Työryhmä esittää Kultasiiven päiväkodin laajentamista

0

ORIPÄÄN kunnan varhaiskasvatuksen tulevaisuutta ruotinut työryhmä ehdottaa selvityksessään, että Kultasiiven päiväkotiin rakennettaisiin laajennusosa.
Selvityksestä ilmenee, että alustavat piirustukset laajennuksesta ovat jo olemassa ja tekninen toimi jatkaa asian selvittämistä.
Lisäsiiven myötä myös 3–4-vuotiaat voisivat toimia Kultasiiven tiloissa ja kunnanviraston tiloista voitaisiin luopua Ketunpesän toimintayksikön osalta.
Työryhmän mukaan lisäsiiven rakentaminen Kultasiipeen toimisi paitsi yhtenä puskurina lapsimäärän kasvun huomioiden myös tarjoaisi laadukkaat tilat varhaiskasvatukselle. Lisäsiiven myötä esimerkiksi henkilökunnan sijaistaminen saataisiin hoidettua paremmin lyhyissä sijaistarpeissa.
Selvityksessä kerrotaan, että terveystarkastajan mukaan Nallenkolon ja Ketunpesän nykyiset tilat kunnanvirastossa ovat määräaikaiset ja niiden soveltuvuus pitempiaikaiseen varhaiskasvatuksen käyttöön vaatii lisäremonttia.
Selvityksestä ilmenee muun muassa, että Nallenkolon lepohuoneen ilmastointi täytyy korjata. Terveystarkastajan mittauksissa hiilidioksidimäärä ilmoitti hälyttävää, vaikka paikalla oli vain osa lapsista. Mittauksen perusteella sisäilma oli todella huonoa, mikä voi aiheuttaa päänsärkyä ja keskittymiskyvyn puutetta.
Työryhmä toteaakin, että kunnanvirastosta tänä vuonna remontoidut tilat vaativat edelleen lisäremonttia muun muassa viemäröinnin, ilmastoinnin ja keittiöpisteiden osalta.

VALMISTELUA jatketaan myös rinnakkaisesta vaihtoehdosta eli kunnanviraston alakerran muuttamisesta varhaiskasvatuksen tiloiksi, ja tekniseltä puolelta on tilattu alustavat piirustukset tiloista.
Tilakysymyksissä odotetaan kuitenkin Varsinais-Suomen hyvinvointialueen päätöstä tilojen vuokraamisesta. Työryhmä pohtii, että jos Varha luopuu nykyisen Oripään terveysaseman tiloista, voi kunnanvirasto muuttaa sinne, jolloin nykyinen kunnanviraston alue jäisi varhaiskasvatuksen, koulun ja liikuntahallin käyttäjien haltuun.
Kuitenkin vasta Varhan päätöksen jälkeen Oripäässä voidaan selvittää kunnanviraston alakerran remonttikustannuksia.
Työryhmä esittää kunnanviraston yläkerran remontoimista nuoriso- ja harrastetiloiksi, joita koulukin voisi tarvittaessa käyttää.

PÄÄTÖKSIÄ ei vielä ole, ja varhaiskasvatuksen tulevaisuutta tällä viikolla käsitellyt sivistyslautakunta esittää, että kunnanhallitus hyväksyy selvityksessä ehdotetut toimenpiteet, perustaa ryhmäavustajan toimen ja valtuuttaa teknisen toimen aloittamaan tehtävänsä.
Työryhmä nostaa esille muitakin asioita kuin tilakysymykset. Esimerkiksi kuntalisän maksaminen voisi auttaa vähentämään alle 3-vuotiaiden lasten hoidon tarvetta.
Kunnanhallitus pui aihetta tulevana maanantaina.