VAALIT Annika Saarikon mielestä lähipalveluista ei ole varaa tinkiä

0
Annika Saarikko jakoi paikallisen leipomon ruisleipää vaaliaamussaan Oripäässä. – On tärkeää ymmärtää turvallisuus kokonaisuutena. Se on myös leipää ja lämpöä, sillä kotimainen ruoka ja energia ovat osa huoltovarmuutta ja omavaraisuutta.

Annika Saarikko, miksi juuri sinä olet sopiva eduskuntaan?

– Olen saanut hoitaa varsinaissuomalaisten asioita kansanedustajana nyt kahdentoista vuoden ajan, olen kokenut ja monissa varsin kiperissä tilanteissa kouliintunut. Arvoissani maaseutu, paikallisuus ja lähipalveluiden merkitys korostuvat.

Mitä aiot muuttaa?

– Hyvä julkinen talous ja hyvä perhepolitiikka vastaukseksi romahtaneeseen syntyvyyteen ja hyvä julkinen talous vastaukseksi myös valtion velan korkojen nousuun sekä toimivat lähipalvelut ikääntyvässä maassa. Näihin olisi syytä keskittyä. Tuleva vaalikausi vie Suomen myös Naton jäsenmaaksi ja sekin tuo Suomeen paljon uutta.

– Tällä kokemuksella en voi luvata yksin muuttavani mitään, vaan asiat tehdään yhteistyöllä.

Miten muuten/muualla vaikutat yhteiskuntaan?

– Olen suuren suomalaisen puolueen puheenjohtaja, toiminut kolmessa hallituksessa ministerinä, istun aluevaltuustossa ja oman kuntani kunnanvaltuustossa.

Mistä saat tietosi, joihin perustat yhteiskunnalliset näkemyksesi ja kantasi?

– Ministerinä ja puheenjohtajana olen etuoikeutettu siitä, että käytössäni on valtava määrä tietoa ja asiantuntemusta maan parhailta virkamiehiltä. Esimerkiksi olen Suomen turvallisuustilanteesta erittäin hyvin informoitu nykyisten työtehtävieni vuoksi ja istun muun muassa tasavallan presidentin johtamassa ulkopolitiikkavaliokunnassa. Valtiovarainministeriö on Suomen talouden suhteen tietenkin tärkein tietojen tuottaja näkemyksiini.

– Oman kotiseudun asioissa yhteistyö esimerkiksi maakuntaliiton ja Varsinais-Suomen kuntien johdon kanssa on tärkeää.

Mikä yhteiskunnassa saa liikaa rahaa? Mikä saa liian vähän rahaa?

– Valtiovarainministerinä olen tottunut siihen, että kaikki saavat mielestään liian vähän rahaa. Itse kiinnitän huomiota erityisesti niihin menoeriin, jotka ovat voimakkaasti kasvaneet viime vuosina, kuten esimerkiksi asumistuki pääkaupunkiseudulla, johon valuu vuosittain miljardeja.

– Lähipalveluista, kuten ikäihmisten hoivasta ja lapsiperheiden arjen palveluista meillä ei ole varaa tinkiä.

– Suomen tilanne on niin vaikea, että politiikan on palattava perusasioihin ja se koskee silloin myös taloutta. Rahat on saatava riittämään keskeisimpiin ydinasioihin, joita ovat esimerkiksi lasten ja vanhusten hoito,

Miksi juuri sinun puolueesi pitäisi saada kansanedustajia?

– Keskusta on lähipalveluiden puolustaja ja koko Varsinais-Suomen puolustaja. Minusta Loimaan seudulla on hyvä tiedostaa se, että valtaosa kansanedustajista useammissa vaaleissa on valittu Turusta, ja näissä vaaleissa ei valita omalla äänellä Suomen pääministeriä, vaan ääntä kotiseudulta.

– Näissä vaaleissa varsinaissuomalaiset ottavat kantaa siihen, onko politiikassa tarpeen vahva keskivoima, vai annetaanko politiikan valua kohti ääripäitä. Edustan politiikan keskivoimaa, joka on tottunut kantamaan vastuuta ja tietää, että ratkaisuja tarvitaan.

Miten olet yhteydessä äänestäjiin?

– Ihmisten yhteydenottokynnys on madaltunut sosiaalisen median kanavien myötä. Se on yksi mahdollisuus yhteydenpitoon, mutta olen järjestänyt myös vaalien välillä eri puolilla Varsinais-Suomea, niin Loimaan torilla kuin muuallakin tilaisuuksia, joissa voidaan ihmisten kanssa tavata.

– Toivon, että olen kotiseudulla siinä määrin tuttu kasvo, että yhteydenottokynnys olisi mahdollisimman matalalla.

Mitä haluaisit äänestäjiltä kysyä?

– Minkälaista politiikan tekemisen tapaa sinä toivoisit? Mikä merkitys yhteistyöllä ja vastuunkannolla on?

Mikä on paras jo olemassa olevista laeista?

– Perustuslaki kaiken pohjana, joka takaa kaikille kansalaisille yhdenvertaiset oikeudet iästä, sukupuolesta ja suinpaikasta riippumatta.

Minkä lain haluaisit säätää?

– Olisin valmis säätämään lain, joka takaa maatalouden alkutuotannolle reilumman osan ruoan hinnasta. Lisäksi olisin valmis säätämään lain nuorten paremmista mielenterveyspalveluista.

+ Mitä oman vaalipiirin / seudun asioita haluat edistää?

– Tulevalla vaalikaudella on tärkeää ymmärtää turvallisuus kokonaisuutena, myös kotimaisen ruoan ja kotimaisen energian puolustamisena, jotka molemmat ovat meidän seutukunnalla isoja asioita – Loimaan seudulla on monia uuden energian hankkeita, joiden soisi onnistuvan ja toisaalta se on vahva maatalousseutu, joka tuottaa suomalaisille ruokaa.

– Keskustan kanta on olemassaolevien teiden ja raiteiden puolesta, nyt ei ole uusien miljardiraiteiden aika. Meidän seudulla se tarkoittaa Ysitien leveäkaistatien muuttamista liikenneturvallisemmaksi ja seutujunaliikennettä.

– Lisäksi tärkeää on ukrainalaisten kotoutuminen.

FAKTA

Annika Saarikko, Suomen Keskusta

Ammatti/koulutus: kansanedustaja, valtiovarainministeri, Suomen Keskustan puheenjohtaja, FM

Syntynyt: 1983

Kotoisin Oripäästä, jossa myös asuu

Perheeseen kuuluvat aviomies ja 8- ja 3-vuotiaat pojat

Harrastaa leipomista ja avantouintia