Loimaan urheilukeskus. Kuvituskuva.

LOIMAAN kaupunginhallitus palautti liikuntasihteerin nimikkeenmuutosta ja palkkausta koskevan esityksen uudelleen valmisteltavaksi.

Alkuperäisen hallitukselle annetun esityksen mukaan liikuntasihteerin nimike piti muuttaa liikuntapäälliköksi lokakuun alusta alkaen. Liikuntapäällikön tehtäväkohtainen palkka olisi ollut 3 460 euroa.

Viranhaltijapuolen valmistelussa muutoksia pidetään perusteltuina nyt, kun kaupungin nykyinen liikuntasihteeri on eläköitymässä ja uuden rekrytointi käynnistymässä.

Asian uudelleen valmistelua koskevan muutosesityksen teki hallituksen jäsen Matti Ylitalo (ml.), ja hallitus hyväksyi sen yksimielisesti.

Hallituksen toinen varapuheenjohtaja Kari Leppäjoki (ps.) oli puolestaan tehnyt muutosesityksen, jonka mukaan liikuntasihteerin nimikettä ei muutettaisi eikä palkkaa korotettaisi, koska tehtävänkuva ja työ eivät olennaisesti muutu henkilövaihdoksen yhteydessä. Leppäjoen esitys raukesi, koska sitä ei kannatettu.

Viranhaltijoiden valmistelun mukaan liikuntasihteerin nimike on vanhentunut eikä kuvaa nykyistä tehtäväsisältöä. Viranhaltijan tehtäväkentän laaja-alaisuuden ja vastuumäärän nähdään puoltavan virkanimikkeen muuttamista paremmin tehtävää vastaavaksi. Valmistelussa katsotaan myös, että nimikemuutosta voidaan perustella kaupungin organisaatiossa vastaavassa asemassa olevien viranhaltijoiden nimikkeillä.

Alkuperäisen esityksen perusteella Loimaan liikuntapäällikön palkka olisi kuukaudessa noin 750 euroa suurempi kuin mitä on liikuntasihteerin tehtäväkohtainen palkka. Korotuksen kustannusvaikutus sivukuluineen olisi kaupungille vuositasolla noin 11 500 euroa.

Kaupunginhallituksen valmistelun mukaan liikuntapäällikön nimikkeellä keskimääräinen palkka on 3 650 euroa ja liikuntapalvelupäälliköllä 3 875 euroa.

Valmistelusta ilmenee, että lähikunnista Huittisissa liikunta- ja nuorisotoimenjohtajan tehtäväkohtainen palkka on 3 314,63 euroa, Kaarinan liikuntapäällikön 3 313,11 euroa, Säkylän vapaa-aikapäällikön 3 400 euroa ja Someron vapaa-aikapäällikön 3 450 euroa.

Loimaan kaupungin omassa organisaatiossa vastaavan kaltaisissa tehtävissä palkat ovat ruokapalvelupäälliköllä 3 677,45 euroa, kirjastotoimenjohtajalla 3 271,66 euroa ja johtavalla maaseutuasiamiehellä 3 499 euroa.

Liikuntasihteeri toimii Loimaan kaupungin liikuntapalvelujen esimiehenä. Liikuntapalveluissa työskentelee hänen lisäkseen viisi liikunnanohjaajaa, kaksi kassa-/kahviotyöntekijää, kaksi laitoshuoltajaa ja laitosmies.