Ammattilainenkin tarvitsee perehdyttämistä seurakunnan tehtäviin

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Seurakunnan päättäjien eli valtuutettujen on hyvä tiedostaa, että luterilaisen seurakunnan taloushallinnon ammattilaisia ei kouluteta missään. He eivät odottele putoamistaan kypsinä ja valmiina Loimaan seurakunnan marjamukiin. Heitä ei ole rivissä tulossa mistään.

Useimmissa kirkon muissa ammattiryhmissä henkilön peruskoulutukseen kuuluu pakollinen harjoittelu seurakunnassa, jotta oman kirkollisen ammatin perustyö tulee tutuksi. Taloushallinnon puolella näin ei ole. Päättäjien on viimeistään nyt syytä tiedostaa tämä tosiasia.

Seurakunnan eli työnantajan tehtävä on perehdyttää taloushallinnon peruskoulutuksen saanut henkilö seurakunnan talouden ja hallinnon erityispiirteisiin. Se vie aikaa ja vaatii työnantajalta vaivannäköä ja resursseja. Tämä tehtävä on Loimaan seurakunnalla edessä myös järjestyksessä seuraavan talouspäällikön kohdalla.

Toiseksi huomiota kiinnittää se, että Loimaan seurakunnan kirkkoneuvoston 14.6. päivän kokouksen pöytäkirjaa ei löydy seurakunnan nettisivuilta. Tämä on se kokous, jossa talouspäällikön kuulemisen sanotaan tapahtuneen ( LL 1.7.). Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston 28.6. päivän pöytäkirjoissa kerrotaan, että tällainen kuuleminen on tapahtunut, mutta 14.6. kirkkoneuvoston kokouksen asiaa koskeva päätöspykälä ei sisälly näihin pöytäkirjoihin, mikä olisi normaali pöytäkirjanpitokäytäntö. Asian edellinen käsittely sisällytetään yleensä sellaisenaan nähtäväksi seuraaviin pöytäkirjoihin.

Tällä hetkellä lukija ei pysty vertailemaan 14.6. kokouksen pöytäkirjaa ja 28.6. kokouksen pöytäkirjojen sisältöä toisiinsa. Kuulemisen sivuuttaminen on työnantajalle raskauttavaa, joten olettaisi, että työnantaja nimenomaan haluaisi huolehtia 14.6. pöytäkirjan julkisuudesta, jotta pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset vahvistavat kuulemisen tapahtuneen.

Marjat mukissa