Loimaan uuden liikuntahallin paikaksi vähintään kaksi vaihtoehtoa

0
Urheilukeskuksen huoltorakennus sijaitsee pesäpallostadionin ja tekonurmikentän välissä.

LOIMAAN kaupungilla ryhdytään kesän lomakauden päätyttyä selvittämään sitä, minne mahdollinen uusi liikuntahalli rakennetaan. Tässä vaiheessa vaihtoehtoja on ainakin kaksi: Keskuskoulun pihapiiri ja Urheilukeskus.

Keskuskoulun läheisyydessä liikuntahalli voidaan toteuttaa joko erilliseen rakennukseen koulun välittömään läheisyyteen tai laajentamalla koulun nykyistä liikuntasalia.

Urheilukeskuksessa liikuntahalli voisi puolestaan tulla nykyisen huolto- ja kuntosalirakennuksen paikalle tai läheisyyteen.

– Liikuntahallin tilatarpeista on tehty alustavat kyselyt Keskuskoululle ja liikuntaseuroille, sivistysjohtaja Manne Pärkö summaa.

Hän ei sulje pois sitä, etteikö valmistelun edetessä esiin voisi nousta muitakin sijaintivaihtoehtoja.

Sijainnin lisäksi ratkaistavaksi tulee se, minkälainen uudesta liikuntahallista pitäisi tehdä. Varsinaiseen tonttipolitiikkaan Pärkö ei ota missään vaihtoehdoissa kantaa, vaan jättää sen teknisen toimen valmisteltavaksi.

Sivistysjohtajan mukaan Loimaalla on tarve uudelle hallille niin koululiikunnan kuin seurojen tarpeiden puolesta.

– Selkeä tilatarve on.

Esimerkiksi kaupungin tarkastuslautakunta on ottanut viimeisimmässä arviointikertomuksessaan kantaa aiheeseen. Tarkastuslautakunta toteaa muun muassa sen, että kaupungin liikuntatilat ovat alimitoitettuja ja salivuoroja on vaikea saada riittämään kaikille.

Arviointikertomuksen mukaan liikuntatilojen riittävyys ja eri käyttäjäryhmien tarpeiden täyttäminen ei ole toteutettavissa. Siksi on käynnistytetty uuden harjoitushallin ja Urheilukeskuksen huoltorakennuksen tarvekartoitus.

Toteutuessaan uusi liikuntahalli olisi useiden miljoonien eurojen investointi. Huomioitavaa on, ettei kaupunki ole tässä vaiheessa varannut vielä varsinaista investointirahaa hankkeeseen.

Kaupunki onjo aikaisemminjättänyt uuden liikuntahallin rakentamista koskevan rahoitussuunnitelmailmoituksen Lounais-Suomen aluehallintovirastoon, jotta kaupunki pystyisi aikanaan hakemaan valtionavustusta sen rakentamiseen(LL 24.9.2022).

Loimaan sivistyslautakunnan puheenjohtaja Sanni Kiviniemi (kok.) ei ole vielä ratkaissut henkilökohtaista kantaansa hallin sijainnista.

Hän muistuttaa, että kysymys on laajasta kokonaisuudesta, jossa ei ratkaista vain liikuntatilojen tarvetta. Päätöksentekijöiden on huomioitava muutkin kaupungin investointitarpeet esimerkiksi päiväkotiverkon puolella ja päätettävä, missä järjestyksessä investointeja lähdetään toteuttamaan.

Sivistysjohtajan mukaan hallin toteuttamisaikataulu tarkentuu, kun tulevien investointihankkeiden kokonaisuus on tarkemmin selvillä.

Hallin sijainnissa riittää puntaroitavaaLOIMAA Uuden hallin sijaintivaihtoehtoihin sisältyy sekä hyviä että huonoja puolia.

Keskuskoulun läheisyydessä se palvelisi hyvin oppilaiden liikuntatarpeita. Jos halli toteutettaisiin erillisenä rakennuksena, sivistysjohtaja Manne Pärkön mukaan samalla vapautuisi koulun nykyisestä liikuntasalista tilaa esimerkiksi ruokalan laajentamiseen sekä lasten aamu- ja iltapäivätoiminnalle.

Jos taas halli toteutettaisiin Keskuskoulun nykyistä liikuntasalia laajentamalla, se ei välttämättä mahdollistaisi ruokalan suurentamista ellei laajennuksesta tehtäisi riittävän suurta.

Huonoista puolista Pärkö nostaa esiin sen, että liikuntahalli söisi Keskuskoulun ulkoliikunta-aluetta.

Jos liikuntahalli rakennettaisiin Urheilukeskukseen, uusien liikuntatilojen lisäksi voitaisiin saada ratkaistua nykyiseen huoltorakennukseen liittyvät tarpeet. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Sanni Kiviniemi (kok.) huomauttaa, että kuntonsa puolesta nykyinen huoltorakennus vaatii joka tapauksessa uusimista jossain vaiheessa. Lisäksi hallin myötä Urheilukeskukseen voisi muodostua varsinainen liikuntacampus pesäpallo- ja tekonurmikentän viereen.

Toisaalta Pärkö ja Kiviniemi tiedostavat sen, että tässä vaihtoehdossa Keskuskoulun oppilaille jäisi edelleen kulkemista Puistokadulle liikuntatunneille.

– Pienet lapset tarvitsevat liikuntatilat läheltä, Kiviniemi pohtii.

Harrastajaliikunnan osalta Pärkö ei usko, että liikuntahallin sijainnilla on suurta merkitystä, koska etäisyydet ovat keskustan alueella sen verran pieniä. Keskuskoulun oppilaiden kohdalla ero voi olla kuitenkin iso.

Loimaalla pelaa tulevana syksynä ylimmällä sarjatasolla kolme liigajoukkuetta: Bisons koripalloa, Hurrikaani lentopalloa ja AU futsalia.

Bisonsin joukkueenjohtaja Heikki Perho on sitä mieltä, että uuden harjoitushallin järkevin paikka olisi Keskuskoululla, koska koululaiset olisivat sen suurin käyttäjäryhmä. Hänen mukaansa uusi harjoitushalli hyödyttäisi esimerkiksi Bisonsia ja Hurrikaania sitä kautta, että nykyiseen Liikuntahalliin Puistokadulla jäisi paremmin aikaa ja tilaa liigajoukkueiden harjoitella, varsinkin päiväsaikaan.

– Harjoitushallille on tarve, se ratkaisisi monta ongelmaa.

Perho arvioi, että investoinnissa puhutaan nimenomaan harjoitushallista eikä esimerkiksi areena-tyyppisestä ratkaisusta, jolloin liigajoukkueet pelaisivat otteluitaan edelleen nykyisessä Puistokadun liikuntahallissa.

Hänen mielestään uuden hallin tulevassa suunnittelussa on tärkeää se, että kuunneltaisiin hallin käyttäjiä ja heidän tarpeitaan ja että hallissa voitaisiin pelata esimerkiksi junioreiden virallisia pelejä.

– Eli ei säästettäisi hinnasta muutaman neliön takia.