Asukkaat ihmettelevät Poikkitien tasoristeyksen poistamista

0
Poikkitien tasoristeyksen tuntumassa asuva Reijo Kivinen ihmettelee Väyläviraston esitystä tasoristeyksen poistamisesta. Toteutuessaan se tulisi vaikeuttamaan monen ihmisen elämää. Kuva: Sari Holappa

LOIMAA Poikkitien tasoristeyksen tuntumassa asuvilta ei juuri heru ymmärrystä Väyläviraston uusille suunnitelmille. Tuoreen ratasuunnitelman mukaan Loimaalta esitetään poistettavaksi kolme tasoristeystä, joista yksi on Poikkitie. Kaksi muuta ovat Kytömaan ja Alhonkedon tasoristeykset.

– Poikkitien tasoristeyksen poistaminen on mielestäni täysin turha, sillä tämähän on ihan turvallinen valo- ja puomiristeys, tasoristeyksen lähistöllä asuva ja päivittäin radan yli kulkeva Reijo Kivinen ihmettelee.

Suunnitelman mukaan kulku tapahtuisi jatkossa uuden, vielä rakentamattoman yksityistien kautta Teollisuuskadulle ja sieltä keskustaan. Citikkahuoltoa Poikkitiellä radan tuntumassa pitävä Timo Julkunen laskeskelee työmatkansa pidentyvän kilometristä reiluun viiteen, jos suunnitelmat toteutuvat. Hänen kotinsa kun sijaitsee radan toisella puolella.

– Pyörällä pääsee entisen Domuksen sillan yli, ja silloin matkaa tulee ehkä vähän alle kolme kilometriä. Talvella se on kuitenkin niin huonokuntoinen, että käytännössä tulee varmaan kuljettua autolla.

Kivisen tavoin hän ihmettelee, miksi hyväkuntoinen risteys pitää poistaa.

– Ymmärrän toki puomittomien risteysten poistot, mutta eihän tässä ole edes kauhean kova liikenne, jos vertaa moniin muihin vastaavantasoisiin risteyksiin.

HANKALAKSI menee myös maanviljelijä Vesa Ketolalla , jolla on osa pelloista radan toisella puolella. Liikenneturvallisuuden kannalta hän pitää suurempana riskinä sitä, että uuden järjestelyn myötä hän joutuu ajamaan Heimolinnan lähellä sijaitsevien ali- ja ylikulkujen kautta. Lisäkilometrejä kierrosta tulee neljästä viiteen.

– Kun tein tästä aiemmin muistutuksen, laitoin siihenkin, että enemmän siitä tulee vaaratilanteita, kun joudun menemään leveillä koneilla tuollaisista paikoista.

Turvallisuuteen liittyvä seikka on sekin, ettei yksityistielle ole tällä hetkellä suunnitteilla kevyen liikenteen väylää. Esityksen mukaan se alkaisi vasta kaava-alueella tien liittyessä Teollisuuskatuun. Ketola näkee sen menetyksenä, sillä tähän saakka kaupunkiin on päässyt pyörätietä pitkin.

– Etenkin lapsille se on iso turvallisuuskysymys, hän pohtii.

ASUKKAITA mietityttää lisäksi yksityistien kustannukset. Timo Julkunen sanoo, ettei se paljon lohduta, jos tie tehdään ilmaiseksi, mutta hoitokulut jätetään asukkaille.

– Yksityistien ylläpitäminen on ollut tähänkin saakka aika tiukkaa, ja avustukset ovat laskeneet vuosi vuodelta.

Ketola on samaa mieltä, että samalla, kun kulkeminen hankaloituu, myös kulut nousevat.

– Näillä kulmakunnilla on noin 25 taloutta kesämökit mukaan lukien, eikä täällä ole kukaan ilahtunut näistä suunnitelmista.

Ratasuunnitelmassa esitetään kolmen tasoristeyksen poistamista

LOIMAA Väyläviraston toukokuun puolivälissä julkistaman ratasuunnitelman mukaan Turku–Toijala rataosuudella suunnitellaan poistettavaksi Loimaan kaupungin alueelta kolme tasoristeystä. Risteykset ovat Poikkitie, Kytömaa ja Alhonketo. Sen sijaan Piltolan tasoristeykseen ei esitetä muutoksia.

Ratasuunnitelmissa esitettävien toimenpiteiden ensisijaisena tavoitteena on parantaa tasoristeysturvallisuutta. Ratkaisut on suunniteltu hankekokonaisuudeksi, joka mahdollistaa toimenpiteiden toteuttamisen tarvittaessa myös osissa.

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla on mahdollisuus tehdä suunnitelmasta muistutus kesäkuun 14. päivään saakka.

Väyläviraston aluepäällikkö Erkki Mäkelä sanoo heidän odottavan nyt ihmisten mielipiteitä, minkä jälkeen katsotaan hankkeen aikataulua.

– Optimistinen suunnitelma on aloittaa työt loppusyksystä, mutta katsotaan nyt ensin, tuleeko muutoksia.

Hanke on määrä toteuttaa Mäkelän mukaan näillä näkymin yhtenä urakkana. Poistettavien tasoristeyksien kohdilta rata on tarkoitus aidata.

TASORISTEYKSISTÄ Kytömaa ja Alhonketo luokitellaan onnettomuusluokkaan kuusi, vaarallisimman ollessa seitsemän. Molemmat risteykset ovat vartioimattomia. Myös odotustasanteet ovat vaillinaiset eikä näkemävaatimukset täyty.

Poikkitien tasoristeys on puolipuomilaitoksella vartioitu risteys, jonka onnettomuusluokka on kolmonen. Kytömaan ja Alhonkedon tavoin myös siinä on vaillinaiset odotustasanteet.

HANKKEESTA vastaa Väylävirasto ja rakennuttajakonsultteina toimivat MP Infra oy sekä Arkos oy. Suunnittelijana on Ramboll Finland oy. Hankkeen aikana pidettyihin suunnittelukokouksiin on osallistunut suunnittelijoita sekä edustajat Väylävirastosta ja Loimaan Kaupungista.

Hankkeen kustannusarvio on 3,7 miljoonaa euroa, josta Väylävirastolle kohdentuu 3,25 miljoonaa ja Loimaan kaupungille noin puoli miljoonaa euroa.

Fakta
Tasoristeykset

Poikkitie
Puolipuomilaitoksella vartioitu tasoristeys
Onnettomuusluokka 3
Tasoristeys esitetään poistettavaksi
Liikenne ohjataan uudelle korvaavalle yksityistielle Teollisuuskadun kautta keskustaan.
Kytömaa
Vartioimaton tasoristeys
Onnettomuusluokka 6
Tasoristeys esitetään poistettavaksi
Korvaava tieyhteys rakennetaan Poikkitien tasoristeykselle. Liikenne kulkee tämän jälkeen Loimaan keskustan tai Piltolan tasoristeyksen kautta.
Alhonketo
Vartioimaton tasoristeys
Onnettomuusluokka 6
Tasoristeys esitetään poistettavaksi
Liikenne kulkee tämän jälkeen Piltolan tasoristeyksen kautta, minne pääsee suunnitelmassa esitetyn yksityistien kautta.
Piltola
Puolipuomin vartioitu tasoristeys
Onnettomuusluokka 4
Tasoristeykselle ei esitetä toimenpiteitä.