Kaupunginhallitus puoltaa tasoristeysten poistamista

0
Väylävirasto suunnittelee kolmen tasoristeyksen poistamista Loimaan kaupungin alueelta. Yksi niistä on Poikkitien risteys, joka on herättänyt lähiseudun asukkaissa paljon vastarintaa. Kaksi muuta ovat Alhonkedon ja Kytömaan tasoristeykset. (Kuva: Sari Holappa)

LOIMAAN kaupunginhallituksen Väylävirastolle antamassa lausunnossa puolletaan Väyläviraston ratasuunnitelmaa, jossa suunnitellaan poistettavaksi kolme kaupungin alueella sijaitsevaa tasoristeystä. Ne ovat Poikkitie, Alhonketo ja Kytömaa.

Lausunnossa todetaan, että Väyläviraston suunnitelman toteuttaminen parantaa turvallisuutta kyseisellä rataosalla ja tasoristeysonnettomuuksien riski poistuu. Lausunnossa todetaan myös, että rataturvallisuuden parantuminen Loimaan alueella on kokonaisuutena merkittävämpi kuin hankkeesta aiheutuvat haitat alueen asukkaille ja maanomistajille.

KIINTEISTÖN omistajilla ja muilla asianosaisilla oli mahdollisuus jättää suunnitelmasta muistutus kesäkuun 14. päivään mennessä. Kaupunginhallituksen lausunnossa sanotaan muistutuksia tulleen 17, joista yhdeksän koski yksityisteiden uusia linjauksia ja kuudessa esitettiin, ettei Poikkitien vartioitua tasoristeystä tule poistaa. Lausunnossa kerrotaan myös, että useissa muistutuksissa todettiin Poikkitien tasoristeyksen poistamisen lisäävän huomattavasti ajomatkoja sekä matka-aikoja. Vaihtoehdoiksi poistamiselle muistutuksissa ehdotettiin esimerkiksi puomien pidentämistä, mikä estäisi niiden kiertämisen.

Kaupunginhallitus kuitenkin katsoo lausunnossaan, että tehokkain keino parantaa Poikkitien ja muiden tasoristeysten turvallisuutta, on poistaa ne.

POIKKITIEN tasoristeyksen läheisyydessä asuva Vesa Ketola sanoo omassa muistutuksessaan kyseenalaistaneen Poikkitien tasoristeyksen poistamisen.

– Asukkaan näkökulmasta haitta on aikamoinen, hän toteaa.

Hän myös muistuttaa, ettei Poikkitien tasoristeys ole vaarallisimmasta päästä. Esimerkiksi Piltolan tasoristeyksen onnettomuusluokka on neljä, kun Poikkitie on kolme. Korkein luokka on seitsemän (LL 27.5.).

– Tässä pystyy helposti myös parantamaan turvallisuutta vähentämällä näkemäesteitä ja pidentämällä puomeja, Ketola lisää.

Jos suunnitelmat toteutuvat, Ketola joutuu jatkossa kiertämään radan toisella puolella sijaitseville pelloilleen Heimolinnan ylikulun kautta. Se tarkoittaa lähes viiden kilometrin mutkaa.

– Laskin, että se tekee vuoden aikana reippaasti yli sata kilometriä lisää ajoa maatalouskoneilla.

Hän sanoo, että peltolohkoilla joutuu käymään useamman kerran kauden aikana, sillä esimerkiksi tänä vuonna niillä viljellään kolmea eri lajiketta, joiden kylvöt, ruiskutukset ja puinnit tapahtuvat kaikki eri aikaan. Päälle tulevat maanmuokkaukset, pientareiden niitot sekä viljojen ajot.

– Esimerkiksi puintiaikana pellolla pitää olla puimurin lisäksi kärryt, joilla viljaa kuljetetaan. Siinä tulee yhtäkkiä paljon lisää ajoa.

AIVAN tasoristeyksen tuntumassa asuva ja muistutuksen asiasta jättänyt Teppo Heinonen ei myöskään jaksa ymmärtää Väyläviraston suunnitelmia. Ketolan tavoin hän ei koe Poikkitien tasoristeystä vaarallisena. Jos suunnitelmat toteutuvat, häneltä lohkaistaan peltomaata uutta tietä varten, mikä tulee kulkemaan radan vieritse.

– Minulta menisi peltoa toista hehtaaria, kun uusi tie menisi pellonreunaa pitkin ja halkoisi lopulta lohkonkin, hän harmittelee.

Haittaa syntyisi myös Heinosen lapsille, jotka menettävät taksikyytioikeutensa kouluvuosien alkutaipaleella.

Myös Ketola pohtii koulumatkan hankaloitumista. Jos tasoristeys poistetaan, lähin ylikulku Keskuskouluun mentäessä on entisen Fenestran tehtaan tuntumassa. Hän pitää sitä hankalana erityisesti talviaikana.

– Tälle alueelle on viime vuosina muuttanut paljon lapsiperheitä, joten se vaikuttaa monen elämään.

VÄYLÄVIRASTON aluepäällikkö ja hanketta vetävä Erkki Mäkelä sanoo, ettei muistutuksia ole ehditty vielä käydä läpi. Hänen mukaansa seuraavana onkin vuorossa niihin tutustuminen ja kokonaisarvion tekeminen.

– Riippuu sitten muistutuksista, miten lähdemme viemään päätösprosessia eteenpäin. Tässä täytyy pohtia kokonaisuutta, mikä on yleinen ja yksityisen etu.