Vesa Mäkelä on Dometalin toimitusjohtaja ja yksi omistajista. Yrityksessä valmistetaan joustopiikkiäkeitä, kylvölannoittimia, lautasmuokkaimia ja perävaunuja.

LOIMAAN teknologiayritysten nosteen sivutuotteena Dometalilla on törmätty työvoiman saatavuusongelmiin uutta henkilöstöä haettaessa.

– Loimaalla on hyvä buumi, toimitusjohtaja Vesa Mäkelä summaa ja sanoo lähes kaikkien alan yritysten hakevan työntekijöitä.

Hänen mukaansa tilannetta ei edesauta se, että isot kasvukeskukset tuntuvat vetävän puoleensa työvoimaa.

Maatalouskoneita valmistava Dometal työllistää 85–90 työntekijää, joista kuutisenkymmentä työskentelee tuotannon puolella. Yhtiön koko tuotanto sijaitsee Loimaalla.

Pidemmällä tähtäimellä pientä helpotusta yritysten rekrytointivaikeuksiin saattoi olla Novidan Loimaan lukion yrityspäivästä, jonka myötä koulun ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat kävivät tutustumassa paikallisiin, pääasiassa teollisuusyrityksiin.

Yritysvierailukohteita oli kahdeksan, ja opiskelijat kävivät niissä 10–20 hengen ryhmissä. Kaikkiaan loimaalaisiin yrityksiin jalkautui noin 120 opiskelijaa.

Vesa Mäkelä isännöi Dometalille saapunutta ryhmää. Hän piti oppilaitosten vierailuita tärkeinä, koska niiden avulla voidaan istuttaa pieni siemen nuorten mieleen niistä työpaikkamahdollisuuksista, joita Loimaalla on tarjolla. Vierailuiden kautta nuori voi päätyä yritykseen harjoitteluun ja kesätöihin ja sitä kautta yritys voi saada otetta potentiaalisesta työvoimasta.

Puhuttaessa Loimaan teknologiayritysten klusterista Mäkelä muistutti alan firmojen valmistavan tuotteitaan sen verran eri aloille, ettei niiden tarvitse kilpailla keskenään, vaan pikemmin ne täydentävät toisiaan.

Lukiolaisten yrityspäivä oli osa Ketterää osaamista -hanketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa osaavan työvoiman saatavuutta seutukaupunkien yrityksiin. Hankkeen taustalla on SeutuAKKE-rahoitus Etelä-Pohjanmaan liitolta ja osarahoitus Loimaan kaupungilta.

Novidan projektipäällikkö Anneli Frantti piti yritysvierailupäivän yhtenä näkökulmana sitä, että lukion jälkeen opiskelemaan lähtevät voisivat palata tekemään harjoitteluaan tai vaikkapa opinnäytetyötä tutussa oman alueen yrityksessä.

– Myös naiset tekniikkaan -näkökulmaa halutaan vahvistaa, kun Loimaalla on alan työnantajia, joista valita.

Lukiossa ensimmäistä vuotta opiskelevan loimaalaisen Vilja-Liina Kontulaisen lempiaineita ovat matematiikka ja fysiikka. Hän arveli näkevänsä itsensä tulevaisuudessa töissä jollakin tekniikan alalla.

– Arkkitehtuuri kiinnostaisi, hän pohtii ja sanoo suhtautuvansa kuitenkin avoimin mielin siihen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Dometalilla työskentelee kymmenkunta naista, ja Mäkelä rohkaisee heitä hakemaan töihin.

– Otamme naisia töihin, jos vaan olisi hakijoita.

Dometalin kattojen alta löytyy työtä tuotekehityksen, suunnittelun ja tuotannon kautta aina myyntiin ja markkinointiin saakka.

– Kielitaito on aika kova vaatimus, Mäkelä evästi lukiolaisia ja kertoi, että esimerkiksi heidän liikevaihdostaan puolet menee vientiin.

Kontulaisen suunnitelmat ovat avoinna sen suhteen, missä hän haluaa työskennellä opintojensa ja valmistumisensa jälkeen. Hänen mielestään Loimaassa ei ole paikkakuntana mitään vikaa, mutta toisaalta häntä ei sido mikään jäämäänkään Saviseudulle.

Alueiden kilpaillessa työvoimasta Mäkelä pitää Loimaan vahvuutena edullista kustannustasoa sekä hyviä liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia.

Lukion ensimmäisellä opiskeleva Vilja-Liina Kontulainen lukee pitkää matematiikka ja hän on kiinnostunut tekniikasta.

Ennen yritysvierailuita opiskelijoille kävivät alustamassa lukiossa Loimaan kaupungin kehittämisjohtaja Paavo Laaksonen, Terrasol Trading oy:n toimitusjohtaja Turkka Leminen sekä Virttaan kyläyhdistyksen kyläduunari Pentti Jussilainen .

Jussilaisen viesti opiskelijoille oli se, että maaseudulla toimii muitakin yrityksiä kuin maatiloja. Hän havainnollisti oppilaille Virttaan yritysrypästä ja kuinka Virttaan ja Hanhijoen alueella toimii kuutisenkymmentä eri alan yritystä, jotka eivät ole maatiloja.

Hän piti Virttaan vahvuutena yhteisöllisyyttä, joka edesauttaa aktiivisesti hyödynnettynä myös yrityksiä ja yrittäjiä niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisesti. Hänen mukaansa yrittäjien investointisatsaukset merkitsevät Virttaan erottautumista edukseen erityisesti matkailu-, hyvinvointi- ja elämysbisneksen kautta.

– Tässä on mahdollisuus uusille palvelukonsepteille.

Jussilaisen tytär Janita Jussilainen puolestaan kertoi lukiolaisille Loimaan opiskelu- ja työmahdollisuuksista omakohtaisten kokemusten kautta ja millaista nuoren on etsiä omaa paikkaansa maailmassa ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen.

Hänen keskeinen sanomansa oli se, että sen sijaan että nuori jäisi vain odottelemaan jatko-opiskelupaikan aukeamista, hänen kannattaa hyödyntää aikansa täysimääräisesti työhön ja itsensä kehittämiseen esimerkiksi työnantajien tarjoamien koulutusmahdollisuuksien kautta.

Vesa Mäkelä (oik.) opasti lukiolaisryhmää Dometalin toimitiloissa Hirvikoskella. Lukiokaisia kävi yrityspäivänä tutustumassa myös Lännen Tractorsille, Dinoliftille, Valloxille, Nordic Tractionille, Dagsmarkille, Invenirille ja Wille Machinesille.