Loimaan kaupunki madaltaa kynnystä lähteä asuntokaupoille ja lisää samalla panoksia

0

LOIMAAN kaupunki on lisäämässä määrärahaa asunto-osakkeiden ostamista varten. Asia liittyy meneillään olevan asumisen teemavuoden tavoitteeseen ylläpitää ja edistää uusien asunto-osakkeiden tarjontaa.
Lisäksi koko kaupungin alueelta laaditaan laajempi asuntopoliittinen ohjelmaluonnos elokuun loppuun mennessä. Samalla vuokrarivitalosta tehdään kannattavuuslaskelmat.
Kaupunginhallituksen päätösmuotoilu syntyi jäsen Pekka Ahokkaan (kesk.) esityksestä yksimielisesti. Päätös saatetaan vielä tiedoksi kaupunginvaltuustolle, joka kokoontuu ensi maanantaina.
Alkuperäiseen hallitukselle annettuun viranhaltijan päätösehdotukseen sisältyi muun muassa se, että kaupunkikonsernin oma vuokrarivitalohanke olisi voitu tässä vaiheessa korvata laajentamalla hallituksen aiempaa päätöstä, joka koski asunto-osakkeiden varaamista ja ostamista.
Loimaan kaupungin vuokrarivitalohanketta on valmisteltu viime ja tämän vuoden aikana, ja kaupunki on tämän vuoden budjetin konsernitavoitteissaan varautunut vuokrarivitalon suunnitteluun. Esimerkiksi hankkeen tavoitehintalaskelma on ollut esillä kaupunginhallituksessa.

Hallituksen täydennettyä aikaisempaa osakekauppoja koskevaa päätöstään kaupunki olisi nyt sitoutumassa varaamaan ja tarvittaessa ostamaan asunto-osakkeita enintään 600 000 eurolla tämän vuoden aikana.
Aiempi enimmäissumma oli 300 000 euroa (LL 25.2.). Hallitus esittää valtuustolle kyseisen puuttuvan 300 000 euron lisäämistä talousarvioon.
Osakkeita voitaisiin ostaa enintään viisi aiemman kolmen sijaan. Asunto-osakkeiden ostamista voi rajoittaa hintataso, se arvioitaisiin erikseen päätettäessä asunnon ostamisesta.
Hallituksen käsittelyssä jäsen Jorma Rinteen (kok.) ehdotuksesta osakekauppoja koskevaan menettelytapaan tehtiin sellainen tarkennus, että kaupunki voi lähteä varaamaan ja ostamaan osakehuoneistoja Loimaalla uustuotantona jo toteutuneista sekä toteutettavista kohteista. Muutos aiempaan on siinä, ettei uudiskohteen tarvitse olla nimenomaan tänä vuonna toteutettava, vaan aikaisempikin käy. Hallitus hyväksyi Rinteen esityksen yksimielisesti.
Jäsen Matti Ylitalo (ml.) puolestaan esitti, että sitoutuminen osakehuoneiston ostamiseen edellyttää sitä, että vähintään 40 prosenttia asunto-osakeyhtiön osakkeista on myyty ennen kaupungin lopullista ostopäätöstä. Hallitus hyväksyi Ylitalonkin esityksen yksimielisesti. Alkuperäisessä esityksessä osakkeista olisi pitänyt olla myyty vähintään puolet.
Muutoksiin sisältyy myös se, että kaupungin omistusosuus asunto-osakeyhtiön osakekannasta voi olla enintään 49 prosenttia, kun aiemmassa päätöksessä enimmäisosuus oli 25 prosenttia.
Jos kaupunki päättää lähteä osakekaupoille, se asettaa ostamansa asunnot vuokrattaviksi.