Sähkön hinnalle katto – Osassa Sallila Energian määräaikaisia sopimuksia taksa jopa puolittuu

0
Korkeat sähkönhinnat saivat ihmiset Sallila Yhtiöiden alueella säästämään sähköä ja miettimään tarkoin sähkösopimustyyppiään. Nyt töpselin voi pistää seinään hieman aiempaa vapautuneemmin, kun esimerkiksi Sallila Energia laskee määräaikaisten sopimustensa hintoja jopa puoleen aiemmasta. Kehitysjohtaja Matti Hällfors, liiketoimintajohtaja Raimo Prusi ja toimitusjohtaja Tarja Heinonen arvelevat, ettei ensi talvesta tule sähkömarkkinoilla yhtä vaikeaa kuin viime talvesta.

Parituhatta sähkönkäyttäjää seudulla saa sähkölaskuunsa jopa lähes parinkymmenen sentin huojennuksen kilowattituntia kohti, kun Sallila Energia asettaa voimassaoleviin määräaikaisiin sähkönmyyntisopimuksiinsa hintakaton.

Arvonlisäveron sisältävä korkein sähkön hinta tulee olemaan 13,80 senttiä.

– Pääasiassa nämä sopimukset on solmittu viime vuoden syksyn aikana, jolloin hinnat olivat korkeimmillaan, Sallila Energian liiketoimintajohtaja Raimo Prusi sanoo.

Yhtiö kutsuukin alennusta hintojen kohtuullistamiseksi.

– Nyt hinta on korkeimmillaan yli 30 senttiä joillakin asiakkailla. Joillakin se on vain hieman yli tuon 13,80 euron. Joihinkin asiakkaisiin katto siis vaikuttaa paljon ja toisiin vähemmän.

Hintoja alennetaan sopimuksen voimassaolon loppuun saakka.

– Alennus tulee voimaan automaattisesti niille asiakkaille, joilla verollinen hinta on tällä hetkellä yli tämän 13,80 senttiä kilowattitunnilta.

Niillä asiakkailla, joilla hinta on alle katon, se pysyy ennallaan.

Kaikkiaan Sallilalla on lähes 20 000 sähkönmyyntiasiakasta. Toistaiseksi voimassaolevissa sopimuksissa sähkönmyynnin keskihinta arvonlisäverollisena on noin 10,5 senttiä.

Katon hinta yhtiölle itselleen on kyllä laskettu, mutta sitä ei paljasteta.

– Paljon se on, Sallila Yhtiöiden toimitusjohtaja Tarja Heinonen vakuuttaa.

Syitäkään yhtiö ei laajemmin erittele, mutta toteaa, ettei hintoja olisi ollut pakko alentaa.

Yhtiö sanoo kuitenkin haluavansa olla asiakkaiden tukena ja osaltaan helpottaa nousseita elinkustannuksia. Yhtiö on saanut todella paljon yhteydenottoja asiakkailta sähkön hinnoista. Jonkin verran laskuista on tehty myös maksusuunnitelmia.

– Paikallisena sähkönmyyntiyhtiönä tunnistamme oman vastuumme alueemme elinvoiman säilyttämisestä ja asiakkaidemme hyvinvoinnista melko haasteellisen aikakauden jälkeen, Raimo Prusi toteaa.

Kuluttajariitalautakunta suositti viime viikolla, että kiinteähintaisten määräaikaisten sähkösopimusten hinta saa olla enintään 15 prosenttia korkeampi kuin sopimuksen voimassaoloaikana vastaavien sopimusten keskihinta.

Päätökset hintojen alentamisista oli kuitenkin tehty ja työ niiden toteuttamiseksi aloitettu Sallilassa jo aiemmin.

– Ja kohtuullistamisia on tehty jo aiemminkin.

Kun viime syksynä väläyteltiin jopa sähköpulaa, koska esimerkiksi Olkiluoto 3:n ydinvoimalan kyvystä aloittaa sähköntuotanto oli epävarmuutta, sähkönmyyjän piti hinnoitella tuotteensa markkinoiden mukaan, Raimo Prusi toteaa.

– Hinnat olivat todella korkealla silloin. Paljon paljon korkeammalla kuin mitä me ilmoitimme asiakkaiden myyntihinnaksi.

Lämmin talvi pelasti paljon ja toistaiseksi voimassaolevien sähkönmyyntisopimusten hintoja alennettiin (LL 24.1. ja 4.3.) sähkönhintojen lähdettyä markkinoilla laskemaan.

– Ihan niin kuin oli luvattu, Tarja Heinonen muistuttaa.

Korkeat hinnat ovat saaneet ihmiset miettimään energia-asioitaan uudella tavalla.

Pörssisähkö kiinnosti erityisesti keväällä, kun hinnat olivat alhaiset, mutta Tarja Heinonen toteaa, että asiakkaita on Sallilan taholta muistutettu, ettei halpohin hintoihin saa tuudittautua.

Sähkön kulutus väheni Sallilan jakelualueella kaikkiaan viime vuonna viitisen prosenttia edellisvuodesta. Eniten ihmiset säästivät alueella sähköä marraskuussa, jolloin se väheni noin 9 prosenttia.

Tosin suurin syy kulutuksen vähenemiseen saattoi sittenkin olla lauhat ilmat, joiden ansiosta lämmitykseen käytettiin vähemmän energiaa.

– Myös sillä marraskuun rummutuksella, että pitää säästää sähköä oli varmasti osansa, Tarja Heinonen pohtii.

– Osa liiketaloudestakin oli pysähdyksissä korkean hinnan takia, Sallila Energian kehityspäällikkö Matti Hällfors toteaa.

Nyt kulutus on jälleen nousussa, Raimo Prusi sanoo ja arvioi syyksi jäähdytyksen tarpeen kesäkuumilla.

Korkeat hinnat saivat ihmiset kiinnostumaan myös mahdollisuuksista tuottaa sähköä itse.

– Aurinkopaneelimarkkinat olivat viime vuonna täysin ylikuumentuneet, nyt ne ovat huomattavasti hiljentyneet, Raimo Prusi sanoo.

Omaa tuotantoa Sallilalla on Vuolteen ja Sallilan vesivoimalaitoksissa sekä osuuksia tuulivoimayhtiöissä ja oma aurinkopuisto Loimaalla. Yli 90 prosenttia myymästään sähköstä se ostaa vapailta markkinoilta.

– Paluuta ei varmaan ole siihen, että hinta pysyisi tasaisena ja alhaisena, Matti Hällfors arvioi.

Heiluntaa aiheuttaa tuulivoiman nykyinen suuri osuus sähköntuotannosta. Parhaillaan hintoja nostaa viime kuukausien vähäinen tuulituotanto ja kuivuuskin vaikuttaa. Vesitaso energiamääräisesti laskettuna näyttää Raimo Prusin mukaan olevan peräti 5 terawattituntia alle normaalin tilanteen.

– Se on ihan merkittävä määrä.