Vuolteen patoa korjataan – vedenpinta laskee Loimijoessa

0
Vuolteen padolla tehdään korjauksia yllättävän vian vuoksi, mutta toivottavasti vedenpinta ei laske näin alas kuin tässä arkistokuvassa vuodelta 2020, Tuolloin jokiuomaa paljastui paikoitellen useita metrejä patoremonteista johtuneen Loimijoen virtaaman vähentymisen vuoksi. Energiayhtiöt koordinoivat silloin remontit yhtäaikaisiksi Forssasta Loimaalle, jotta uoma olisi kuivana mahdollisimman lyhyen aikaa. Kuva on Annisista Loimijoen rannasta läheltä Kojonjoen haaraa. LL Arkisto

Loimijoen vedenpintaa ryhdytään laskemaan Sallila Energian omistamalla Vuolteen padolla tiistain vastaisena yönä padon korjaamisen vuoksi.

– Ylävedenpintaa lasketaan padolla puolisentoista metriä. Neulaspadolla ei pysty tekemään korjauksia ilman, että vedenpintaa lasketaan, liiketoimintajohtaja Raimo Prusi sanoo.

Korjaus pyritään hänen mukaansa tekemään nopeasti, jotta alhaisesta vedenpinnasta olisi mahdollisimman vähän haittaa ihmisille ja ympäristölle. Vedenpinnan nousu rikkoutumista edeltävälle tasolle saattaa padon yläpuolisella osuudella silti kestää, koska siihen vaikuttavat muun muassa sateet.

Nyt tehtävä korjaus on ”pikakorjaus”, isompi remontti ja pidempiaikainen vedenpinnan lasku on vielä edessä.

– Pitää vielä tarkistaa eri tahoilta, mikä on sille paras ajankohta esimerkiksi kalaston kannalta.

Neulasia uusitaan noin viiden vuoden välein ja Raimo Prusin mukaan vielä padon ei olisi neulasten käyttöiän puolesta pitänyt mennä rikki.

– Tämä oli yllättävä tieto, hän sanoo varhain maanantaina tietoon tulleesta rikkoutumisesta ja kertoo jo ilmoittaneensa myös Ely-keskukselle vauriosta ja korjauksesta.

Padon normaaliin seurantaan kuuluu viikoittainen tarkastus, mutta vikaa ei ollut niissä huomattu.

– Sitä ei tiedä, onko joku jäälautta heikentänyt patoa jo aiemmin ja nyt se meni rikki.

Edellisen kerran neulasia korjattiin voden 2020 keväällä (LL 7.5.2020).