukset ovat lasten leikkipuistojen parantaminen, Myllylähteen alueen kehittäminen, Kangastuvan alueen kehittäminen sekä yleisilmeen kohentaminen, jolla viitataan esimerkiksi penkkeihin, roskiksiin, kukkaistutuksiin ja valaistukseen.
Äänestysaika kestää huhtikuun 11. päivään saakka. Äänestys tapahtuu kunnan verkkosivujen kautta sähköisesti tai jättämällä äänestyslipuke kirjastossa olevaan laatikkoon.
Kunta on varannut osallistuvaan budjetointiin 10 000 euroa. Toukokuussa kunnanhallituksen on tarkoitus valita määrärahojen puitteissa toteutettava hanke tai hankkeet eniten ääniä saaneista ehdotuksista.
Ennen äänestystä kuntalaiset saivat ehdottaa toteutettavia hankkeita perusteluineen, ja määräaikaan mennessä ehdotuksia tuli 90 (LL 16.2. ja 11.3.).