Sanat sinkoilivat kirkkovaltuuston värikkäässä kokouksessa

0

Loimaa/Kaupunginkirkko
Oona Tepponen

Loimaan seurakunnan keskiviikkona kokoontunut kirkkovaltuusto purki talouspäällikkö Jussi Halmisen virkasuhteen Loimaan seurakunnassa koeajan puitteissa välittömästi. Halmisen koeaika olisi päättynyt kesäkuun viimeisenä päivänä.

Talouspäällikkö Halminen oli kutsuttuna kuultavana kirkkoneuvoston kokouksessa 14.6. Tuolloin aiheena oli puutteellisuus viran toimittamisessa. Valtuuston kokouksen esityslistasta ja pöytäkirjasta ilmenee, että kirkkoneuvosto oli jo 14.6. käydyssä kokouksessa päättänyt purkaa Halmisen virkasuhteen koeaikaan vedoten välittömästi.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Riku Laukkanen oli kuitenkin muuttanut esitystään tämän viikon keskiviikkona pidetyssä kirkkoneuvoston kokouksessa niin, että 14.6. tehty neuvoston päätös kumotaan ja neuvosto esittää asian kirkkovaltuustolle.

Päätöksen kumoamisen perusteena oli Loimaan seurakunnan talouspäällikön viran johtosääntö, jonka mukaan viranhaltijan ottaa vastaan ja virasta vapauttaa kirkkovaltuusto.

Kokouksessa käytiin asiasta pitkä keskustelu, johon osallistuivat talouspäällikkö Jussi Halminen, kirkkoherra Riku Laukkanen sekä kirkkovaltuuston jäsenet.

Halminen nosti esille, ettei hän ollut 14.6. pidettyyn neuvoston kokoukseen mennessä saanut luetteloa puutteista virantoimituksessa. Hän myös koki saaneensa tehtävään nähden liian suppean perehdytyksen ja mainitsi hoitaneensa sekä talouspäällikkön että kiinteistöpäällikön töitä uuden kiinteistöpäällikön palkkaamiseen asti. Halminen kertoi kokevansa, että koeaikapurussa ei ole ollut kyse puutteellisuudesta virantoimituksessa vaan “jostain muusta”.

– Minulle tämä tilanne on näyttäytynyt niin, että hetki sitten kaikki oli vielä hyvin. Yhdessä kokouksessa sanoin asioita, en loukannut ketään, vaan sanoin epäkohtia ääneen, Halminen kertasi viitaten 1.6. pidettyyn kirkkoneuvoston kokoukseen

Hän kertoi saaneensa kokousta seuranneella viikolla kirkkoherralta puhelun, jonka koki vihjailevana ja uhkaavana, ja tehneensä puhelun jälkeen henkilöstökyselyn. Halminen toteutti kyselyn lähettämällä seurakunnan kaikille vakinaisessa työsuhteessa oleville sähköpostin, jossa pyydettiin arvioimaan hänen omaa viranhoitoaan talouspäällikkönä sekä kirkkoherran viranhoitoa.

– Kun puhutaan viranhoidosta, niin edelleenkään mitään puutteita ei ole tuotu esiin. Tämän henkilöstökyselyn tarkoituksena oli yksinkertaisesti saada se arviointi, miten olen talouspäällikkönä pärjännyt, Halminen sanoi puheenvuorossaan ja mainitsi kaivanneensa asiasta keskustelua.

Kirkkoherra Riku Laukkanen kommentoi asian olosuhteita omassa puheenvuorossaan.

–Kirkkoneuvoston jäsenet tietävät aivan tarkalleen, mistä tässä puhutaan: kokouksesta toiseen olemme ihmetelleet, mikä tässä on niin vaikeaa. Ollaan jatkuvasti odotettu positiivisia signaaleja, että saimme oikean henkilön, mutta niitä ei tullut.

– Se vihjaileva puhelu, johon viittaat: onko se sama puhelu, jossa sanoit, että kirkkoherra voisi siirtyä eläkkeelle?, Laukkanen kysyi Halmiselta.

Kirkkovaltuuston jäsen Tarja Mäki-Punto-Ristanen korosti puheenvuorossaan, että päätös perustuu kirkkoneuvoston kokonaisvaltaiseen arvioon. Hänen mukaansa kyse ei ole kirkkoherran ja talouspäällikön välisistä asioista, vaan siitä, miten talouspäällikkö on työssään suoriutunut.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Eliisa Jaatinen kuvaili neuvoston työskentelyä.

– Tätä asiaa, Jussin selviytymistä työssään, on kirkkoneuvosto tammikuun alusta asti katsonut yhdessä ja vakavasti harkiten, ja korostan, ei kirkkoherrajohtoisesti, Jaatinen sanoi.

– Itselleni on muodostunut kirkkoneuvoston jäsenenä se käsitys, että valitettavasti koeaika on osoittanut, että riittävää talousosaamista ei ole ollut, kirkkovaltuutettu Ilkka Uusitalo kommentoi puheenvuorossaan.

Keskustelun aikana kirkkoneuvoston esitykseen kirkkovaltuustolle ei tehty muutosehdotuksia, joten kirkkovaltuusto päätti koeaikapurkamisesta yksimielisesti.

Samassa kokouksessa Oikealla polulla -valtuustoryhmä jätti kirkkovaltuustolle valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että seurakunta loisi uutiskirjeen. Uutiskirjeeseen koottaisiin esimerkiksi seurakunnan järjestämät tapahtumat ja muut tiedotettavat asiat.

– Loimaan seurakunta järjestää erittäin hyvää ja monipuolista toimintaa kaikille ikäryhmille eri puolilla seurakuntaa. Viestinnässä on kuitenkin parantamisen varaa, Tarja Mäki-Punto-Ristanen luki kokouksessa aloitteesta.