Yrittäjät: Vain joka kuudes euro jää Loimaalle

0

Kirjoitimme huhtikuussa (Loimaan Lehti 22.4.2023) kaupungin hankintapolitiikkaan liittyen. Toivoimme avointa keskustelua, paikallista yhteistyötä ja vuoropuhelua hankintojen kehittämiseksi, koska yrittäjinä olemme huolestuneita kotikenttämme elinvoimasta.

On hienoa, että kaupunki reagoi viestiimme ja ehdotti syksylle talousarviokäsittelyn jälkeen vuoropuhelua tulevista hankinnoista. Olemme valmiita tarttumaan toimeen jo heti. Kutsummekin kaupungin syventämään yhteistyötä yrittäjien kanssa ja sitoutumaan elinvoiman edistämiseen yhteisen elinvoimalupauksen allekirjoittamisella.

Julkisten toimijoiden ostolaskudataa julkaisevan Handatan tietokannan mukaan Loimaan kaupungin yksityisten ostojen osuus on ainoastaan noin 4,3 miljoonaa. Tarkoittaen sitä, että vain joka kuudes kaupungin käyttämä euro jää Loimaalle. Yhteensä kaupungilla on Handatan mukaan 1403 toimittajaa, joista 297 loimaalaisia yrityksiä ja 546 muualta Varsinais-Suomesta. Helsingistä on ostettu yhtä paljon kuin loimaalaisilta toimittajilta.

Hankintoja on vaikea kohdistaa alueelle jollei tehdä yhteistyötä yrittäjien ja kaupungin välillä. Kehitetään siis kaupungin hankintoja jakamalla niitä osiin ja kuullaan yrittäjiä hankintaa valmistellessa – suunnitellaan yhdessä ja järjestetään säännöllisesti markkinavuoropuhelua alueella toimivien yrittäjien kanssa.

Etulyöntiaseman antaminen paikallisille ei ole lain mukaan mahdollista, mutta esimerkiksi laatutekijöillä ja -kriteereillä pelkän hintapainotuksen sijaan voidaan painottaa paikallistoimittajia. Kaupungin hankintojen johtaminen on rakennettava tiedolle perustuvaksi; siihen mitä toimijoita ja ostajia kaupungissa ylipäänsä on.

Pienyritysmyönteisellä hankintatoimella voidaan pitää huoli siitä, että alueen omat, pienemmät yritykset pääsevät mukaan kilpailuihin. Näin myös Loimaan alue pysyy elinvoimaisena ja hankinta poikii euroja ja verotuloja kaupungille. On aivan keskeistä, että kaupunki käy paitsi yrittäjien kanssa vuoropuhelua myös tiedottaa ajoissa ja avoimesti hankinnoista sekä jakaa hankinnan osiin ja valitsee useamman sopimustoimijan.

Meillä on paljon hyvää ja vielä enemmän potentiaalia. Yhdessä yhteistyöllä saadaan rima nousemaan ja Loimaa kasvuun!

Loimaan Yrittäjät ry. ja Alastaron Yrittäjät ry