Kauhanojan sillan korjaustyöt alkavat

0
Kauhanojan silta. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS

LOIMAA Varsinais-Suomen Ely-keskus käynnistää Katinhännäntiellä sijaitsevan Kauhanojan sillan korjaustyöt juhannuksen jälkeen. Valmistelevat työt ovat alkaneet juhannusviikolla.
Korjauksen myötä uusitaan sillan reunapalkit, vesieristys, päällyste ja kaiteet. Lisäksi tehdään muita pieniä korjaus- ja huoltotöitä. Siltatyö valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Urakoitsijana on Tehan oy.
Korjaustöiden aikana liikenne rajoitetaan yhdelle kaistalle. Elyn tiedotteen mukaan liikenteen ollessa yhdellä kaistalla on sen leveys minimissään 3,5 metriä. Minimileveys saattaa vaikuttaa leveiden maatalouskoneiden kulkuun. Kaistarajoituksesta johtuen liikenne ohjataan työmaan ohi liikennevaloilla. Työmaan kohdalla nopeusrajoitusta alennetaan 30 kilometriin tunnissa.

Liikennemäärä on Kauhanojan sillalla noin 300 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Silta on valmistunut vuonna 1961. Se on tyypiltään teräsbetoninen laattasilta. Sillalla on tehty ylläpitokorjauksia vuosina 1991, 2001 ja 2016.
Kauhanojan sillalle tehtiin erikoistarkastus vuonna 2021, ja siinä havaittiin korjausta edellyttäviä vaurioita.
Elyn mukaan 1960- ja 70-luvuilla rakennetut sillat ovat yleisesti peruskorjausiässä. Peruskorjaustarpeessa olevissa silloissa on tyypillisesti ongelmina vesieristeen vuotaminen, betonin rapautuminen sekä silta- ja tiekaiteiden huono kunto ja liian lyhyet ja matalat kaidemitoitukset.