Nopeusnäyttötaulujen karua kertomaa – Useampi kuin yksi kymmenestä ajaa Mellilässä koulun ohi yli 24 kilometrin ylinopeutta

0
Nopeusnäyttötauluissa vilahtaa ajonopeudesta riippuen vihreä hymynaama tai punainen surunaama. Kuva: Kalle Rajala

– Yksi kaksi kilometriä ylinopeutta ei vielä näytä pahalta, mutta kun 85 prosenttia ajaa viittäkymppiä 40 km/h alueella, niin se näyttää aika ikävältä. Ja varsinkin se, että 15 prosenttia ajaa vielä nopeampaa, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta sanoo.

Ely-keskuksella on hallinnoimillaan tieosuuksilla Loimaan seudulla nopeusnäyttötauluja Hirvikoskella ja Mellilässä Loimaalla ja yksi taulu Oripäässä. Ne näyttävät rajoituksen mukaan ajavalle hymynaamaa ja ylinopeutta ajaville ”surunaamaa”.

Isoimmilla nopeuksilla 40 km/h -alueella ajettiin Mellilän Asemanseudun koulun läheisyydessä – keskinopeus autoilijoilla oli taulujen keräämän tiedon mukaan 54 ja noin 15 prosenttia ajoi yli 64 km/h.

Tarkimmin rajoituksia noudatettiin Kanta-Loimaantiellä, jossa näyttötaulu mittasi nopeuksia lähellä Kuusitien risteystä kirkolta päin tullessa. Keskinopeus oli 42 (2022).

Loimaan kaupungilla on nopeusnäyttötauluja Keskuskoulun läheisyydessä Kalevalankadulla ja yläkoulun lähellä Puistokadulla.

– Tauluilla on suunnaton vaikutus, Loimaan kaupungininsinööri Osmo Hongisto sanoo, ja siksi ne on haluttu laittaa koulujen läheisyyteen, jotta ajonopeudet laskisivat.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksella on nopeusnäyttötauluja 40 km/h:n rajoitusalueilla 66 ja 50 km/h-alueilla 26.

Jaakko Klang pitää nopeusnäyttötauluja yhtenä merkittävänä liikenneturvallisuutta parantavana tekijänä.

Taulujen paikkoja vaihdellaan, jotta taulujen vaikutus ei kärsisi inflaatiota. Ely saa myös pyyntöjä nopeusnäyttötaulujen sijoituspaikoista ja kun yhteyttä otetaan, usein syytetään turistien ja esimerkiksi kesämökkiläisten ajavan lujaa.

– Tällä aineistolla, jossa on tuhansia mittauksia ja suurin osa tulee keväällä ja syksyllä, niin ylinopeuksia ajavat eivät ole ainoastaan matkailijoita vaan ihan paikkakunnan omia asukkaita.

Hän muistuttaa, että neljänkympin rajoitusta ei laiteta mihin tahansa, vaan alueille, jossa liikkuu paljon ”suojaamatonta” liikennettä: lapsia koulumatkoilla, kevyttä liikennettä tai alueella on paljon esimerkiksi suojateitä.

– Alhaisen nopeusrajoituksen pitäisi kuljettajille jo viestiä tästä.

Onnettomuusanalyysien perusteella yhdeksän kymmenestä jalankulkijasta jää eloon liikenneonnettomuudessa, jossa auton törmäysnopeus on ollut 30 km/h.

– Kuitenkin jo 50 km/h törmäysnopeudella kuolleisuus nousee kahdeksankertaiseksi eli vain kaksi kymmenestä jalankulkijasta jää eloon.

Ylinopeudet eivät rajoitu Loimaan seudulla pelkästään nopeusnäyttötaulujen alueille. Seutu nousee Jaakko Klangin mukaan valitettavasti juuri niiden vuoksi huomionarvoiseksi muuhun Varsinais-Suomeen verrattuna.

– Ajokäyttäytyminen on Loimaan seudulla monesti hieman piittaamatonta, hän summaa onnettomuustilastojen, poliisiin rikostilastojen sekä muiden analyysiaineistojen perusteella.

Etenkin nuoret kuljettajat olivat merkittävästi esillä aineistossa.

– Varsinkin nuoret miehet.

Varsinkin viikonloppuna ja kesällä tilanne voi kärjistyä todella vaaralliseksi ja piittaamattomaksi korkeilla ylinopeuksilla ajamiseksi.

– Olen itse tutkijalautakunnan jäsen ja käyn tutkimassa Varsinais-Suomen kuolemaanjohtaneita liikenneonnettomuuksia. Valitettavasti nuoret, ja varsinkin mieskuljettajat vieläkin nousevat ikäryhmän kokoon nähden ikävästi esille.

Hän muistuttaa, että onnettomuuteen johtanutta tilannetta ei voi oikeassa elämässä toistaa kuin videopelissä.

– Kun kaveri kuolee, niin hän on pysyvästi pois. Samoin jos loukkaannut, vamma on koko loppuiän.

Sekin kannattaa huomata, että onnettomuudet aiheuttavat traumoja myös muille kuin onnettomuudessa olleille.

– Jos esimerkiksi lapsi kuolee liikenteessä, niin vanhemmat, siskot, veljet, isovanhemmat saavat siitä pysyvän trauman.

Samoin esimerkiksi kaverit ja luokkakaverit.

– Ihan omasta kokemuksesta tiedän, Jaakko Klang sanoo ja kertoo menettäneensä isänsä liikenneonnettomuudessa.

Ja yhä liikuttuvansa siitä kertoessaan.

Alalle hän ei niinkään suunnannut isänsä onnettomuuden vuoksi, mutta toteaa, että tapahtuma vaikuttaa kyllä hänen työhönsä.

– Se motivoi tekemään työtä liikenneturvallisuuden eteen.

FAKTA
Mellilässä hurjastellaan!

Hirvikoskentie, Loimaa/Hirvikoski, rajoitus 40 km/h: keskinopeus 46, useampi kuin joka kymmenes ajoi taulun kohdalla yli 54 km/h

Kanta-Loimaantie, Loimaa/Hirvikoski, rajoitus 40 km/h: keskinopeus alle rajoituksen, 42, useampi kuin joka kymmenes ajoi taulun kohdalla yli 54 km/h

Loimaantie, Oripää (Auratien risteystä lähellä keskustaan tultaessa), rajoitus 40 km/h: keskinopeus 44, mutta useampi kuin joka kymmenes ajoi taulun kohdalla yli 54 km/h

Melliläntie, Loimaa/Mellilä, (taulu Asemanseudun koulun lähellä), 40 km/h: keskinopeus 54 ja useampi kuin joka kymmenes ajoi taulun kohdalla 64 km/h

Melliläntie, Loimaa/Mellilä (taulu Kosken suunnasta taajamaan tultaessa), rajoitus 40 km/h: keskinopeus 47, useampi kuin joka kymmenes ajoi 56 km/h

Lähde: Ely-keskus, Nopeusnäyttötaulujen tulokset 2022