Isot investoinnit odottavat Loimaan päiväkotiverkkoa

0
Hirvikoskelle rakennettiin uutta päiväkotia viime vuoden keväällä. Kuva: LL arkisto.

LOIMAALLA alkaa varhaiskasvatuksen palveluverkon tarkempi suunnittelu ja valmistelu, kun sivistyslautakunta hyväksyi konsultin laatiman palveluverkkoselvityksen.

Konsulttiselvitykseen sisältyy tulevaisuuden palveluverkosta kaksi vaihtoehtoa, joihin sisältyy mittavia jopa 8–11 miljoonan euron investointitarpeita.

Mahdolliset investoinnit keskittyisivät keskustan alueelle sekä Virttaalle ja Metsämaalle ja kyse olisi uusien elementtipäiväkotien rakentamisesta näille alueille. Metsämaalla vaihtoehtona on myös jatkaminen päiväkodin nykyisissä väistötiloissa Nahuntuvassa.

Vaihtoehtojen olennainen ero on siinä, kuinka iso keskustan alueen uudesta päiväkodista rakennettaisiin ja lähdettäisiinkö Peltoisten vuoropäiväkotia remontoimaan.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa keskustaan rakennettaisiin uusi päiväkoti kolmelle ryhmälle ja siihen yhdistettäisiin Puistometsän päiväkodin nykyinen ylimääräinen kuudes ryhmä, vuokrakiinteistössä toimiva Metsämarjat-ryhmä sekä varahoitoyksikkö Sahrami. Tässä vaihtoehdossa Peltoisten vuoropäiväkotiin, joka toimii vanhassa kiinteistössä, tehtäisiin kattava peruskorjaus.

Toisessa investointivaihtoehdossa keskustaan rakennettaisiin suurempi, kuuden ryhmän päiväkoti, ja siihen yhdistettäisiin myös Peltoisten vuoropäiväkoti.

Konsultin laatiman aikatauluehdotuksen mukaan investoinnit alkaisivat Virttaalta, jossa uusi elementtipäiväkoti voisi olla valmis jo ensi vuonna.

Päiväkotiverkon kehittäminen keskittyy kaupunkikeskustaan, Virttaalle ja Metsämaalle tilatarpeiden ja tilojen kunnon takia (LL 1.4.). Virttaalla päiväkoti toimii vanhassa kiinteistössä ja Metsämaalla puolestaan väistötiloissa.

Sivistysjohtaja Manne Pärkö kertoo, että keskustan alueella kyse on sekä tilan ahtaudesta että tilojen kunnosta Peltoisten vuoropäiväkodin kohdalla. Niukkaa tilakapasiteettia on jo paikattu hankkimalla lisätiloja.

Konsultin selvityksessä kerrotaan, että alle 3-vuotiaiden lasten osuus on ollut kasvava ja sitä kautta myös tila- ja henkilökunnan tarve.

Kaupunki pohtii investointeja tilanteessa, jossa Tilastokeskuksen mukaan Loimaalle ennustetaan syntyvyyden laskua. Vuonna 2032 0–6-vuotiaita ennustetaan olevan noin 130 lasta vähemmän kuin viime vuonna. Viime vuonna heitä oli noin 800.

Pärkö muistuttaa, että kyse on alueellisesta kysymyksestä: keskustan alueella, jossa tilan ahtaus on akuutein, lasten määrä ei vähene lähivuosina samassa suhteessa kuin muualla. Hän viittaa myös alle 3-vuotiaiden lasten osuuden kasvuun, eli lapsia tuodaan entistä nuorempana hoitoon, mikä edellyttää enemmän tilaa ja paikkoja ja myös henkilöstömitoituksen on oltava suurempi.

Konsultin ehdottamien vaihtoehtojen toteuttaminen ei Pärkön mukaan muuta sitä tilannetta, että jatkossakin Loimaalta löytyy päiväkoteja, joissa on väljää, ja niitä, joissa on täyttä.

Keväällä järjestetyssä ennakkovaikutusten arvioinnissa, osana konsulttiselvitystä kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä tulevaisuuden varhaiskasvatusverkosta.

Pärkö nostaa palautteesta esille sen, että ihmiset pitävät hyvänä sitä, että palveluita kehitetään koko kaupungin alueella eikä investoida pelkästään kaupunkikeskustaan.

– Se on hyvä signaali myös ulospäin.

Hänen mukaansa kuntalaiset pitävät tärkeänä sitä, että investointien myötä useille lapsille ja työntekijöille saataisiin terveet ja asianmukaiset tilat.

Myös palvelutarjonnan monipuolisuus eli se, että Loimaalta löytyy niin pieniä kuin suuria päiväkotiyksiköitä sekä yksityistä palvelutuotantoa ja perhepäivähoitoa, saa kannatusta. Niin ikään varhaiskasvatuspalveluiden läheisyys koetaan tärkeäksi.

Sivistysjohtajan mukaan konsulttiselvityksen ehdotukset toteuttavat kaikkia näitä toiveita.

– Mitään ei olla lopettamassa, hän sanoo niin kaupungin omiin päiväkoteihin kuin perhepäivähoitoon viitaten.

Jatkovalmistelua varten perustetaan työryhmä. Selvitettäviksi tulevat muun muassa investointien kustannustaso ja toteuttamisaikataulu.

Pärkö toivoo, että työryhmä kokoontuisi vielä ennen lomakautta, jotta suunnittelu saataisiin kunnolla käyntiin heti elokuussa.

Aikanaan koittaa päätöksenteko. Hän pitää selvänä, että kaupungin on porrastettava ajallisesti investointeja, jos niitä ryhdytään toteuttamaan.

Tällä hetkellä Loimaalla on kaikkiaan kymmenen kaupungin omaa päiväkotia sekä neljä yksityistä päiväkotia. Lisäksi kaupungissa työskentelee 12 perhepäivähoitajaa.

Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset olivat kaupungille kymmenen miljoonan euron luokkaa viime vuonna.