Seurakunnan talouspäällikön virkasuhde saatetaan purkaa

0
Kirkkovaltuusto kokoontuu puimaan asiaa ensi viikon keskiviikkona. Kuva: LL arkisto.

LOIMAAN seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontuu ensi viikon keskiviikkona käsittelemään talouspäällikkö Jussi Halmisen virkasuhteen mahdollista purkamista. Myös kirkkovaltuusto on kutsuttu koolle vielä samana iltana heti neuvoston kokouksen jälkeen.

Esityslistalta ilmenee, että kirkkoneuvosto kokoontui viime viikon keskiviikkona ja talouspäällikkö oli kutsuttu kokoukseen kuultavaksi. Kuulemisen aiheena oli puutteellisuus viran toimituksessa.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoitti talouspäällikölle pari päivää myöhemmin muun muassa siitä, että hänen viranhoitonsa ja palkanmaksunsa jatkuvat ilman työvelvoitetta.

Kirkkovaltuusto valitsi Halmisen talouspäälliköksi viime vuoden joulukuussa. Talouspäällikön koeaika päättyy kesäkuun lopussa.

Esityslistan mukaan kirkkoneuvoston kokouksessa talouspäällikön kuulemisen yhteydessä tuli tietoon, että talouspäällikkö oli lähettänyt aiemmin seurakunnan kaikille vakinaisessa työsuhteessa oleville työntekijöille (lukuun ottamatta kirkkoherraa) sähköpostin, jossa oli pyydetty arvioimaan sekä hänen omaa viranhoitoaan talouspäällikkönä että kirkkoherran viranhoitoa. Arvioinnit sai palauttaa tiimeittäin kootusti tai henkilökohtaisesti nimettömänä hallinto- ja viestintäsihteerille.

Juttua on muokattu ke 28.6. klo 12.07. Jutusta on poistettu viimeinen kappale, joka koski Tuomiokapitulin lakiasiain asessorin arviota palautepyynnöstä seurakunnan työntekijöille. Asessorin mukaan siihen, onko olemassa perusteet talouspäällikön virkasuhteen päättämiseen jollakin perusteella, hän ei ole ottanut eikä ota kantaa.