Ysitielle lisää riista-aitaa viimeistään syyskuuksi

0
Valkohäntäpeura lähestymässä Loimaalla valtatien varressa olevaa riistaritiläsiltaa. Sorkkaeläin ei kuitenkaan astunut sillalle. Tapahtuma taltioitui riistakameraan. KUVA: Varsinais-Suomen Ely-keskus

LOIMAA Varsinais-Suomen Ely-keskus rakentaa lisää riista-aitaa valtatie 9:lle tänä kesänä. Uutta aitaa tulee noin 2,2 kilometrin matkalle Metsämaantien ja Ristimäenkulmantien väliselle osuudelle.

Rakennustyöt alkavat huhtikuussa puuston raivauksella. Myöhemmin kesällä puustoa raivataan Rantalankulmantielle saakka. Työtä tehdään pääasiassa tien reuna-alueilla, joten vaikutukset valtatien liikenteeseen ovat vähäiset. Työt valmistuvat viimeistään syyskuussa.

Riista-aidan rakentaminen on neljäs osa edeltävinä vuosina toteutetusta riista-aitojen rakentamisesta. Aidoittamalla tienvarsia pyritään vähentämään peuraeläinonnettomuuksia, joita alueella sattuu runsaasti.

Uudelta osuudelta suljetaan muutamia maatalousliittymiä. Joihinkin maatalousliittymiin asennetaan portti ja yksityistieliittymiin riistaritilät. Riistaritilässä ei ole suljettavaa porttia, mutta sorkkaeläimet eivät mielellään ylitä ritilää ja näin eläimet saadaan pidettyä pois autotieltä.

Puuston poiston ja pohjien valmistelun jälkeen päästään kesäkuun tienoilla aidan asentamiseen. Loppuosan puustonpoisto tehdään samoin kesäkuussa. Riistaritilöiden asennus vaikuttaa hetkellisesti yksityisteiden liikenteeseen, josta asukkaille tiedotetaan tarvittaessa erikseen.

Tienkäyttäjiltä toivotaan varovaisuutta työmaan kohdalla. Urakoitsijana hankkeessa toimii Destia Oy.