MIELIPIDE Kilpailutusten parantaminen Loimaalla olisi tärkeää

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Yrittäjät kautta maan seuraavat parhaillaan erittäin huolestuneina julkisen sektorin sekasortoa siirtää palveluitaan omille in-house yhtiöilleen tai toteuttaa ylimitoitettuja tai epäreiluja kilpailutuksia. Sitä on tehty

paljon jo aiemmin, mutta nyt vimma on kasvamassa järjettömäksi.

Kyseessä on yleinen ja valtakunnallinen ilmiö. Loimaallakin on nähty tällaisia esimerkkejä ja lisää on luvassa. Tämä syrjäyttää tai jopa poistaa merkittävissä määrin vastaavaa paikallista yksityistä tarjontaa. Akuutimpi ongelma paikallisesti on Yrittäjien näkökulmasta kaupungin asenne yleisesti.

Loimaan Kaupunki näyttää ottaneen tavakseen, että parempaa palvelua saa kaupungin rajojen ulkopuolelta ja kilpailutukset ovat sen näköisiä. Kilpailutuksissa ei pyritä kehittämään paikallista osaamista eikä ostojen kriteereitä tai pyyntöjä mietitä siten, että kaupunki voisi aina valita paikallisen toimijan ja näin kehittää omaa elinvoimaisuuttaan.

Tämä asenne ei ole pitkäkantoista toimintaa ja sillä on suoria vaikutuksia Loimaaseen. Yrittäjät ovat väsyneitä teennäisiin puheisiin elinkeinoelämän kehittämisestä. Kysymmekin, miksi yritysten kannattaisi ottaa riskiä kehittääkseen paikallista toimintaa, kun kaupunki itse ei panosta elinvoimaisuutensa kehittymiseen.

Se, että kaupunki isona toimijana ostaisi kaiken mahdollisen paikallisesti olisi juuri se piristysruiske, jota täällä tarvittaisiin. Se loisi uskoa, että kaupunki aidosti haluaa tukea paikallisen elinkeinoelämän kehittymistä. Tämän kaltaiset satsaukset kotipaikkakunnan monialaisen osaamisen lisääntymiseen, työpaikkojen kehittymiseen kaikille toimialoille ja verorahojen jättäminen omaan kuntaan rakentaisi Loimaata juuri siihen suuntaan, mistä täällä on vuosikaudet unelmoitu. Tämä olisi se askel, jolla kaupungin elinkeinoelämä aidosti kehittyisi monialaisesti.

Yrittäjät esittää muutamia muutoksia Loimaan kaupungin hankintamenetelmiin. Ensiksikin, paikallisten toimijoiden tulisi aina saada etulyöntiasema kilpailutuksissa ulkopaikkakuntalaisiin yrityksiin verrattuna, esim. kriteereiden avulla. Toisena, kilpailutusten hinta ei saa olla merkittävin tekijä, kun kehitetään elinvoimaisuutta, vaan paikallisuus tulisi olla myös samalla viivalla. Tämä huolehtisi, että kehittämisen vaikutukset jäävät oman kaupungin käytettäväksi jatkossakin.

Kolmantena, kaupungin tulisi muuttaa lähestymistapaansa hankintojen valmisteluissa ja kehittää vuoropuhelua Yrittäjien kanssa, jotta kilpailutukset olisi mietitty paikallisen elinkeinoelämän kehittymisen kannalta suotuisiksi. Neljäntenä, hankintojen käyttöönotoissa tulisi tähdätä siihen, että niiden avulla paikallisten toimijoiden osaaminen kehittyy tasolle, jota kaupunki odottaa jatkossa.

Yrityksien toiminnot eivät kehity, jos emme niihin osta paikallisesti vaan jämähtävät sille tasolle, mitä markkina yleisesti pystyy kantamaan. Tämän toiminnan avulla saisimme paikallisesti korkeatasoisempaa osaamista monialaisesti ja kaupunki tulisi houkuttelevammaksi ulkopuolelta katsovillekin. Pitkässä juoksussa tämä sataa suoraan kaupungin laariin kasvavien yritysten kehittyessä.

Laitetaan siis puheita teoksi, sillä tapaa aidosti nostetaan rimaa.

Loimaan Yrittäjät ry. ja Alastaron Yrittäjät ry