Seurakunnan kiinteistöpäällikkö innostuu kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista

0
Työn vastapainoksi Loimaan seurakunnan uusi kiinteistöpäällikkö Anni Mainela juoksee, joogaa ja harrastaa monipuolisesti hevosten parissa. Hän toimii myös askellajiratsastuksen kansallisena tuomarina.

LOIMAAN seurakunnan uusi kiinteistöpäällikkö Anni Mainela aloitti virassaan toukokuun alussa.

Kirkkoneuvosto mainitsi Mainelan valintaperusteiksi muun muassa soveltuvan koulutuksen, aiemman esihenkilökokemuksen sekä aiemman kokemuksen rakennusalasta, kiinteistöjen hallinnoinnista ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista (LL 20.4.).

Mainela itse kertookin, että juuri kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten parissa työskentely oli yksi niistä asioista, jotka innostivat hänet hakemaan kiinteistöpäällikön virkaa.

– Seurakunnilla ja kirkolla on Suomessa laaja, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kanta hallinnoitavana. En ole ennen ollut seurakunnalla töissä, mutta kiinnostus tällaisen rakennuskannan hallinnointiin sai hakemaan tehtävää.

Seurakunnan kiinteistöpäällikkönä Mainela toimii muun muassa haudankaivajien ja suntioiden esihenkilönä. Lisäksi hän valvoo esimerkiksi parhaillaan käynnissä olevaa Kaupunginkirkon katon korjausta.

– Tutustuessa työtehtäviin sain tietää, miten asiat on ennen tehty. Hyppäsin mukaan sellaiseen puolivalmiiseen tilanteeseen, jossa projekteja on jo aloitettu ja nyt tässä jatkettu. Tulee olemaan mielenkiintoista kehittää seurakunnan kiinteistöjen tilannetta ensi vuodelle taloudellisesti kannattavampaan suuntaan.

Taloudellinen kannattavuus on haaste, joka Mainelan mukaan tulee kohtaamaan seurakuntia ja niiden hallinnoimia kiinteistöjä nyt ja tulevaisuudessa.

– Kokonaisuudessaan seurakunnalla, tai seurakunnilla yleensä, on hirveän suuri rakennuskanta, kun vertaa tuloihin ja käyttöasteisiin. Jatkossa tulot saattavat pienentyä, mutta rakennusten vaatima työmäärä ei katoa mihinkään. Tulevaisuus näyttää, mitä siinä tilanteessa tapahtuu.

Loimaan seurakunnan kirkkoja Mainela pitää verrattain hyväkuntoisina varsinkin, kun Kaupunginkirkon kattoremontti valmistuu. Kysymysmerkkejä synnyttävät kuitenkin Kanta-Loimaan ja Alastaron seurakuntatalot, jotka on rakennettu 1970-luvuilla.

– Silloin on tehty sellaisia rakennusteknisiä ratkaisuja, jotka eivät välttämättä nykyään olisi parhaita mahdollisia. Korjatessa saattaa löytyä yllätyksiä, joita täytyy sitten alkaa ratkomaan seurakunnan kiinteistöstrategian puitteissa.

Vaikka kirkkojen kunto on Loimaan seurakunnassa kiitettävä, niiden historiaa tiedetään Mainelan mukaan verrattain vähän.

– On harmi, että Loimaan kirkkojen historia on ohutta. RHS:llä eli rakennushistroriallisella selvityksellä voitaisiin löytää paljon enemmän tietoa. Ruotsissa on esimerkiksi tutkittu vanhoja kirkkoja, joiden vinteistä on löydetty alkuperäisiä kattomaalauksia sekä puurakenteita, kun holvikaaret on tehty vasta myöhemmin.

Ennen kiinteistöpäällikön virkaa Mainela on työskennellyt restauroijana Helsingin seudulla sekä Ahvenanmaalla. Seurakunta on jo hieman yli kuukauden aikana tarjonnut hänelle paljon uutta opittavaa.

– Tykkään kehittämisestä. Kun tein töitä urakoinnin parissa, olin mukana vain projektin ajan enkä nähnyt esimerkiksi käyttöönottoa ja sen jälkeistä aikaa. Nyt pääsen tekemään toimivuuden seurantaa.

Seurakunnassa työskentely on tuonut työhön myös uusia puolia, joihin Mainela ei ole laajasta kokemuksestaan huolimatta aiemmin törmännyt.

– Seurakunta on työympäristönä erilainen, ja minulla meni hetki ymmärtää esimerkiksi päätöksentekoprosesseja. Seurakunnassa on myös paljon sellaisia sidosryhmiä, joihin ei ole ennen tarvinnut tällä alalla kiinnittää huomiota. On erilaisia oman alansa ammattilaisia, nuorisotyötä sekä tietysti hengellinen puoli. On mielenkiintoista päästä tekemään töitä näin laajalla skaalalla.

Kuka?

 

Anni Mainela

Loimaan seurakunnan kiinteistöpäällikkö.

Syntynyt vuonna 1976.

Kotoisin Hollolasta, asuu Karinaisissa miehensä kanssa.

Kouluttautunut restauroijaksi, artenomi (AMK).

Työskennellyt aiemmin restauroijana Helsingin seudulla sekä Ahvenanmaalla.

Harrastaa juoksua, joogaa ja ratsastusta. Kotoa löytyy viisi hevosta, joista kolme on islanninhevosia.

Toimii askellajiratsastuksessa kansallisen tason tuomarina.

Oona Tepponen