Mihin jäivät koulusäästöt, kysyy Loimaan tarkastuslautakunta

0
Virttaan ja Kojonkulman koulut ja Alastaron yläaste lakkautettiin. Kolmen lapsen äiti Marjo Puputti laski kynttilän kunnioittaakseen Virttaan koulun pitkää historiaa. LL Arkisto 2021

– Kouluverkkouudistuksen tavoitteina oli saada kustannussäästöjä. Vuosi 2022 on ollut ensimmäinen ehjä vuosi uudistuksen jälkeen ja ainakin sen perusteella mitä tarkastuslautakunta on asiaa tutkinut niin ei voida suoranaisesti osoittaa, että kustannussäästöjä olisi syntynyt, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Markku Pulliainen (kesk.) selvitti Loimaan kaupunginvaltuustolle esitellessään lautakunnan tekemää arviointikertomusta.

Lautakunta pyytääkin selvitystä siitä, miksi kävi näin. Uudistuksessa Loimaa lakkautti Kojonkulman ja Virttaan koulut sekä Alastaron yläkoulun vuonna 2021.

– Sekä toimintakulut että henkilöstökulut ovat kasvaneet edellisestä vuodesta. Samoin lisäystä on kuljetuspalveluiden ostossa.

Lautakunta toteaa, että luonnollisesti polttoaineiden hinnan nousut ja yleinen kustannuskehitys ovat aiheuttaneet lisäkuluja, mutta muistuttaa, että kustannukset ovat nousseet muuallakin.

– Onko päätöksentekoprosessi ollut asiassa toimiva ja onko tulevaisuuden eri skenaarioita osattu ennakoida riittävästi? Onko huomioitu kaupungin kokonaisetu, jos rakennuksista kuitenkin aiheutuu tekniselle sektorille kuluja?

Se kysyy myös, kuinka suuri painoarvo on konsulteilla ja konsulttitoimistojen valinnalla.

– Ja kuinka paljon toimieliminä ohjaamme konsulttien toimintaa ”haluttuun” suuntaan?

Kritiikkiä lautakunta antaa myös siitä, että asioita on selitetty tilinpäätöksessä toimintaympäristön muutoksella, mutta muutoksia ei ole tarkemmin eritelty eikä vaikutuksia ole arvioitu.

– Toivottavasti on otettu oppia, eikä toisteta samoja virheitä, valtuutettu Kari Leppäjoki (ps.) kuittasi edellisellä valtuustokaudella tehdyn päätöksen arvion valtuustossa ja onnitteli kaikkia niitä valtuutettuja, jotka hänen lisäkseen vastustivat koulujen lakkauttamisia.

– Olittepa fiksuja, osasitte laskea edes jonkin verran.

Lautakunta on pohtinut myös valtuuston roolia, Markku Pulliainen totesi valtuustolle ja toivoi asian herättävän keskustelua.

Valtuusto kokoontuu lautakunnan mielestä harvakseltaan ja asialistalla on vain vähän päätettäviä asioita.

Marke Tissari (sd.) nosti valtuuston roolin esiin ryhmäpuheenvuorossa, ja totesi että on demokratian kannalta kyseenalaista, jos valtuustolla ei ole vahvaa roolia päätöksenteossa.

– Missä meillä silloin on valta?

Samaa kysyy tarkastuslautakunta.

– Onko asioiden käsittely enemmän lautakuntien vastuulla vai onko kaupunginhallituksella suurempi rooli päätöksenteossa?

Toimenpide-ehdotuksinaan tarkastuslautakunta myös pyytää avamaan selkeämmin konserniohjeisiin liitettyjä tytäryhtiöiden tavoitteita sekä erittelemään tilinpäätöksessä tarkemmin toimialojen palvelujen ostoa – nyt ne mainitaan toimialoittain, mutta ei selvitetä sen tarkemmin mitä ostot ovat.

– Investoinnit, joille on olemassa päätös, tai jotka on jo aloitettu, tulee hoitaa maaliin saakka. Uusiakin investointeja tarvitaan, mutta kaupungin taloustilanne tulee ottaa huomioon tämän hetken korkotilanteessa, arviointikertomuksessa todetaan.

Lautakunta pyytää selvitystä myös Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asuntojen verotusperusteisten varausten muutoksiin liittyvästä kirjanpidollisesta toimesta.

FAKTA

Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Loimaalla puheenjohtaja on Markku Pulliainen (kesk.) ja varapuheenjohtaja Riina Heinonen (vas.). Jäseniä ovat Maiju Boenisch (sd.), Mimosa Helander (kd.), Kimmo Kannisto (ps.), Sakari Kojo (kok.), Riikka Ollila (ml.).

Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lisäksi lautakunta muun muassa laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Lähde: Loimaan kaupunki, Finlex

FAKTA

Poimintoja arviointikertomuksesta

Lautakunta on jo aiemmin huomauttanut, että kaikki kaupungin sähköiset asiakirjat olisi hyvä olla verkkosivuilla nähtävillä neljä vuotta nykyisen kahden vuoden sijaan.

Osallistumis- ja osallistamistapoja kaupungilla on paljon, mutta pitäisi varmistaa, että muidenkin kuin aktiivisten ääni kuuluisi.

Kaava- ja elinvoimatoimikuntien sekä kylien neuvottelukunnan toiminta ja tehtävät tulisi määritellä.

Loimaalla on paljon kuljetusoppilaita (2021: 578 kpl), esimerkiksi Forssassa vain 218,5 ja Liedossa 542,5.

Vapaa-aikapalveluissa uusia sähköisiä asiakaspalveluita ei ole edelleenkään hankittu.

Vapaa-aikapalveluiden henkilömäärä on edelleen suhteellisen vähäinen – 5,2 vähemmän kuin talousarviossa.