Myllylähteen kunnostus ehdolla kansainväliseen kilpailuun

0
Leader-hanketta rahoitti Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ja hallinnoi Oripään kunta. Kuva: LL arkisto.

ORIPÄÄN kunnan ja Myllykylän kyläyhdistyksen toteuttama Myllylähteen kunnostushanke on ehdolla Suomen ehdokkaaksi kansainvälisessä Agricultural and Rural Inspiration Awards -kilpailussa.

Ehdotuksen takana ovat Varsinais-Suomen Ely-keskus ja Leader-ryhmät. Hakemus on laadittu yhteistyössä Myllykylän kyläyhdistyksen ja Leader-ryhmän kanssa.

Hakemuksesta selviää muun muassa, että ennen hanketta Myllylähteen virtaamaa ei ollut pahimmillaan enää ollenkaan ja näytti siltä, että aikanaan Pohjoismaiden suurimmaksi luonnonlähteeksi mitattu lähde olisi kuivumassa suoksi.

Hankkeen myötä rehevöityvä ja umpeen kasvava lähde saatiin pelastettua. Esimerkiksi lähteen pohjaa on ruopattu, rantaa niitetty, vesikasvustoja poistettu ja puita kaadettu.

Alueen kiinnostavuutta lisättiin palauttamalla perinteinen laidunmaisema lähteen läheisyyteen ja perustamalla lammaslaidun. Lisäksi hankkeessa rakennettiin pitkospuilla kulkeva luontopolku rantaviivan läheisyyteen. Hankkeen toimijat ovat hankkeen jälkeenkin pitäneet aluetta kunnossa, jotta se ei pääse rehevöitymään uudelleen.

Kesän aikana selviää, pääseekö Myllylähteen kunnostushanke Suomen ehdokkaaksi kilpailuun.