VAALIT Sini Peltosen mielestä EU tuo satojen miljoonien kustannukset myös yrityksille

0
Sini Peltonen näkee kestämättömänä Suomen kokoiselle maalle, että otetaan lainaa muun muassa siksi, että maksetaan vanhojen lainojen korkoja ja rahoitetaan EU-ideologian toimimista muissakin maissa. Kuva: Heikki Mikkola

Sini Peltonen, miksi juuri sinä olet sopiva eduskuntaan?

– En ole hakemassa valtaa, minua ei aja vallanhimo. Minusta suomalaiset saavat arkipäiväisen selviytymisen puolustajan, sillä suomalaisten selviytyminen ja demokratia on uhattuna. Minusta äänestäjät saavat myös kristityn päättäjän ja minulla on taloustietämystä.

Mitä aiot muuttaa?

– Päätöksenteon kansan tahdon mukaiseksi. Kaikki puolueet ajavat Euroopan unionin tahdon mukaista politiikkaa, meille on tärkeää ajaa Suomen edun mukaista politiikkaa.

Miten muuten/muualla vaikutat yhteiskuntaan?

– Olen Loimaan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen ja harrastuksena tuon esille sosiaalisessa mediassa yhteiskunnallisia näkemyksiäni.

Mistä saat tietosi, joihin perustat yhteiskunnalliset näkemyksesi ja kantasi?

– Seuraan talouspolitiikkaa tosi paljon Amerikasta, jopa viisikin tuntia päivässä. Se mitä keskuspankki FED siellä tekee, keskuspankit tekevät täällä perässä, joten tiedän jo ennalta mitä täällä tulee tapahtumaan. Meillä on sama rahapolitiikka. Seuraan ekonomisteja kuten Mike Maloney, Jim Richards, Martin Armstrong ja Peter Schiff.

Mikä yhteiskunnassa saa liikaa rahaa? Mikä saa liian vähän rahaa?

– EU-politiikan myötä on tapahtunut kansallisvarallisuutemme sosialisointi EU:n kautta muihin maihin, kun on annettu kehitysapua, tukipaketteja ja tehty ilmastorahastoa. EU:n 55-valmiuspaketti (sopimus kasvihuonekaasujen vähentämisestä 55:llä prosentilla vuoteen 2035 mennessä) tuo satojen miljoonien kustannukset yrityksille, jotka siirtävät kustannukset hintoihin jos ylipäätänsä selviävät niin pitkälle.

– Suomi ottaa lainaa muun muassa maksaakseen vanhojen lainojen korot ja rahoittaakseen EU-ideologian toimimista muissakin maissa. Tällainen on kestämätöntä meidän kokoiselle maalle.

– Sote-puolella on monenlaisia ongelmia, kun tuhansia sairaanhoitajia ja lähihoitajia puuttuu. Miten pääsee tulevaisuudessa hoitoon tällä velkatasolla, sillä rahan määrä ei ole kasvanut, mutta valtion lainamenot kasvavat.

– Yritykset voivat hyvin ja nostavat työllisyyttä, kun keskiluokka kuluttaa, mutta nyt kansalaisten ostovoima vähenee.

Miksi juuri sinun puolueesi pitäisi saada kansanedustajia?

– Perussuomalaiset syntyivät Suomen maaseudun puolueen raunioille, kun mentiin Euroopan unioniin. Ajamme kansallisvaltion päätäntävaltaa ja omien kansalaisten hyvinvointia.

Miten olet yhteydessä äänestäjiin?

– Somemateriaalia tuotan jatkuvasti ja yhteystietoni ovat julkisia.

Mitä haluaisit äänestäjiltä kysyä?

– Miten sinä voit tässä aikakaudessa? Miten me kansana voidaan?

Mikä on paras jo olemassa olevista laeista?

– Perustuslakia rakastan erityisesti. Suuri suru on huomata, että EU-laki menee sen yli.

Minkä lain haluaisit säätää?

– Ensimmäisenä pitää taata ja sitoa suomalainen maatalous huoltovarmuuteen. Puolustus ja maatalous kulkevat käsi kädessä.

+ Mitä oman vaalipiirin/seudun asioita haluat edistää?

– Koko Varsinais-Suomi on Suomen vilja-aitta. Kotimainen ruoantuotanto pitää brändätä ja tuotannon arvostus ja kunnia pitää palauttaa. Ihminen tulee aina tarvitsemaan ruokaa ja lämpöä.

FAKTA

Sini Peltonen, Perussuomalaiset

Ammatti/koulutus: merikapteeni amk

Syntynyt: 1982

Kotoisin Tampereelta ja asuu Loimaan Onkijoella

Harrastaa pienen maatilan töitä, puutarhanhoitoa sekä rakentelemista ja sanoo, että ”merityö vaatii maadoitusta”