Mäenpään rantatonttialueen toteuttamista vauhditetaan

0
Uudet tontit tulevat Mäenpään nykyisen asuinalueen jatkoksi Ypäjän suuntaan.

LOIMAAN kaupunki pyrkii jouduttamaan Mäenpäässä sijaitsevan Sieppalankadun jatkeen ja sen kunnallistekniikan rakentamista siirtämällä niiden toteutukseen tarvittavan investointimäärärahan ensi vuodelta tälle vuodelle.

Investointimääräraha on kokonaisuudessaan 300 000 euroa, joka on alustavasti jaettu puoliksi kaupungin ja Loimaan Veden kesken. Kaupunginhallitus esittää kyseistä 150 000 euron budjettimuutosta kaupunginvaltuustolle.

Vesiliikelaitoksen johtokunta ottaa kantaa määrärahamuutoksiin omasta puolestaan seuraavassa kokouksessa.

Sieppalankadun jatkeen ja kunnallistekniikan rakentaminen mahdollistavat Mäenpään nykyisen asuinalueen laajentamisen.

Laajennuksen myötä alueelle osoitetaan kymmenen uutta omakotitonttia, joista kahdeksan on rantatontteja Loimijoen tuntumassa.

Laajennusta koskeva asemakaava on saanut lainvoiman. Kunnallistekniikan rakentamista koskevat suunnitelmat ovat valmiit, ja elinympäristölautakunnan on tarkoitus asettaa katusuunnitelmat nähtäville ensi viikon kokouksessa.

Muiden tarvittavien suunnitelmien on tarkoitus valmistua loppukesästä, ja kaupungininsinööri Osmo Hongisto tavoittelee, että urakkakilpailutus saadaan polkaistua käyntiin elokuun alussa.

Jos asiat etenevät suunnitellusti, alueen kunnallistekniikan rakentaminen voi käynnistyä loppusyksystä.

– Rakentaminen kestää jokusen kuukauden. Riippuu talvestakin, Hongisto miettii.

Kaupungininsinööri arvioi, että alueen omakotitontteja voidaan päästää luovuttamaan aikaisimmillaan ensi vuoden alussa.

Hongisto kertoo, että alueen kymmenestä uudesta tontista kuusi pystyttäisiin toteuttamaan viettoviemärillä, joka on kiinteistönomistajan kannalta edullisempi ratkaisu kuin kiinteistökohtaisen pumppaamon rakentaminen.

– Viettoviemäri lisää tontin houkuttelevuutta.