Turun AMK, Loimaa ja Novida yhteistyöhön osaavan työvoiman saamiseksi – seudun yritysten toivotaan nyt kertovan koulutustoiveistaan

0
Turun ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Vesa Taatila, Loimaan kaupunginjohtaja Jari Rantala ja Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novidan pedagoginen rehtori Petri Lähde allekirjoittivat kumppanuussopimuksen, jolla tähdätään Loimaan seudun työelämän ja yritysten kehittämiseen koulutuksen avulla.

Turun ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja Vesa Taatila toivoi, että haastattelu ja jutun kuvaus saataisiin iltapäiväkolmeen mennessä ja mieluummin jo sitä ennen purkkiin. Hänen kun piti olla jo neljältä pitämässä sadoille amk:laisille Turussa puhetta.

Loimaalaisjuurinen mies vitsaili autolleen kiiruhtaessaan, että mitähän sitä heille puhuisi.

AMK:n, Loimaan kaupungin ja Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novidan juuri perjantaina allekirjoitettu kumppanuussopimus olisi ainakin ollut hyvä aihe.

Sopimuksen tavoitteena on, että AMK ja sen opiskelijat sekä osaaminen näkyvät Loimaalla ja seudun yrityksissä ja nämä vastavuoroisesti näkyvät AMK:ssa.

Samoin on tarkoitus muun muassa mahdollistaa ammattikorkeassa opiskelu ainakin osin Loimaalta käsin ja yhdessä Novidan kanssa kehittää edelleen väyläopintoja, jotka puolestaan mahdollistavat ammattikorkeakoulun opintojen osittaisen suorittamisen jo ammattiopintojen aikana.

Noin kymmenen kohdan kumppanuusohjelmaa päivitetään vuosittain.

– Lopullinen tavoite kaikessa on saada Loimaalle osaavaa työvoimaa, kaupunginjohtaja Jari Rantala sanoo.

Sitä tavoitellaan kumppanuussopimuksen lisäksi muun muassa Turun yliopiston lahjoitusprofessuurin (LL 25.5.) ja teknologiaklusterin (LL 18.5.) perustamisella.

– Uutta perusopintokokonaisuutta Loimaalle ei ole tulossa, Vesa Taatila tähdentää ja kertoo, että Turun AMK allekirjoittaa vastavaanlaisen kumppanuussopimuksen lähiaikona myös Uudenkaupungin kanssa.

Kumppanuuden ensimmäisiä toteutuksia on Loimaalla jo tehty. Viime syksynä järjestettiin amk-opiskelijoiden vierailupäivä Loimaalle (LL 13.10.22) ja se sai Vesa Taatilan mukaan hyvää palautetta opiskelijoilta, joille oli päivän aikana valjennut mitä kaikkea Loimaalla on.

Päivä saa todennäköisesti syksyllä jatkoa.

– Kun opintoja pystyy tekemään Loimaallakin, niin ainakaan opiskelujen takia ei tarvitse lähteä pois, kumppanit toteavat.

Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi verkko-opinnot, joissa on ryhmät vaikkapa Loimaalla ja Uudessakaupungissa ja opettaja on läsnä verkon välityksellä.

– Novidassa olemme tätä jo harjoitelleet, pedagoginen rehtori Petri Lähde sanoo.

Jari Rantala näkee, että ammattikorkean kautta on mahdollista saada myös linkkejä ulkomailta tulevaan työvoimaan.

Tarkoituksena on koulutusyhteistyöllä myös kehittää yrityksissä jo nyt työskentelevien osaamista. Jatkuvaa oppimista voidaan tavoitella esimerkiksi niin, että joillekin yrityksille tarjotaan kohdennetumpaa koulutusta. Jos yhdestä yrityksestä ei löydy tarpeeksi koulutettavia, ryhmä voitaisiin kerätä useammasta yrityksestä.

– Yrityksistä voisi löytyä myös kouluttajia, Loimaan kauppakamariosaston asiamies Niina Nurmi muistuttaa ja toivoo, että yritykset lähtisivät nyt aktiivisesti ja rohkeasti kertomaan toiveitaan.

Jotta ammattikorkeakoulua osattaisiin hyödyntää, sitä pitää tehdä tutuksi. Loimaalla pidetäänkin hyvänä, että seudun asioille on ammattikorkeakoulusta nimetty yhteyshenkilö.

Hän on tutkimusryhmän vetäjä ja projektipäällikkö Jari Hietaranta tekniikan ja liiketoiminnan yksiköstä.

– Yrityksillä on erilaisia tarpeita, voi olla työvoimatarpeita, mutta myös tutkimus- ja kehitystarpeita. Tarkoitus on kuunnella yrityksiä, hän sanoo syksyllä vauhtiin pääsevästä työstään ja toivoo, että yritykset olisivat matalalla kynnyksellä yhteydessä.

FAKTA

Tätä kumppanuus on

Opiskelijoihin ja opintoihin liittyvä yhteistyö, kuten harjoittelupaikat, opinnäytetyöt, toimeksiannot, opiskelijaprojektit, rekrytointipalvelut työelämälle ja opiskelijoiden uraohjaus

Kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen ja harjoittelupaikkojen edistäminen

Työelämäyhteistyö alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa

Alueen elinkeinoelämän kehittämisyhteistyö

Jatkuvan oppimisen ja koulutuspalvelujen saatavuuden edistäminen

Tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotyön (TKI) edistäminen ja lisääminen sekä näihin liittyvien tukipalvelujen tarjoaminen seutukaupunkiin.

Opiskelumahdollisuuksien kasvattaminen Loimaalla hybridimallia hyödyntäen

Viestintä sovituista asioista kohderyhmäkohtaisesti

Yhteistyö Loimaan Evankelinen kansanopiston kanssa

Väyläopintojen kehittäminen yhteistyössä Novidan kanssa

Edistetään yhteistyömahdollisuuksia Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO:n sekä alueen yritysten välillä